16e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Home 2021

Exemple

Koudum, 21 september 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Komende zaterdag 25 september versoepelt de regering de coronamaatregelen voor onze samenleving. De verplichte afstand van anderhalve meter verandert nu in ‘gepaste afstand’, en dat heeft ook gevolgen voor het kerkelijk leven, vooral voor onze kerkdiensten. De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven. Meer lezen over 16e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Lees meer →
Exemple

Uitnodiging De Arme Kant van Fryslân en Kleurrijk Fryslân  nodigen u uit voor het symposiumDe meeste mensen deugen (toch?)

Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

 • Het gelijknamige boek van Rutger Bregman stelt ons de vraag naar onze eigen visie op de mens: deugen mensen?
 • Hoe kun je vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen denken over de ethiek van menselijke waardigheid?
 • Hoe kunnen wij ons samen kritisch bezinnen op het handelen vanuit onze eigen geloofs- en levensbeschouwingen?
 • Hoe geven wij samen blijk van deze visie bij diversiteit en armoede dichtbij?

 

Wat gaan we doen?

We willen leren aan elkaar en gaan deze dag op zoek naar gezamenlijke ervaringen en verbanden. In het ochtendprogramma worden we aan de hand meegenomen door twee inspirerende inleiders. In het middagprogramma gaan we met elkaar in gesprek.

Inleiders:

Ds. Liesbet Geijlvoet, voorzitter van Kleurrijk Fryslân en drs. Religiestudies.

Naima Zoundri, sociaal werker Armoede.

Dagvoorzitter is Louis Bakker.

Voor wie?

 • Voor iedereen die geïnteresseerd is in mensen en in menselijk gedrag.
 • Voor hen die een bijdrage willen leveren aan het elkaar beter leren verstaan en begrijpen. Zij die daarmee een positieve bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige wereld. We denken daarbij o.a. aan: diaconieën, charitas, Emmaüs, medewerkers kringloopwinkels, voedselbanken.

Wanneer?          Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Waar?                Kerkgebouw De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden.

 

Deelname is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd.

Aanmelden is noodzakelijk via info@armekantfryslan.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen met 06 37 62 56 35.

 

Kleurrijk Fryslân heeft als doel om van een kleine stroom van verschillende levensbeschouwelijke groeperingen een brede en sterke stroom te maken.

Zie ook www.kleurrijkfryslan.org.

De Arme Kant van Fryslân wil een actieve aanzet geven tot preventie en aanpak van de armoedeproblematiek in de eigen omgeving.

Zie ook www.armekantfryslan.nl.

Lees meer →
Exemple

op zondag 19 SEPTEMBER a.s. om 9.30 uur rekenen we op uw komst in de koepelkerk

KOM OVER DE BRUG EN VIER DE BIJZONDERE DIENST MET ONS MEE !!!!!

Tijdens/na de dienst is er, bij droog weer, een opdracht uit te voeren waarbij jullie de fiets nodig hebben…… dus op de fiets naar de kerk.

Voor degenen die dat niet lukt is er in de kerk een andere verrassing. De kinderen hebben hun eigen XL ontmoeting in het Centrum en kunnen daarna eventueel mee met of op de fiets.

Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar.

de  C B D

Lees meer →
Exemple

Informatiebrief over de Friese Kerkendag 2021 die 24 oktober a.s. gehouden gaat worden in Joure.

Gelukkig zijn de berichten over corona zodanig gunstig dat wij ervan uitgaan dat deze dag ook echt gerealiseerd kan worden. Mogelijk zullen we nog te maken hebben met de ‘1,5 meter-regel’, maar daar zijn oplossingen voor en wij wachten nadere ontwikkelingen af. Dus ondanks enige beperkingen, hopen wij een erg inspirerende en boeiende dag tegemoet te zien. Aan het programma zal het, naar het ons toelijkt, niet liggen.

 

Uit het programma va de Friese Kerkendag op 24 oktober a.s. in Joure:

 • De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken.
 • Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens. Pieter Knijff, bisschop Mgr. Ron van den Hout en Roelof Akse.
 • Over de ‘Kerk van morgen’ spreekt Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie van de PKN.
 • Jan Bosman en Robert Colijn verzorgen een inleiding over ‘Geloof en Maatschappij’.
 • Geloof en homosexualiteit wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma.
 • Over ‘Kerk en Journalistiek’ zal Ruth Peetoom het woord voeren en er is een inleiding over ‘Naar online kerkzijn?’ (inleider nog niet bekend).
 • Aan het eind van de dag kan een keuze gemaakt worden uit een muzikaal programma, een forumdiscussie over Kerkbeheer, een zangworkshop o.l.v. Gerben van der Veen en een inleiding door Hinne Wagenaar over ‘De ring van Nijkleaster’. En tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar koor,’ koper’ of orgel!
 • De hele dag door kan een informatiemarkt en een iconententenstelling worden bezocht.
 • De dag wordt afgesloten met een oecumenische vesperdienst in de H. Mattheuskerk.

Wij heten u van harte welkom! Lukt dan niet? Geen nood: alle programma onderdelen zullen live te volgen zijn van onze website: www.friesekerkendag.nl.

Flyer Friese Kerkendag 2021

Programma Friese Kerkendag 2021

Lees meer →
Exemple

Het Friesch Dagblad plaatste in de krant van 13 juli jl. een mooi artikel over onze Koepelkerk in het katern Geloven. Onze vrijwilliger Cor van Dijk gaf de verslaggever Arjen Bakker een rondleiding in en rondom de Koepelkerk en wij willen dit graag ook met onze internet lezers delen:

De tsjerketoer -Arjen Bakker

Je kunt in Berltsum vanaf de Koepelkerk zelfs de Brandaris op Terschelling zien.

Als Cor van Dijk voor het een of ander in het torentje van de Koepelkerk in Berltsum moet zijn, ,,en it is wat fatsoenlik waar”, dan blijft hij al gauw een kwartiertje hangen. Even genieten van het uitzicht. Meer lezen over De tsjerketoer, een mooi artikel in het Friesch Dagblad over de Koepelkerk in Berltsum

Lees meer →
Exemple

Zoals u misschien al weet zijn er door de overheid versoepelingen gemeld mbt Corona. Als kerk gaan we ook de 1e stappen zetten naar de “ nieuwe” situatie.

De 1e, fysieke dienst, zal worden gehouden op 20 juni zij het met de nodige aandachtspunten. Vandaar dat we graag vandaag of morgen een extra nieuwsbrief de deur uit willen laten gaan maar ook een extra nieuwsbrief in de loop van volgende week; na de kerkenraad vergadering van a.s. dinsdag.

Het is belangrijk dat u de komende nieuwsbrieven hierover leest. Voor de gemeenteleden die nog geen nieuwsbrief ontvangen kunnen zich daarvoor aanmelden via de link onder aan de website.

Lees meer →
Exemple

De Diaconie organiseert in juni een extra voedselbankactie voor voedselbank De helpende hand, actief in Noordwest Friesland. Hulp blijft onverminderd doorgaan en is juist nu in deze coronatijd extra nodig. Vanwege corona houdt de Voedselbank geen winkelacties meer.

Dit scheelt hen sowieso € 6.000,– aan producten heeft de Voedselbank ons laten weten.

Meer lezen over Voedselbankactie op 1 juni en 2 juni aanstaande

Lees meer →
Exemple

Paasboodschap 2021

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Marcus 16:3
Nogmaals vieren wij Pasen in coronatijd. Nog is de steen voor de ingang van onze kerken en ons gemeenteleven niet weggerold. Nog zijn wij kerk op afstand gebleven. Nog zijn wij ingeperkt, ‘afgeschaald’. Wij mailen, telefoneren, schrijven brieven, vergaderen via beeldscherm, zenden kerkdiensten online uit. We hebben geleerd op nieuwe wijze het kerkelijk leven gaande te houden. Maken filmpjes op YouTube, ontdekken wandelpastoraat, en veel, veel meer. Meer lezen over Paasboodschap 2021

Lees meer →