PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Nieuws

Kofjemoarn 55+
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema
feb 1, 2018

Op tongersdeitemoarn 8 febrewaris sille Pim en Miep Vink

fertelle oer harren reis nei Papoea Nieuw-Guinea.

Oanfang 9.30 oere. Plak: Het Centrum.

Opmerkingen

Reageren

*