PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Kerkelijk Erfgoed

Oude grafsteen geeft zijn geheimen prijs
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema
aug 29, 2019

In de Koepelkerk ligt naast het doophek een oude grafsteen van de moeder van Peter Stuyfsant, de oud-gouverneur van Nieuw Amsterdam ofwel New York. Zij was de vrouw van Balthasar Stuyfsant en hij was predikant in Berlikum van 1622 tot 1634. Zij overleed op 2 mei 1625, oud 50 jaar en werd in vorige kruiskerk […]

Lees meer ›
Van psalmbord tot beamerscherm
Ant jun 26, 2019
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema

Het zingen van liederen, psalmen en gezangen heeft vanaf het begin van het protestantisme een belangrijke plaats in de eredienst. Vroeger nam dit veel tijd in beslag omdat het tempo en ritme waarin werd gezongen langzamer was. De kerkdiensten duurden ook veel langer. Tegenwoordig nemen muziek en beeld een belangrijker plaats in tijdens de kerkdienst. […]

Lees meer ›
Stemmen in de kerk 
Ant mei 9, 2019
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema

Een tijdje geleden had ik de beurt om de mensen welkom te heten in de Koepelkerk. Mijn oog viel op de oude stembus, die daar wat verloren in een hoekje staat. Afgedankt lijkt het wel. Hoewel, er zaten enkele giften in dus had hij toch nog dienst.  Het stemmen bij kerkelijke zaken had vroeger heel […]

Lees meer ›
Brood en wijn gaan van hand tot hand 
Ant feb 13, 2019
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema

In de avondmaalsdienst van 13 januari sprak dominee Bouwknegt over het brood en de wijn die Jezus ons in handen heeft gelegd om te gaan van hand tot hand.  Een zin om vast te houden en deze gaf mij aanleiding om de gewoonte in onze kerk (en vroeger kerken) eens nader te bespreken. In onze […]

Lees meer ›
Winter tafereel op de preekstoel
Ant dec 12, 2018
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema

 Op de preekstoel in de Koepelkerk staan de vier jaargetijden afgebeeld. Op het wintertafereel hangen aan een ring veel elementen die met de winter te maken hebben en ook schaatsen. Voor zover mij bekend is er geen enkele andere preekstoel waarop een paar echte Friese doorlopers zijn afgebeeld. Net als met een schilderij uit de […]

Lees meer ›
Borduurwerk Kruiskerk 
Ant nov 4, 2018
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema

Op een gegeven ogenblik viel mijn oog op het borduurwerk in de kerkenraadskamer van de Kruiskerk. Het is gemaakt in 1992 en laat veel bijbelse verhalen zien en ook veel symbolische figuren. Ik heb diverse mensen gevraagd wie dit heeft gemaakt maar niemand kon me dat vertellen. Misschien dat u mij uit de droom kunt […]

Lees meer ›
Wapens op herenbank en klok in Mannheim 
Ant jun 20, 2018
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema

Het kan bijna niet anders dan dat ik iets schrijf over de mannenklok uit 1663 die nu in de Konkordienkirche in Mannheim hangt. Veel mensen kennen nu het verhaal van de klokken van Berltsum wel. Interessant zijn ook de vele wapens op deze klok. Het zijn allemaal bestuurders in Belkum en Menaldumadeel. De grietman en […]

Lees meer ›
Gedachten bij de standaard voor de Paaskaars 
Ant mei 10, 2018
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema

 Met Pasen is er een nieuwe paaskaars op de standaard gezet. We letten het meest op de kaars, zeker als die een rol speelt in de dienst. Maar het is ook goed eens de standaard in de Koepelkerk nader te bekijken. Deze standaard is in 1995 gemaakt door Matthé van Hout en hij heeft daarbij […]

Lees meer ›
Liefdadigheid is van alle eeuwen 
Ant dec 23, 2017
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema

Op oudejaarsdag wordt volgens een oude traditie brood en boter uitgedeeld aan ’behoeftige weduwen’ uit Berltsum vanuit het Brouwersfonds, dat beheerd wordt door de diaconie.  Waarom is dit zo? De koopman Lammert IJsbrands Brouwers overleed in 1903 en hij heeft in zijn testament bepaald, dat de Hervormde diaconieën van Berlikum en Minnertsga elk f 2.000, […]

Lees meer ›
Muziek is emotie
Ant okt 27, 2017
Door: Jeanet Terpstra-Hylkema

Korter kan ik het niet samenvatten wat muziek kan doen met mensen. Het brengt allerlei emoties bij mensen naar boven: blijdschap, verdriet, ingetogenheid en uitbundigheid. Vanouds worden daar naast de menselijke stem muziekinstrumenten bij gebruikt. Soms een enkel instrument maar vaak ook een veelheid van instrumenten. En de oude en nieuwe muziekstukken zijn daarbij van onschatbare […]

Lees meer ›