PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Nieuws

Collegereeks ‘Leauwe yn Fryslân’

Vanuit de ‘Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor theologen over geloven en theologie in de Friese context. In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een breed publiek van geïnteresseerden. Wat heeft het christelijk geloof betekend voor Fryslân, […]

Lees meer ›
Laat geloof groeien, thema-avonden geloofsopvoeding
Categorie: Actueel

  Laat geloof groeien Dinsdagavond 28 januari, 25 februari en 31 maart organiseert de protestantse gemeente Berltsum een thema-avonden over geloofsopvoeding. Gert Schouten (specialist geloofsopvoeding bij de Protestantse Kerk Nederland) zal ons op deze avonden meenemen in het thema ‘laat geloof groeien’. Tijdens de avonden zal de boom centraal staan als metafoor. Opvoeden met geloven […]

Lees meer ›
Kerstnachtdienst in de Kruiskerk
Categorie: Actueel

Kerstnachtdienst m.m.v. gospelkoor “The Lighting Stars” uit Ureterp. Ds. vd Veen uit Oldemarkt gaat voor in deze dienst en iedereen is van harte welkom! Na afloop van de dienst kunt u een lekker glas glühwein of chocolademelk drinken en even gezellig napraten Aanvang 21.30 uur

Lees meer ›
Feestelijk concert Urker Mannenkwartet

 Tzummarum – Op zaterdag 14 september a.s. zal het Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats in samenwerking met de bekende sopraan Clara de Vries een concert geven in de Martinuskerk  te Tzummarum. Het programma bevat geliefde liederen van licht klassiek tot populair aangevuld met verrassende instrumentale en vocale solo’s. Natuurlijk is er eveneens ruimte […]

Lees meer ›
Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Ook dit seizoen is er weer een oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie. We gaan dit  seizoen onderwerpen bespreken die los van elkaar staan. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit. De eerste bijeenkomst is […]

Lees meer ›
Contactpersonen bij bijzondere gebeurtenissen

Er kunnen bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden in je /uw eigen leven, gezin of familie waarbij het soms belangrijk kan zijn om steun te ontvangen van de kerk. Mocht dat gebeuren dat kan er vanaf nu contact op worden genomen met Rienk Bouwma,  Hemmemastate 20, tlf. 0518-840151   en / of Anne van Vaals, de Keats 21, (06.5357.9813). […]

Lees meer ›
Regionale activiteiten seizoen 2019-2020

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Vanaf 12 september gaat de oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer van start. Dit seizoen gaan we het iets anders doen met de invulling van de middagen. We gaan het hele seizoen niet meer één boek bespreken, maar onderwerpen die los van […]

Lees meer ›