Good News ZA

Home Good News ZA

Good News ZA is opgericht in januari 2014 door een Nederlands echtpaar, Theo en Jinke de Jong. Na twee jaar bij een andere organisatie gewerkt te hebben heeft God hen duidelijk gemaakt dat zij fulltime kinder- en jeugdwerk moesten gaan doen.

Visie van Good News

Wij willen een interkerkelijke organisatie zijn die bekend staat om zijn onvoorwaardelijke liefde voor kinderen en jongeren. Wij worden gedreven door ons geloof in God, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest om het goede nieuws te brengen. Wij willen, in samenwerking met de lokale bevolking, kerken en andere organisaties, bouwen aan een stabiele generatie die de Here Jezus Christus volgt en blijft volgen. Wij willen bouwen aan een generatie die hun keuzes maakt op basis van hun geloof om op die manier aan een hoopvolle toekomst te werken voor henzelf en voor de gemeenschap waar ze wonen.

Waarden van Good News ZA

Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons komen werken de waarden van Good news ZA onderschrijven. Deze waarden maken wie we zijn, hoe we werken en hoe we met onze medemens omgaan.

Geloof

 • Geloof in God de Vader, Jezus en de Heilige Geest
 • Praktisch uitdragen van ons geloof
 • Onvoorwaardelijke liefde

Omgang

 • Gelijkwaardigheid
 • Integriteit
 • Uitmuntendheid
 • Visionair denken

Relatie

 • Samenwerken
 • Coaching
 • Relaties bouwen
 • Plezier

Voor meer informatie en nieuws over deze organisatie die wij als diaconie van PG Berltsum steunen zie website van Goodnews South Africa https://goodnewsza.com/