Catechese

Home Catechese

JOP Catechese | club

JOP staat voor Jongerenorganisatie van de Protestantse kerk en is jongerenwerk vanuit een Bijbelse grondslag. Met de middelen die JOP ons aanreikt geven we vorm aan het jongerenwerk in onze gemeente. Een combinatie van club en catechese.

Meer informatie over JOP vind je hier.

Belijdeniscatechese

Wie is God?
Wie is God voor mij?
Waar heb ik mijn plek in Gods geschiedenis met mensen?
Wat is de weg die Jezus is gegaan?
Wil ik mij mee laten nemen op die weg?

Het zijn geloofs- en levensvragen waar geen pasklaar antwoord voor is.  Het is wel heel boeiend om samen met anderen en met onze predikant op zoek te gaan naar antwoorden. Op zoek te gaan naar het spoor van Jezus Christus.

Ben je, na een seizoen zover dat je je geloof durft uit te spreken voor God en zijn gemeente, dan mag je belijdenis doen. Officieel heet het nog altijd openbare belijdenis des geloofs.

Belijdenis doen is geen verplichting, je doet het alleen als je er klaar voor bent. Het is ook geen eindstation, maar eerder het begin van de weg die je waagt, samen met Jezus, met God.