PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Nieuws

Feestelijk concert Urker Mannenkwartet

 Tzummarum – Op zaterdag 14 september a.s. zal het Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats in samenwerking met de bekende sopraan Clara de Vries een concert geven in de Martinuskerk  te Tzummarum. Het programma bevat geliefde liederen van licht klassiek tot populair aangevuld met verrassende instrumentale en vocale solo’s. Natuurlijk is er eveneens ruimte […]

Lees meer ›
Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Ook dit seizoen is er weer een oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie. We gaan dit  seizoen onderwerpen bespreken die los van elkaar staan. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit. De eerste bijeenkomst is […]

Lees meer ›
Contactpersonen bij bijzondere gebeurtenissen

Er kunnen bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden in je /uw eigen leven, gezin of familie waarbij het soms belangrijk kan zijn om steun te ontvangen van de kerk. Mocht dat gebeuren dat kan er vanaf nu contact op worden genomen met Rienk Bouwma,  Hemmemastate 20, tlf. 0518-840151   en / of Anne van Vaals, de Keats 21, (06.5357.9813). […]

Lees meer ›
Regionale activiteiten seizoen 2019-2020

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Vanaf 12 september gaat de oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer van start. Dit seizoen gaan we het iets anders doen met de invulling van de middagen. We gaan het hele seizoen niet meer één boek bespreken, maar onderwerpen die los van […]

Lees meer ›
KUNSTRIJKE ONTDEKKINGSTOCHT LANGS OUDE FRIESE KERKEN

Vierde editie Kunst in Kerken van start Van 6 juli t/m 14 september vindt de vierde editie van Kunst in Kerken plaats: de jaarlijks terugkerende, kunstrijke ontdekkingstocht langs verschillende historische kerken in Fryslân. Dit jaar zijn er drie verschillende wandel- en fietsroutes samengesteld langs kerken in Noord- en Zuidwest Fryslân waar je eigentijds werk kunt […]

Lees meer ›
VAKANTIE KOSTER

Ik ben met vakantie van 4 juli t/m 1 augustus. Tijdens mijn afwezigheid neemt Jannette Aalberts het van mij over. Vergaderingen kunnen aan Jannette doorgegeven worden. telefoon:  461830      0634733094 mail:         janaalberts@kpnmail.nl Tijdens de schoolvakantie zijn de gebouwen gesloten voor vergaderingen. Ik wens iedereen een fijne vakantie   Groet Wietske van Assen

Lees meer ›
Afscheid dominee Arjan Bouwknegt

Beste gemeenteleden, Op 1 September zal ús dûmny, Arjan Bouwknegt,  bevestigd worden als nieuwe dominee van de Pauluskerk te Wezep. Dit betekent dat we hier in Berltsum aan het begin van de zomer afscheid moeten nemen  van dominee en zijn familie. De afscheidsdienst in de Kruiskerk zal plaatsvinden op zondag 7 juli 2019. Maar natuurlijk […]

Lees meer ›
Paasgroet

Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân. De boodschap van de opstanding van Jezus is de meest hoopvolle van ons geloof: Leven sterker dan de dood, licht dat het duister verdringt. Wat er ook gebeurt in de wereld, wat wij ook meemaken in ons persoonlijk leven, er is één reden vroeg […]

Lees meer ›
Paas brunch

Op maandag 22 april organiseren we als World Servants groep een heerlijke brunch. Om 10.30 (aansluitend aan de dienst) is de inloop met koffie en thee. De brunch zelf start om 11.00 uur. De kosten zijn 12,50 pp (kinderen t/m 12 jaar 7,50). Aanmelden kan bij mij of via wsberltsum@gmail.com We hopen jullie allemaal te […]

Lees meer ›
Aan alle gemeenteleden en dorpsgenoten,

Zoals bekend heeft onze predikant,  Arjan Bouwknegt , een beroep ontvangen van de Protestantse Gemeente Wezep, plaatselijk bekend als de Pauluskerk. In de afgelopen periode is er door dumny  en zijn gezin nagedacht over dit beroep, in gesprekken maar ook in stilte en gebed. Afgelopen maandag is er een kennismakingsavond geweest waar de mensen van de […]

Lees meer ›