PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Nieuws

40dagenkalender 2017

Beste mensen, Graag wil ik, ook dit jaar, uw aandacht vragen voor de 40dagenkalender. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: ‘Sterk & […]

Lees meer ›
Impressie vergadering classis Leeuwarden

Voor de derde en laatste classisvergadering van dit jaar was de protestantse gemeente Dronrijp e.o op 27 oktober de ontvangende gemeente. De vergadering vond plaats in de kerk zelf, in d’Âlde Wite.  De kerk is echter als vergaderlocatie verre van ideaal, vandaar dat ieder begreep waarom in de presentatie van het gemeenteleven in  Dronryp ook […]

Lees meer ›
Oecumenische gesprekskring
Categorie: Actueel

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Bij een aantal leden van de Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum is het idee ontstaan om weer een oecumenische gesprekskring op te starten. Deze kring is bestemd voor mensen uit onze buurtgemeenten Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Ook onze katholieke broeders en zusters willen wij van […]

Lees meer ›
Ineke Baron gast op de gemeenteavond
Categorie: Actueel

Ineke Baron (Ineke) staat landelijk bekend als de eerste vrouwelijke voorganger op een vrijgemaakte kansel! Zelf ziet ze het anders. Haar missie is om voor te gaan in gevangenisdiensten en waar ze verder maar gevraagd wordt. Soms is dat in een andere kerkdienst, soms in een tafelgesprek voor zwervers. “Ik denk wel eens: God heeft […]

Lees meer ›
Wisseling in de redactie
Categorie: Actueel

Afscheid van Esther Keizer Vanaf het begin was Esther Keizer betrokken bij de public relations van de kerk. Zij speelde een grote rol bij de ontwikkeling van een mooier kerkblad, een nieuwe website, een nieuwsbrief en wat er verder nog nodig zou zijn om de boodschap van de kerk uit te dragen. Zij presenteerde de plannen op […]

Lees meer ›
Inspiratiedag voor de redactie

Als redactie van Kerkmagazin waren we uitgenodigd voor een inspiratiedag. Wim Kuikman, Marten Bouwma en ondergetekende hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt en zijn een dag naar Houten geweest. Er waren zo’n 80 redactieleden uit heel Nederland bij elkaar. We hebben genoten van een boeiende lezing door Stijn Fens, columnist bij Trouw, die een prijs […]

Lees meer ›
Cursussen EW Noord Nederland

Het EW Noord Nederland organiseert de volgende cursussen: 23 maart in Grijpskerk: Bouwen een een biddende gemeente 7 april in Warten: Luisteren naar Gods stem 11 april in Diever: Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk vernieuw mijn leven 14 april in Emmen: Kom Heilige Geest 18 mei in Hoogeveen: 3 avonden over opwekking

Lees meer ›
Avonden Lofprijzing, bemoediging en voorbede

Het EW Noord Nederland organiseert de volgende avonden: 20 maart: Hoogeveen Thema: Leven in het Koninkrijk Tijd: 19.00 uur Plaats: Goede Herderkerk, Middenweg 14, Hoogeveen. 23 maart: Genemuiden Voorganger: ds. Imko Postma Aanvang: 20.00 uur Plaats: Gereformeerde kerk, Jan van Arkelstraat 18, Genemuiden 30 maart: Diever Voorganger: ds. Jelle de Kok Thema: Lust of liefde […]

Lees meer ›