PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Meditatie

“….in Zijn vizier…..”
Door: Cees Mollema
aug 30, 2020

“In de boot bogen de anderen zich voor Hem neer en zeiden: U bent werkelijk Gods Zoon” (Mattheüs 14: 33) Als ik deze bijdrage aan het schrijven ben dan is het hoogzomer, de zweetdruppeltjes rollen mij over het gezicht en vinden hun weg. De berichten voor de komende dagen zijn warm, warmer, warmst.  Kortom, de […]

Lees meer ›
“Met de Pinkstergeest de zomer in….”
Ant jul 5, 2020
Door: Cees Mollema

Ik weet niet hoe het u/ jou vergaat, maar het is een bijzondere tijd waarin we leven. Wie had kunnen bedenken dat een onbekend virus elke dag volop in het nieuws wordt genoemd. Dag in dag uit!  Ongelooflijk! We hebben gezien hoe we “teruggeworpen” werden op ons zelf, geen handen schudden, geen knuffels, geen evenementen, […]

Lees meer ›
Kerk zijn in corona-tijd
Ant apr 24, 2020
Door: Cees Mollema

“Hoedzje myn libben, wês Jo myn rêding, hieltyd wer sykje myn eagen nei Jo”  (liet 368d) “Kerkzijn in corona-tijd” Oud en Nieuw liggen nog niet zo ver in het verleden.  Na de kerstdagen op naar oud en nieuw, overal ter wereld. Op tv kon je de eerste gelukwensen zien, mensen in feestvreugde om het begin […]

Lees meer ›
Hoop
Ant feb 16, 2020
Door: Cees Mollema

“….Heer, wat heb ik nog te verwachten, ik vestig alle hoop op U..” (Psalm 39 vers 8) Het nieuwe jaar is weer begonnen. We hebben elkaar veel geluk , gezondheid en zegen toegewenst. We hebben appjes gestuurd, mailtjes de deur uitgedaan, kaartjes rondgestuurd, telefoontjes gepleegd met daarin de zonet genoemde wensen. Het voelt altijd een […]

Lees meer ›
Verwacht: Een “menselijke brief”
Ant dec 20, 2019
Door: Cees Mollema

“U/ je bent zelf een brief van Christus……” 2 Korintiërs 3 vers 3 Deze uitgave van Tsjerkelûden is alweer de laatste editie van 2019. Het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Berltsum. Niet alleen voor de leden maar ook voor een ieder in ons dorp en daarbuiten. Zo op het einde van een jaar kijk […]

Lees meer ›
Samen de loopgraven in
Ant okt 31, 2019
Door: Cees Mollema

“Nog eens zei Jezus : “Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit” (Johannes 20 vers  19- 23) Samen de loopgraven in……. Een titel van een artikel wat in Woord & Wereld stond afgedrukt, ik kreeg het een tijdje terug van iemand uit onze gemeente. De titel doet iets […]

Lees meer ›
Voorbij en sta op 
Ant aug 29, 2019
Door: Cees Mollema

“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer” (Jesaja 60)  Vraag tien mensen wat vakantie vieren voor hen betekent, en het zou zomaar kunnen dat je 10 verschillende antwoorden krijgt. Luieren of actief bezig zijn, de natuur in of juist de stad opzoeken, primitief of zo luxe […]

Lees meer ›
Afscheid
Ant jun 26, 2019
Door: Cees Mollema

Het komt steeds voorbij deze weken. Dat je telkens iets voor de laatste keer doet. Of dat iemand tegen mij zegt: ‘Dit was zeker de laatste keer, dumny?’ En ik ontkom er niet aan om dan te moeten zeggen: ‘Ja, dit is de laatste keer.’ Zo schrijf ik nu ook voor de laatste keer een […]

Lees meer ›
Pasen in ons leven 
Ant mei 9, 2019
Door: Cees Mollema

Het is wel een dubbel gevoel voor mij deze periode. Aan de ene kant nog op allerlei manieren betrokken bij alles wat hier ‘by ús in Berltsum’ gebeurt aan lief en leed, waar we naar toeleven, de plannen die we maken. En aan de andere kant is het ook een periode van afscheid nemen, van […]

Lees meer ›
Rekentoets 
Ant feb 13, 2019
Door: Cees Mollema

In de krant las ik dat de verplichte rekentoets waarschijnlijk volgend jaar wordt afgeschaft.  Er zal gekeken worden naar andere manieren om kinderen en tieners te leren rekenen.  Nou, in de Bijbel komen we dat ook tegen, een rekentoets. We kennen het verhaal allemaal, we noemen het vaak de wonderbare broodvermenigvuldiging.   Johannes vertelt dit verhaal […]

Lees meer ›