Gemeenteavond(en) i.v.m. beroepingswerk

Home 2020

Welkom aan onze nieuwe predikant

Rob en Nienke Bergsma met hun zoon Aron 

De pastorie aan de Van der Slikkeleane 8 zal weer bewoond gaan worden. In de komende maanden wordt de pastorie gerenoveerd en klaargemaakt voor onze nieuwe predikant en zijn gezin. Een prachtig vooruitzicht!

Wij zijn heel erg blij en dankbaar dat Rob Bergsma “ ja” heeft gezegd op het beroep dat wij samen, als Protestantse Gemeente Berltsum, op hem hebben uitgebracht. In de komende tijd volgt er meer informatie over verhuizing, bevestiging etc.

Welkom Rob, Nienke en Aron. Op weg naar een nieuwe periode in jullie leven.

 

Uitnodiging gemeenteavond dinsdag 15 maart 2022 a.s.

Betreft het voornemen van de Kerkenraad voor het beroepen van een predikant.

Na een lange en intensieve zoektocht heeft de beroepingscommissie op 24 januari jl. een advies uitgebracht aan de Kerkenraad over het beroepen van een predikant in de vacature ontstaan na het vertrek van ds. Bouwknegt.

De voorzitter van de beroepingscommissie (Rienk Bouwma) heeft dit advies uitvoerig toegelicht tijdens de Kerkenraadsvergadering van dinsdag 1 februari jl. Hierna heeft de Kerkenraad unaniem ingestemd met de kandidaatstelling en zijn er aanvullende gesprekken geweest met de kandidaat.

Als kerkenraad willen wij aan de gemeente voorstellen om Proponent Rob Bergsma uit Leeuwarden te beroepen als predikant van onze Protestantse Gemeente te Berltsum.

Wij nodigen alle gemeenteleden uit voor een extra gemeenteavond op dinsdag 15 maart 2022 a.s. om 19.45 uur in ’t Centrum. Op deze avond licht de beroepingscommissie het advies toe en wordt er gestemd over de kandidaatstelling van bovengenoemde kandidaat.

Als Kerkenraad zijn we dankbaar dat we in dit stadium van het beroepingswerk zijn gekomen.

 

Uitnodiging gemeenteavond woensdag 28 en donderdag 29 oktober 2020 a.s.

Helaas kon door de actuele omstandigheden de geplande gemeenteavond van 29 september j.l. niet doorgaan. Iedereen heeft bij die uitnodiging al wel de profielschets ontvangen die we als handvat willen gebruiken voor de nieuw te beroepen predikant. Omdat we graag voortgang in het beroepingsproces willen maken, hebben we twee nieuwe data gepland om de profielschets te bespreken, en wel op:
woensdag 28 en donderdag 29 oktober om 19.45 uur (inloop 19.30 uur) in de kerkzaal van de Kruiskerk.

Op deze avonden zal ook de beroepingscommissie aanwezig zijn. Per avond mogen max. 30 gemeenteleden (incl. beroepingscss.) aanwezig zijn. We vragen je daarom opnieuw om je van tevoren aan te melden via de scriba, graag voor maandag 26 oktober, via de mail: pgberltsum@gmail.com of telefonisch: 06-41395594, ook graag even doorgeven welke datum de voorkeur heeft. Van harte uitgenodigd!

p.s.: Voor gemeenteleden die door de omstandigheden niet willen of niet kunnen komen, bieden we de gelegenheid om vooraf schriftelijk vragen te stellen. Dit kan via de mail: pgberltsum@gmail.com of per post: De Bodde 5, 9044 LA Bitgum.

Lees meer →
Exemple

De liturgie gaat door!

Voorlopig niet naar de kerk? Dan komt de kerk naar u. We vinden het als gemeente belangrijk om ook in deze periode samen kerk te kunnen zijn. We zullen daarom vanaf zondag 29 maart livestream verzorgen via onze website www.pgberltsum.nl
Tijdens de eerste dienst, op 29 maart om 09.30 uur zal onze jongerenwerker Carlijn Niesink samen met ds. Bouman voorgaan. Wij nodigen u allen van harte uit om deze dienst vanuit uw eigen huis mee te kijken.

Komende zondag, 22 maart zal er nog geen livestream actief zijn. We nodigen u daarbij van harte uit om te kijken naar de overdenking van ds. Reuver op npo 2 om 09.20 uur. Op onze website staan verschillende werkvormen voor jong en oud om deze zondag mee bezig te gaan.

Palmpasen

Zondag 5 april is het Palmpasen. Helaas is het dit jaar niet mogelijk om samen te komen met alle kinderen voor het maken van Palmpaasstokken. Gelukkig hebben we een oplossing. Tijdens de livestream van zondag 5 april zal Carlijn het verhaal van Palmpasen vertellen. Thuis kunnen de kinderen aan de slag met het maken van hun eigen stokken. Als kerk zorgen we voor het materiaal, de stokken en krijgen jullie een uitleg. Doe je mee? Stuur dan een mailtje naar c.niesink@pgberltsum.nl dan zorgen wij dat alles klaarligt. Opgeven kan tot en met maandag 30 maart.  De stokken en het materiaal kan worden opgehaald op zaterdag 4 april tussen 11.00 en 13.00 uur. Natuurlijk mogen je vriendjes en vriendinnetjes ook mee doen dus laat ons weten met hoeveel je bent.
Maar dit is nog niet alles. Heb je een mooie palmpaasstok gemaakt? Maak dan een foto en mail/app die naar Carlijn. De meest originele foto wint een leuke prijs!

 

Stille Week

In de Stille Week (ma. 6 april t/m zat. 11 april) zullen de kerkdiensten gewoon doorgaan, maar dan via de livestream. Via de computer kunt u/kun jij iedere avond de dienst live volgen vanuit de Koepelkerk. Maandag 6 april om 19.00 uur is de eerste uitzending, volgen kan via onze website www.pgberltsum.nl

In deze diensten zullen een groep van max. 10 gemeenteleden aanwezig zijn die aan deze dienst meewerken. Rond 1 april ontvangen jullie allemaal de complete liturgie van de Stille Week in de brievenbus. Deze liturgie is samengesteld door de Stille Week Commissie, waarvoor heel hartelijk dank!

 

Niet alleen

Via het platform nietalleen.nl worden mensen die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben bij elkaar gebracht.

Mensen die behoefte hebben aan hulp of een gesprek kunnen bellen naar 0800 -1322.

Maar jullie kunnen natuurlijk ook altijd bellen/mailen naar Carlijn 06-38325383, ds. Bouwman 058- 2894477 of een van de kerkenraadsleden.

 

Klokken verspreiden ‘boodschap van Hoop en Troost’’

 

De Raad van Kerken roept alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen we mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Ook de klokken van onze Koepelkerk zullen deze 3 woensdagen luiden.

Lees meer →
Exemple

Hierbij een aantal werkvormen die gebruikt kunnen worden bij kleine
vieringen thuis.

Leeftijd 4-12 jaar:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/god-zorgt-voor-jou/
Leeftijd 13-16 jaar:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/help-het-coronavirus/
YMCA heeft daarnaast een aantal online games en challenges voor
schoolkinderen bedacht. Deze zijn online te volgen via
https://ymca.nl/ymcorona/
Op https://www.facebook.com/onlinekinderprogramma/ staan verschillende
suggesties voor om te gebruiken voor jonge gezinnen

Op
https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/thuisviering-voor-zondag-22-maart-2020/
Vind u de liturgie voor de viering van zondag 22 maart.

 

Gr. Carlijn Niesink

Lees meer →
Exemple

Kerk zijn in tijden van corona.

Een lege en stille kerk. Geen dienst, geen knd xl, een vreemde gewaarwording. Toch zal dit, zoals het nu lijkt, nog wel een aantal zondagen zo doorgaan.

De komende dagen zullen op onze website www.pgberltsum.nl verschillende werkvormen worden gedeeld over hoe men thuis kerk kan zijn. Hierbij zullen er ook werkvormen zitten die passen bij Palmpasen, wat over drie weken plaats zal vinden. Deze onzekere tijden vragen om een nieuwe creatieve aanpak.
Ook zullen we op de website verwijzen naar verschillende kerkvieringen in het land die digitaal te volgen zullen zijn.

 

Omzien naar elkaar

Ook in deze tijd en misschien juist wel in deze tijd is pastoraat erg belangrijk. Ds Bouman (058-2894477) en Carlijn Niesink (06-38325383) zijn beide telefonisch natuurlijk gewoon beschikbaar.

Maar als gemeente kunnen we meer dan dat. Laten we omzien naar elkaar door de telefoon op te pakken en elkaar te bellen maar ook door elkaar brieven of kaartjes te schrijven. Een klein gebaar met een soms onverwacht grote impact.

Mocht er behoefte zijn aan praktische hulp met bijvoorbeeld het doen van boodschappen, schroom dan niet om contact op te nemen met ds. Bouman, Carlijn Niesink of de diaconie.

 

JOP-activiteiten

Ook de JOP-activiteiten zullen voorlopig geen doorgang vinden. Het JOP-weekend wat van 17-19 april gepland stond zal worden verschoven naar een later tijdstip. Wij vinden het natuurlijk erg jammer dat het voorlopig geen doorgang kan vinden maar nemen graag de verantwoordelijkheid. Zodra de nieuwe datum bekend is zal deze worden gecommuniceerd.

 

Nationaal gebed woensdag 18 maart

Op initiatief van ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland is woensdag 18 maart uitgeroepen tot Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Deze dag wordt gehouden op woensdag 18 maart 

Op drie momenten wordt centraal een gebedsblok ingeleid, met een vierde afsluitend moment. Deze momenten volgen de getijden: om 9, 12 en 15 uur en om 19 uur de afsluiting. Deze inleiding is een livestream vanuit de kapel van de EO met enkele gasten uit de breedte en diversiteit van de kerk. In 15 tot 30 minuten wordt het onderdeel inhoudelijk neergezet en gaat een predikant voor in gebed. Vervolgens kan een ieder tussentijds persoonlijk bidden, een gebed plaatsen op een centrale digitale plek en/of via sociale media met hashtags en/of meekijken bij een lokale of provinciale livestream.
Meer info op www.nationaalgebed.nl

Lees meer →
Exemple

De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen om 9.20 uur een televisie-kerkdienst uit op NPO 2. Aanleiding voor de speciale tv-diensten zijn de maatregelen rond het coronavirus, die eerder vandaag bekend werden gemaakt. “We willen mensen in de gelegenheid stellen om samen een kerkdienst te beleven”, vertelt EO-directeur Arjan Lock. “Ook nu het door maatregelen wellicht niet mogelijk is om live bij een dienst aanwezig te zijn.”

René de Reuver
Ingrediënten van de tv-kerkdienst zijn een Bijbellezing, gebed, enkele liederen en een overdenking. Aankomende zondag zendt de EO uit vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorganger is René de Reuver; scriba van de Protestantse Kerk. Het gaat over Psalm 25 “Ik houd mijn oog gericht op de Heer”.

Lees meer →
Exemple
Gezien de recente ontwikkelingen mbt het corona-virus en de persconferentie van het kabinet vanmiddag en ook het bericht van de landelijke PKN om samenkomsten af te gelasten zijn wij de mening toegedaan om deze richtlijn te volgen.
Dit betekent dat de kerkdiensten tot nader order niet doorgaan en dat ook de ontspanningsmiddag van welke door de diaconie zou worden gehouden op 25 maart niet doorgaat.
Vanavond is ook bekend geworden dat ds Overeem die zondag a.s. zou voorgaan zich heeft afgemeld , hij werkt in de zorg en vindt het niet verantwoord om voor te gaan in onze kerk.
Ook de geplande KND XL van a.s. zondag gaat niet door
Lees meer →
Exemple

Onze tweede Stap voor Stap wandeling zal plaatsvinden op zondag 29 maart a.s. We zijn dan te gast bij de protestantse gemeente van Sint Jacobiparochie. We beginnen weer om 14.00 u. met een middaggebed (of in de Groate Kerk of in MFC ‘T Beerdhuus, dit wordt t.z.t. nog bekend gemaakt). Daarna maken we in de prachtige omgeving van St. Jabik een wandeling. Al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.

We wandelen weer samen met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Dronryp e.o., Berltsum en Ried-Skingen c.a. Ook de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente van St. Jabik zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Wilt u graag mee wandelen, dan bent u van harte welkom. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp e.o. en Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a., alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Lees meer →
Exemple

Vanuit de ‘Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor theologen over geloven en theologie in de Friese context. In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een breed publiek van geïnteresseerden.

Wat heeft het christelijk geloof betekend voor Fryslân, en andersom? Wat is de interactie tussen taal, landschap en geschiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit anderzijds?

Na twee inleidende colleges worden deze vragen vanuit vier verschillende invalshoeken behandeld: historisch, taalkundig, bijbels en praktisch.

Elk college bestaat uit een hoorcollege van 20.00 tot 20.45 uur; na een korte pauze is er ruimte voor vragen en discussie.

De lezingen worden in het Fries gehouden. Vragen en discussie kunnen in meerdere talen plaatsvinden. Enige kennis met betrekking tot kerk en christendom strekt tot aanbeveling.

 

 1. Taal van het hart

20 januari 2020, dr. A.M.J. Riemersma

De taal in de religie raakt aan wat mensen wezenlijk ter harte gaat. Met een citaat van Titus Brandsma:

‘Men kin jin safolle better uterje en útsprekke yn de taal fan it hert.’

Toch kent de relatie tussen het kerkelijk leven en de Friese taal vanaf de Reformatie een weerbarstige geschiedenis. Hoe kreeg en krijgt het denken over de taal van de religie vorm in de Friese context? Wat is er allemaal gedaan aan het opbouwen van een eigen infrastructuur op dat gebied, bijv. in de vorm van bijbelvertalingen en liedboeken?

Dr. A.M.J. Riemersma is emeritus lector Frysk en Meartaligens aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

 

 1. Het verhaal van het christendom in Fryslân

3 februari 2020, dr. L.H. Westra

Hoe ziet de Friese kerkgeschiedenis er eigenlijk uit? Waar komen al die kerken en bewegingen vandaan? Dit college neemt u in vogelvlucht mee naar meer dan 1000 jaar kerken en kloosters, afsplitsingen en vernieuwingsbewegingen, oude en nieuwe spiritualiteit. Steeds blijkt, dat Fryslân enerzijds volop deelneemt aan de grote internationale bewegingen, en anderzijds daarin vaak een eigen weg gaat.

Dr. L.H. Westra was postdoc-onderzoeker op het gebied van het vroege christendom en universitair docent Nieuwe Testament in Groningen; op dit moment is hij gastonderzoeker bij Tresoar en Fryske Akademy.

 

 1. Bonifatius in Fryslân

17 februari, drs. H.T. Wagenaar

Vroeger leerden alle kinderen in Nederland: 754 – Bonifatius bij Dokkum vermoord. In deze tijd spreekt de clash tussen heidendom en christendom opnieuw tot de verbeelding, getuige de film Redbad van Klaas de Jong. Wat was er precies aan de hand? Is Bonifatius echt vermoord? Wat waren zijn drijfveren om op hoge leeftijd nog naar het noorden van Fryslân te komen? En wat heeft zijn komst voor Fryslân en de rest van de noordelijke Nederlanden betekend?

Drs. H.T. Wagenaar was universitair docent Missiologie in Groningen en docent Systematische en Afrikaanse Theologie aan het Presbyterian Theological Seminary te Kumba in Kameroen; nu is hij predikant-pionier van de Prot. Gem. Westerwert en de pioniersplek Nijkleaster te Jorwert.

 

 1. ‘It bêste lân fan d’ ierde’

2 maart, dr. L.H. Westra

Vaak zien we het landschap als een gegeven van de natuur, en taal als een code die mensen tamelijk willekeurig gebruiken. Toch lijkt het erop, dat er samenhang tussen die twee bestaat. Taal maakt niet alleen uit hoe je iets beschrijft, maar ook hoe je het beleeft. En het landschap vormt niet alleen je uiterlijke, maar ook je innerlijke horizon. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de taal van het geloof. Wat betekent schepping precies in Fryslân?

 

 1. Babel en Pinksteren

16 maart, drs. H.T. Wagenaar

Als het in de communicatie helemaal fout gaat, noemen we dat een ‘Babylonische spraakverwarring’. Pinksteren geldt in de kerk juist als het begin van de eenheid van alle mensen. Maar wat staat er precies in die bijbelverhalen? Was ‘Babel’ echt een straf? En heft Pinksteren alle verscheidenheid inderdaad op?

 

 1. Sporen van God: dagelijks leven en geleefde identiteit

30 maart, drs. T. Hibma

Steeds meer zien theologen het belang van de eigen identiteit en de eigen omgeving voor geloof en spiritualiteit. Maar hoe doe je dat? In dit laatste college gaat het over de inbreng van binnen en van buiten op het begrip ‘identiteit’. Illustratief hiervoor zijn twee vrouwen: de bekende Anna Maria van Schurman, die in Franeker heeft gewoond, en de veel minder bekende Wobbelke Piersdochter.

Drs. T. Hibma is docent en coördinator van de opleiding Geestelijke Begeleiding van PThU/Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Inschrijving

De zes colleges vormen één samenhangend geheel. Inschrijven kan via info@academiefraneker.nl en de kosten voor de hele cursus zijn €150,-

Kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ no ek foar in breed publyk

De ôfrûne jierren hat de Stifting Krúspunt, yn ’e mande mei Nijkleaster, in kursus oanbean foar foargongers en pastores: Leauwe yn Fryslân. Dy kursus rint no foar it fjirde jier. It oerkoepeljende ûnderwerp is, wat it kristlik leauwe foar Fryslân betsjut hat en noch altiten betsjut, en oarsom. Wat is it eigene fan leauwe en téology yn ’e Fryske sitewaasje? Oan ’e iene kant hawwe jo leauwe, tsjerke en Bibel. Oan ’e oare kant binne dêr taal, lânskip en skiednis. Hoe wurkje dy opinoar yn? Dy wurdt op ferskate menieren útwurke yn de kursus ‘Leauwe yn Fryslân’.

Dy kursus wurdt no ek oanbean oan in breed publyk. Dat dogge wy yn oparbeidzjen mei de nije Stichting Academie van Franeker, dy’t dwaande is om it akademysk ferline fan ’e stêd Frjentsjer wer nij libben yn te blazen.

Hjirûnder steane de kolleezjes dy’t yn in rige fan seis holden wurden fan 20 jannewaris oant en mei 30 maart troch Alex Riemersma, Tytsje Hibma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kolleezjes wurde holden yn ’e Botniastins te Frjentsjer fan 20.00 oant 20.45 oere; dêrnei is der in koart skoft en gelegenheid foar fragen en petear. De kolleezjes binne hieltyd op in moandeitejûn.

 

 1. Taal fan it hert

20 jannewaris 2020, dr. A.M.J. Riemersma

De taal fan ’e godstsjinst rekket wat minsken wêzentlik oangiet. Mei de wurden fan Titus Brandsma: ‘Men kin jin safolle better uterje en útsprekke yn de taal fan it hert.’ Lykwols is de ferhâlding tusken de Fryske taal en it tsjerklik libben sûnt de Reformaasje frijwat ûngemaklik. Hoe waard der en wurdt der yn Fryslân tocht oer de taal fan ’e godstsjinst? Wat is der allegear dien (en wat net) oan in eigen ynfrastruktuer op dat mêd, bygelyks troch it oersetten fan ’e Bibel en liturgysk materiaal?

Dr. A.M.J. Riemersma is lektor mjirkes Frysk en Meartaligens oan ’e NHL Stenden Hegeskoalle te Ljouwert.

 

 1. It ferhaal fan it kristendom yn Fryslân

3 febrewaris 2020, dr. L.H. Westra

Hoe sjocht de Fryske tsjerkeskiednis der winliken út? Wêr komme al dy tsjerken en bewegings wei? Dit kolleezje nimt jo mei yn in fûgelflecht fan mear as 1000 jier tsjerken en kleasters, twaspjalt en ienriedigens, âlde en nije spiritualiteit. Hieltiten docht bliken, dat Fryslân oan ’e iene kant folslein meidocht yn ’e grutte ynternasjonale bewegings, en oan ’e oare kant dêryn faak syn eigen paad kiest.

Dr. L.H. Westra wie postdoc-ûndersiker op it mêd fan it iere kristendom en universitêr dosint Nije Testamint yn Grins; op dit stuit is er gastûndersiker by Tresoar en Fryske Akademy.

 

 1. Bonifatius yn Fryslân

17 febrewaris, drs. H.T. Wagenaar

Earder learden alle bern yn Nederlân: 754 – Bonifatius by Dokkum fermoarde. Yn dizze tiid sprekt de botsing tusken heidendom en kristendom op ’en nij ta de ferbylding, sa’t wol bliket docht út ’e film Redbad fan Klaas de Jong. Wat wie der doe eins krekt te rêden? Is Bonifatius wier fermoarde? Wat beweegde him om op hege jierren noch nei it noarden fan Fryslân ta? En wat hat syn kommen foar Fryslân en de rest fan ’e noardlike Nederlannen betsjutten?

Drs. H.T. Wagenaar wie universitêr dosint Missiology yn Grins en dosint Systematyske en Afrikaanske Téology oan it Presbyterian Theological Seminary te Kumba yn Kameroen; no is er predikant-pionier fan ’e Prot. Gem. Westerwert en it pioniersplak Nijkleaster te Jorwert.

 

 1. ‘It bêste lân fan d’ ierde’

2 maart, dr. L.H. Westra

Faak sjogge wy it lânskip as in gegeven fan ’e natoer, en taal as in middel dat minsken inkeld brûke om te kommunisearjen. Dochs hat it der alle aan fan, dat dy twa meiinoar gearhingje. Taal makket net allinnich út, hoe’t men de dingen beskriuwt, mar ek hoe’t men dy belibbet. En it lânskip foarmet net allinnich in uterlike, mar ek in ynderlike hoarizon. Dat is fan grutte gefolgen foar de taal fan it leauwe. Wat betsjut ‘skepping’ presys yn Fryslân?

 

 1. Babel en Pinkster

16 maart, drs. H.T. Wagenaar

As it yn ’e kommunikaasje hielendal misbeteart, neame wy dat in ‘Babyloanyske betizing’. Pinkster jildt yn ’e tsjerke just as it begjin fan ’e ienheid fan alle minsken. Mar wat stiet der krekt yn dy bibelferhalen? Wie ‘Babel’ wier in straf? En makket Pinkster yndied in ein oan alle ferskaat?

 

 1. Spoaren fan God: it deistich libben en de belibbe identiteit

30 maart, drs. T. Hibma

Hieltiten mear sjogge téologen it belang fan ’e eigen identiteit en de eigen omjouwing foar leauwe en spiritualiteit. Mar hoe docht men dat? Yn dit lêste kolleezje giet it oer de ynbring fan binnen en fan bûten op it begryp ‘identiteit’. Twa froulju wurde dêrby nei foaren ta helle as foarbyld: de bekende Anna Maria van Schurman, dy’t yn Frjentsjer wenne hat, en de folle minder bekende Wobbelke Piersdochter.

Drs. T. Hibma is dosint en koördinator fan ’e oplieding Geastlike Begelieding fan PThU/Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

 

Ynskriuwing

De seis kolleezjes binne ien gehiel. Ynskriuwen kin fia it mailadres info@academiefraneker.nl. De hiele kursus kostet €150,-.

Lees meer →