PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Nieuws

Contact met de kerkenraad

Op dinsdag 15 januariis er weer gelegenheid voor een ieder om voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering even langs te komen in de Kruiskerk vanaf 19.30- 19.45. We luisteren graag naar vragen, opmerkingen of  ideeën van u en van jou! De volgende kerkenraadsvergaderingen zijn op: Dinsdag 19 maart Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Ook via de […]

Lees meer ›
digitale bijbel

een flyer van het Nederlands Bijbelgenootschap. DEBIJBEL.NL/APP In de bovenstaande link kunt u via de app store de bijbel app downloaden. Overal, zelfs offline, kunt u dan op uw telefoon of tablet de bijbel lezen.  

Lees meer ›
Uit de classis

Waarschuwing: u leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken. De tekst mag niet te lang… Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in eenclassis met zo’n 230 gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het breed moderamen al die diensten […]

Lees meer ›
Contact met de kerkenraad

Wij willen als kerkenraad graag korte lijntjes onderhouden met onze gemeenteleden. Op de gemeenteavonden is er gelegenheid om alles wat u bezig houdt onder de aandacht te brengen. En natuurlijk zijn onze predikant Arjan Bouwknegt en voorzitter Sybren van Tuinen altijd bereid met u in gesprek te gaan. Maar vanaf september is er nu ook […]

Lees meer ›
Zondag 7 oktober: Startzondag: Aanvang 10.30 uur, Kruiskerk

Thema: ‘Een goed gesprek’ We beginnen deze zondag om 10.30 uur, dus een uur later dan we gewend zijn. En omdat we wat later beginnen, is er eerst koffie en om 11.00 uur begint de dienst. Zo rond de klok van 12.00 uur willen we de ochtend afsluiten met een fijn samenzijn onder het genot […]

Lees meer ›
RUNNING DINNER

Voor de 2ekeer in de historie van Berltsum gaan we het Running Dinner organiseren. Deze keer voor alle gemeenteleden vanaf een jaar of 18, dus houd je brievenbus goed in de gaten! Misschien ken je het principe van Running Dinner al wel maar misschien ook niet. Bij een Running Dinner eet je 3 gangen aan […]

Lees meer ›
Gezocht nieuwe gezichten in de kerkenraad!

Op zondag 01 april (Paaszondag!) gaan we als kerkelijke gemeente Berltsum van start met een geheel eigentijdse campagne om mensen te “bewegen” om een periode mee te draaien als kerken-raadslid. Binnen de kerkenraad hebben is er een rooster, waarop de ambtstermijn van kerkenraadsleden wordt bijgehouden. Als die periode erop zit, kiest een categorie om door […]

Lees meer ›
Gezellige bingoavond met muziek van Composed

Op woensdag 21 maart 2018 organiseert de diaconie haar jaarlijkse ontspanningsavond voor alleengaanden 60+ en echtparen 65+. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur in de Kruiskerk. Het belooft een gezellige avond te worden met bingo en muziek. U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 12 maart bij Klaas Tolsma […]

Lees meer ›