PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Nieuws

Aankondiging Kerstviering

Namens alle vrouwenverenigingen en de diaconie van de protestantse gemeente Berltsum nodigen we alle vrouwen en alleengaanden vanaf 60 jaar uit Berltsum uit voor een kerstviering op donderdag 14 december 2017. De avond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd. Hierna zal rond 19.45 de kerstviering in de Koepelkerk beginnen. Na deze viering zal […]

Lees meer ›
Steun MFC Berltsum

Provinsje Fryslân steunt MFC Berltsum met € 125.000 De provinsje Fryslân geeft een bijdrage van € 125.000 om het MFC in Berltsum te realiseren. In dit dorpscentrum worden niet alleen de dorpsvoorzieningen bij elkaar gebracht, maar ook regionale voorzieningen. Deze regionale voorzieningen zijn nu gevestigd in het Groene Kruisgebouw. Deze verouderde huisvesting voldoet niet meer […]

Lees meer ›
Kofjemoarn 55+

  Op woansdeitemoarn  29 novimber binne wy te gast by de gemeentlike kofjemoarn yn Berlingastate. Oanfang 10 oere.

Lees meer ›
UITNODIGING GEMEENTEAVOND

Graag heten we u en jou welkom op deze avond. Datum: donderdag 23 november 2017 Plaats: Kruiskerk Aanvang: 19.45 uur met een inloop vanaf 19.30 uur AGENDA   Opening en mededelingen -huisavondmaal bij mensen in hun stervensfase   Notulen gemeenteavond 18 april 2017………………………………………… 1 – 3   Begroting 2018 Protestantse Gemeente Berltsum …………………………………. 4 -Wilt […]

Lees meer ›
Running Dinner

Voor het allereerste Running Dinner van zaterdag 7 oktober a.s. hebben zich maar liefst 49 mensen opgegeven! Inmiddels zijn we druk bezig om de indelingen te maken en de brieven te versturen naar iedereen die zich opgegeven heeft. Helaas is het daarom vanaf vandaag niet meer mogelijk om je op te geven. Maar wie weet […]

Lees meer ›
Sjongmiddei mei lieten ut it lieteboek

SJONGMIDDEI MEI LIETEN UT IT LIETEBOEK Sjonge en bidde thús en yn tsjerke Om Martin Luther hinne Snein 15 oktober 2017 Augustinitsjerke Stynsgea Oanfang 15.00 oere Mei: Kantorij Surhústerfean û.l.f. Grietje Dam-Riemersma Koperblazers fan muzykferiening De Bazuin út Stynsgea Oargel: Geart van der Heide Lieding: Bob Pruiksma Tagong fergees Kollekte by de útgong SJONGMIDDEI Stynsgea […]

Lees meer ›
Running Dinner

Zaterdag 7 oktober a.s. vindt het allereerste RUNNING DINNER van Berltsum plaats. Misschien ken je het principe van Running Dinner al wel maar misschien ook niet. Bij een Running Dinner eet je 3 gangen aan 3 verschillende keukentafels. Gewoon bij mensen thuis, want iedereen kookt en eet mee! Als gespreksgroep van de Protestante Gemeente Berltsum […]

Lees meer ›
Wonen Noordwest Friesland geeft € 75.000 aan MFC Berltsum

Wonen Noordwest Friesland heeft op 6 juli hun maximale bijdrage van € 75.000 verstrekt voor de realisatie van het Multi Functioneel Centrum in Berltsum. Met het realiseren van het MFC wordt de leefbaarheid voor de toekomst in Berltsum gewaarborgd. Wonen Noordwest Friesland geeft met deze bijdrage een enorme impuls aan de realisatie van dit centrum. […]

Lees meer ›
Kerken Route

 Inspirerende Kunst in Kerken Route 2017 van start langs 8 kerken in Noord-West Friesland. Feestelijke opening in de Koepelkerk van Berltsum op donderdag 29 juni van 16.00-18.00 uur van de Kunst in Kerken Route 2017 met als titel ‘Door God gegeven’. Voor de vierde keer op rij organiseren Stichting Keunst yn Tsjerken en Keunstwurk de […]

Lees meer ›