2018

archive

Home 2018

Exemple

Op zondag 01 april (Paaszondag!) gaan we als kerkelijke gemeente Berltsum van start met een geheel eigentijdse campagne om mensen te “bewegen” om een periode mee te draaien als kerken-raadslid.

Binnen de kerkenraad hebben is er een rooster, waarop de ambtstermijn van kerkenraadsleden wordt bijgehouden. Als die periode erop zit, kiest een categorie om door te gaan en de andere categorie besluit om te stoppen. Dan is het  moment dat je “ruimte” moet gaan maken voor nieuwe mensen, nieuwe gezichten!

In de afgelopen tijd hebben we nagedacht hoe we dit gaan aanpakken en vanaf Paaszondag “sil it heve”!   Vanaf die dag zijn er ook een 2-tal zg I-movies in de lucht die dit ondersteunen, alle leden van onze kerk krijgen de nodige informatie! Met het formulier op deze site te vinden in het menu onder Gezocht, kunt u ook online uw stem uitbrengen!

Tevens komt er op 03 april a.s. een extra  nieuwsbrief met daarin de nodige informatie!  We gaan ervan uit dat we nieuwe mensen, nieuwe gezichten zullen vinden!  In april gaan we dan een zg “kennismakingsavond” organiseren en in de dienst van 27 mei a.s. gaan we dan de vertrekkende kerkenraadsleden uitzwaaien en heten we de nieuwe gezichten van harte welkom!

Read More →
Exemple

Op woensdag 21 maart 2018 organiseert de diaconie haar jaarlijkse ontspanningsavond voor alleengaanden 60+ en echtparen 65+.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur in de Kruiskerk. Het belooft een gezellige avond te worden met bingo en muziek.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 12 maart bij

Klaas Tolsma Buorren 46            tel.nr.: 0518 461321

Ook als u vervoer nodig heeft, mag u dit doorgeven aan dhr. Tolsma

Read More →
Exemple

Kofjemoarn 55+

Op tongersdeitemoarn 15 maart sil Rienk Bouwma

In tal etsen en skilderijen fan Rembrandt sjen litte

De titel is  “Hichten en djipten yn it libben fan Rembrandt”.

Oanfang 9.30 oere. Plak: Het Centrum.

Read More →
Exemple

Berltsum is Present!

Op zaterdag 10 februari willen we namens de Protestantse Gemeente in Berltsum graag present zijn. Via stichting Present (zie ook: www.stichtingpresent.nl) zullen wij ons die dag inzetten om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken te helpen.

Stichting Present slaat een brug tussen mensen en kerken die iets willen geven in tijd, vaardigheden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Denk aan klussen, hulp bij verhuizing, aandacht aan eenzame mensen. Een voorwaarde is, dat ze deze hulp niet zelf kunnen betalen of een netwerk hebben die deze hulp ook kan geven. Stichting present koppelt vraag en aanbod zorgvuldig aan elkaar.

Ja, ik doe mee!  Meedoen kan al vanaf 12 jaar!   

Hierbij geef ik mij op om zaterdag 10 februari mee te doen met de actie van stichting Present.

 

Ik kom graag helpen op de:

 

  • Ochtend 9:00-12.30
  • Middag 12:30-16.00
  • Gehele dag 9:00-16.00

 

Ik wil graag helpen met:                                    (meerdere opties mogelijk)

  • Verhuizen
  • Opknappen of schoonmaken van een woning
  • Opknappen van een tuin
  • Koken voor dak-en thuisloze
  • Organiseren gezellige middag voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperking
  • Koffiedrinken of wandelen met eenzame ouderen
  • Anders namelijk:

 

Opgeven kan via :

Sybren van Tuinen via sjvantuinen@gmail.com (tlf. 0629.070303) en

Carlijn Niesink via c.niesink@pgberltsum.nl

 

De opgavestrookjes mogen ook ingeleverd worden op Twibak 6!

Na opgave ontvangen jullie nog nader bericht!

Read More →
Exemple

Kofjemoarn 55+

Op tongersdeitemoarn 8 febrewaris sille Pim en Miep Vink

fertelle oer harren reis nei Papoea Nieuw-Guinea.

Oanfang 9.30 oere. Plak: Het Centrum.

Read More →
Exemple

In de Koepelkerk is nu ook een beamer geïnstalleerd! We zijn op zoek naar (extra) mensen die mee willen draaien in ons beamteam en die zo nu en dan de presentaties verzorgen tijdens de kerkdiensten op de zondagmorgen.

Zowel in de Kruiskerk  maar nu dus ook in de Koepelkerk hebben we BEAMERISTEN nodig.

Schroom niet maar geef je op!  Stuur een mailtje naar sjvantuinen@gmail.com of bel 0629.070.303

Read More →
Exemple

Kofjemoarn 55+

Op tongersdeitemoarn  11 jannewaris sille Freerk en Ria Algra

fertelle oer harren reis nei Súd – Afrika.

Oanfang 9.30 oere. Plak: Het Centrum.

 

Read More →