Cees

archive

Home

Exemple

De 3e adventszondag belooft een bijzondere dienst te worden waarin de cantorij Belcanto een kerstcantate zingt. De begeleiding wordt verzorgd door een speciaal daarvoor gevormd combo met o.a. piano, dwarsfluit en klarinet. De cantate is onderdeel van de dienst die geleid wordt door Alie Stork. De dienst wordt gehouden in de Koepelkerk en begint op de normale tijd om 9.30 uur.

KOMT ALLEN TEZAMEN

Read More →
Exemple

Brouwersfonds 2023

Omdat oudejaarsdag op zondag valt dit jaar, willen we de uitgave van de kerstbrood en boter dit jaar organiseren op zaterdag 30 december a.s.

En wel in MFC it Stêdhus  van 10.00 tot 12.00 uur.

Het Brouwersfonds is ontstaan doordat in 1903 Lammert IJsbrands Brouwer, bij zijn overlijden, geld geschonken heeft aan de Diaconie met als doel:   Dat voor de opbrengst van dat geld brood en boter moet worden uitgedeeld aan de behoeftige weduwen van het dorp.

De diaconie heeft van dat geld een perceel land gekocht en van de pacht wordt nu nog steeds brood en boter uitgedeeld aan de weduwen van het dorp. Vroeger waren weduwen meestal niet benijdenswaardig omdat zij vaak geen eigen inkomen hadden. Dat is tegenwoordig gelukkig meestal wel anders.

Wel willen we het op deze manier in stand houden, het is in de statuten ook bepaald dat men het zelf moet ophalen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met Thea Cramer, tel. 06-40568834.

Read More →
Exemple

Woensdag 1 november is er dankdag voor gewas en arbeid.

De Diaconie van pg Berltsum houdt ook dit jaar weer een actie voor de voedselbank. Daarom een oproep aan alle inwoners van Berltsum. Een actie voor het hele dorp. Iedereen kan en mag lang houdbare producten op deze dag inleveren, ‘s morgens tussen 10.00 en 12.00 uur en vanaf 18.30 tot aanvang van de dienst. De collecte in de dienst is voor onze eigen deelkast en de voedselbank.

Dit allemaal in ‘t Stedhús.

Read More →
Exemple

Na een lange warme zomer starten we weer met een nieuw seizoen ‘Eten met een praatje’. Wat was het ook al weer? ‘Eten met een praatje’, is samen aan tafel, genieten van lekker eten en elkaars gezelschap.

We beginnen altijd met een heerlijke soep, gevolgd door een warme maaltijd met een drankje erbij. Ondertussen kun je met je tafelgenoten lekker kletsen en met elkaar van gedachten wisselen.

Na het hoofdgerecht gaan we gezellige dingen doen om he eten even te laten zakken. Wat dat is ?…… Het toetje daarna is altijd een verrassing en wordt gemaakt door Wietske van Assen. Voordat je naar huis gaat krijgen we nog een kop thee of koffie.

Het is echt de moeite waard om dit mee te maken. Van de (nieuwe) gasten krijgen we vaak te horen dat ze het niet graag zouden willen missen en eerder hadden moeten deelnemen. U bent ook dit jaar weer allemaal van harte welkom.

Maar voor het zover is moet er ook gekookt worden. We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die voor ons zouden willen koken.

De data zijn:   3 november; 19 januari; 8 maart; 12 april

Waar:               “It Stedhûs”

Hoe laat:          18.00 uur

Inloop:             17:30 uur

Kosten:            10 euro

Heb je er weer zin en zou je mee willen helpen met koken, meldt je je dan aan bij: Uilke Strooisma,

telefoon      0518 – 46.20.89, mobiel:      06 – 30.42.20.96

Read More →
Exemple

De dienst van zondag 8 oktober a.s. staat in het teken van afscheid en welkom van enkele kerkenraadsleden. In deze dienst, waarin onze eigen predikant voor zal gaan, nemen we afscheid van Willem en Jolanda Hamersma als wijkouderling en Evelien Vink als scriba.

Ook mogen we blij en dankbaar zijn dat we Jan Brouwer als wijkouderling en Etty Hoeksma als scriba welkom mogen heten als nieuwe ambtsdragers. Altijd weer een bijzonder moment!

Samen zijn we kerk. Samen proberen we handen en voeten te geven aan het uitdragen van Zijn naam in deze wereld. Dat we daar in deze dienst weer extra bij stil mogen staan!

Read More →
Exemple

Godslamp
Afgelopen bijna vijf jaar bezocht ik de meeste van uw kerkenraden en uw voorgangers. In de gesprekken ben ik onder de indruk geraakt van de wijze waarop u de Godslamp brandend houdt in de steden en de dorpen waar u leeft en met elkaar kerk bent. Met kerkdiensten die u week in week uit viert, soms met een ruim aantal gemeenteleden, soms met een kleine, trouwe groep gelovigen. Met Bijbelverhalen die u leest, liederen die u zingt, gebeden die u opzendt, en met de gemeenschap die u samen beleeft. U vertelde mij altijd over de vreugden van uw gemeente. Dat waren er veel, en ze waren groot. Deze inspireren u gemeente te zijn en te blijven. Weliswaar niet zonder zorgen over de toekomst, daarover vertelde u mij ook.

Tijdens de gesprekken getuigde u altijd, ieder op uw eigen manier, van uw geloof in de kerk: ,,Of en hoe de kerk in stand blijft, hangt ten diepste niet af van onszelf, maar van God en van onze Heer Jezus Christus.” Dan dacht ik: U vertelt van het geloof dat de Heilige Geest ons geeft. En ik zag hoe u in al de mooie en de moeilijke dingen van het kerkzijn bezield werd door de Geest van God, hoe u geïnspireerd was om de vlam van God brandend te houden in uw midden.

Pinksteren vieren is niet alleen wachten op de Heilige Geest en uitzien naar Jezus’ Geest. Pinksteren is ook de zegeningen van de Geest tellen, één voor één. Er zijn vlammetjes van Gods Geest die zich op ieder van ons gezet hebben, en ons in vuur en vlam zetten. Van harte wens ik u allen deze Pinkstergeest toe. Moge de Heilige Geest u bemoedigen, troosten en op z’n tijd vermanen om in het dorp of de stadswijk waar u woont het leven ook
heilig te maken. Daartoe heeft God ons geroepen. Houdt de Godslamp brandend!

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 687:2

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

Read More →
Exemple

Al meer dan een halve eeuw bezoeken honderden mensen Veenklooster om samen Pinksteren te vieren. Net als andere jaren biedt het christelijke evenement ook dit pinksterweekend een
veelzijdig programma.

Met op zaterdag een mannenontbijt en speciaal event voor vrouwen. ’s Middags een ontmoeting voor jong en oud, met muziek. En ‘s avonds het Lemster Mannenkoor en dominee Jelle de Kok. Op zondagmiddag een Sing-in met gospelband Lighthouse en spreker Theun van der Velde. En ’s avonds een uniek black gospel concert met onder andere Elvis E., Muriël Blijd en dominee Orlando Bottenbley. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via www.pinksterfeest.com/gospelcelebration

Op maandag is de traditionele openluchtdienst in het Veenkloosterbos. Dit keer gaat Bernard Terlouw uit De Westereen voor. Op het evenemententerrein is er voor de kinderen een theatervoorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek. Verder zijn er de hele middag diverse workshops, een beleefroute door het bos, een markt, en volop eten, drinken en muziek. Jazz- en gospelgroep Johnny & the Jazzuits sluiten het evenement rond de klok van 16.00 uur af.

Het belooft een prachtige editie te worden. Met als thema Amazing Grace. Kijk voor meer informatie op: www.pinksterfeest.com

Read More →
Exemple

Deelstation Berltsum.

In de afgelopen maanden is er veel gesproken over de deelkast. Overleg met buurdorpen die al een station hebben staan en IDO Waadhoeke. Voordat zoiets in werking gesteld kan worden, doe je er goed aan om voorbereid aan de slag te gaan.

En dan eindelijk is het zover, we kunnen los! Er zijn al een aantal mannen druk aan het bouwen. De locatie is inmiddels bekend. Kruising de Hoven achter de Opslach. Een project voor het hele dorp.

Verdere informatie volgt, wanneer de opening kan plaatsvinden.

Read More →