Meditaties

archive

Home Meditaties

Exemple

Jezus, ….!?

….. heeft Hij nou wel of niet echt …….. geleefd ?

….. is Hij nou wel of niet echt ….. opgestaan ?

Misschien hebt u er aan het begin van dit jaar ook iets van meegekregen. Er was weer eens een dominee, ds. v.d. Kaaij, die een boekje had geschreven. En in dat boekje schreef hij dat Jezus nooit echt heeft bestaan. Volgens hem is het verhaal van Jezus een variatie op oude mythes die al in Egypte verteld werden. Maar voor ds. v.d. Kaaij blijft het verhaal van Jezus de bron van waaruit hij leeft en gelooft. Ongeveer zoals je ook waarde hecht aan de boodschap van sprookjes. Hij zal ook van harte het feest van Pasen blijven vieren.

Mijn mening ….
Allereerst ben ik heel blij dat wij in een land leven waar iedereen vrij is om te denken en te geloven wat hij of zij wil. Die vrijheid moeten we koesteren, en als het nodig is, er voor opstaan, en zeker in de kerk. Want laten we niet vergeten dat er na het sterven van Jezus aan het kruis geen mens was die er nog in geloofd, in Hem geloofde. De kerk is begonnen met allemaal ongelovige Thomassen. Het geloof in de Opgestane moest Hij ons zelf komen vertellen.

Geen bewijzen … en toch geloof ik
Maar u wilt vast mijn antwoord weten op de vraag, heeft Jezus echt geleefd?
Ja, dat geloof ik. Nou kan ik u daarvoor allerlei argumenten geven. Ik kan u vertellen over de brieven van Paulus in de bijbel. Daarin vertelt hij over meer dan 500 getuigen die nog in leven (!) zijn. Zij hebben allemaal Jezus ontmoet na zijn sterven, dus als de Opgestane. Ik kan u vertellen over officiële bronnen uit de tijd vlak na Jezus waarin zijn naam staat opgetekend. Ik kan u vertellen over de christenen die hun geloof hebben vol gehouden ook als ze vervolgd werden, en hun leven gevaar liep.
En volgens de grote historicus H.G. Wells staat Jezus op de eerste plaats als we kijken naar zijn invloed op onze geschiedenis en ontwikkeling. Dat wij mensenrechten kennen en democratie, dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn, dat er ziekenhuizen zijn en sociale zorg, en scholen…. dat is allemaal geboren, gegroeid uit het leven van Jezus Christus.

Maar ….
Al deze argumenten kunt u ook zelf vinden als u een poosje gooooogelt. Maar weet u wat het is, ik denk niet dat iemand op basis van dit soort argumenten ervoor kiest om wel of niet te geloven. Wel heb ik mensen ontmoet die tot hun eigen verrassing op een gegeven moment zo geraakt waren door de christelijke boodschap, dat die hen daarna niet meer losgelaten heeft.

En het mooie is dat ik dat ook in de bijbel zie gebeuren. Jezus ontmoet mensen en vraagt ze om met Hem mee te gaan, Hem te volgen. En dat doen ze: Ze staan op en gaan met Hem mee, zonder dat Hij zegt waarom. Waarom geloven mensen in Jezus? Omdat Jezus hen geraakt heeft, aangesproken heeft met zijn daden en woorden van liefde.

En ik ben er zelf één van ….
Weet u waarom ik in Jezus geloof?
Ik zal u in het kort over twee belangrijke periodes in mijn leven vertellen.
In de eerste plaats geloof ik omdat ik het als kind heb gekregen in het gewone leven van mijn ouders. Gewone ouders met hun ‘lek en brek’ maar ik kon het aan hen proeven, hoe ze leefden met hun geloof. Hoe? Gewoon omdat ze van ons hielden, omdat ze ons hebben geholpen onze weg te vinden in het leven.

Maar ook omdat ze met ons konden bidden, omdat ze met ons de bijbel hebben gelezen, omdat ze zich op allerlei manieren hebben ingezet voor de mensen om hen heen en actief waren in de kerk en andere organisaties.

De tweede periode gaat over de tijd dat ik hier in Berltsum met een burn-out thuis zat. Dat kwam omdat mij in de tijd daarvoor alle geloof en vertrouwen ontglipt was. Vooral het geloof in mezelf, maar daarmee verdween ook het geloof en het vertrouwen in andere mensen en in God. Tot mijn grote verwondering is het geloof juist in die tijd bij mij terug.

Hoe?
In de eerste plaats omdat er mensen om me heen waren die mijn niet hebben laten vallen. Mensen met woorden en daden van liefde. Mensen die voor mij hebben gebeden toen ik het zelf niet kon. En toen de bodem van liefde onder mij en om mij heen weer sterker werd, kon ik er zelf ook weer om vragen. Wekenlang zat ik elke avond op mijn kamer en kon ik maar één woord bidden: Maranatha. Dat betekent: Jezus, kom! En Hij kwam. In een gevoel dat moeilijk in woorden is uit te drukken, maar er borrelen woorden boven als warmte, glimlach, vreugde, rust, vertrouwen, zekerheid, zin.

Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat ik geloof dat God zo met ons omgaat. Als Hij dat zou willen zou Hij zich ook in één grote openbaring aan de hele wereld bekend kunnen maken. Hij doet dat niet, want Hij wil zich niet bewijzen, Hij wil ons hart winnen.

Stel je voor ….
Stel je voor dat Jezus op Pasen opkomt als de stralende zon, zichtbaar voor de hele wereld.
Stel je voor, Hij bewijst zichzelf, Hij toont zich in zijn volle glorie aan alle mensen.
Zou het dan nog om dezelfde Jezus gaan en dezelfde boodschap? Dan zou de Jezus van de liefde niet meer dezelfde kunnen zijn. Dan zouden we vooral zijn macht voelen, dan zou Hij niet meer ons hart aanspreken, maar Hij zou ons fascineren. Hij zou ons hart niet veroveren, maar ons verstand en onze weerstand met overmacht breken. Maar het gaat Hem er niet om dat wij verbluft buigen voor Hem, dat we niet anders kunnen dan toegeven, Hij is het echt!
Dan zet Hij ons voor het blok, maar dan heeft Hij nog niet ons hart gewonnen. En dat is wat Hij wil. Ons hart, onze liefde winnen.

Goede tijden, slechte tijden….
Maar het is tussen Jezus en ons net als bij ons mensen. Je leert iemand kennen, je gaat van iemand houden als je zelf die ander wilt kennen, van die ander houdt. Echte liefde laat zich alleen door andere liefde echt kennen, echt ontdekken. Dat gaat zo tussen mensen en zo gaat het ook tussen God en mensen.
En daar is het Hem juist om te doen dat wij mensen ook gaan liefhebben, houden van elkaar, en van Hem. Echte liefde kun je alleen vrijwillig geven, omdat je er zelf voor kiest. Zo gaat het in relaties tussen mensen. Als je geeft om iemand, dan heb je tijd en aandacht voor elkaar, dan wil je bij elkaar zijn, dan zoek je elkaar weer op, en als er eens een keer bonje is geweest, dan maak je het weer goed. Dan blijf je bij elkaar in goede en slechte tijden. Zo is het ook tussen ons en God.

AJB

Read More →