PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Nieuws

Classisvergadering 26 januari 2017

Impressie van de eerste classisvergadering in 2017 Voor de classisvergadering van 26 januari 2017 was de protestantse wijkgemeente De Fontein te Leeuwarden de ontvangende gemeente. De vergadering vond plaats in een vergaderzaal van de kerk zelf. Met een beetje passen en meten was er plaats voor de ruim 30 aanwezigen. Ds. Alfons van Vliet van […]

Lees meer ›
Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

In totaal hebben zich 14 mensen aangemeld voor deze gespreksgroep. Een grote groep! In verband met privéomstandigheden mijnerzijds, kon de eerste bijeenkomst op 26 januari niet doorgaan. Wij komen nu bij elkaar op donderdag 9 februari om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.  Wij willen dit seizoen een paar hoofdstukken uit het boekje […]

Lees meer ›
Chris Wassenaar start Kerkbalans in Berltsum

De landelijke actie Kerkbalans van de PKN start op zaterdag 21 januari met een inluidmoment van zoveel mogelijk klokken in Nederland. Er doen meer dan 100 kerken aan mee en de Protestantse Gemeente Berltsum is ook van de partij. De actie start met een gemeenschappelijke lunch voor de 35 vrijwilligers die langs alle gemeenteleden gaan […]

Lees meer ›
Kerstprogramma 2016

Als kerstcommissie  hebben wij geprobeerd er weer een mooi kerstprogramma van te maken. Samen vieren wij dit jaar het kerstfeest in de Kruiskerk. Wij hopen op fijne diensten in verbondenheid met elkaar, waarin wij samen het feest van de geboorte van Jezus vieren. Het programma ziet er als volgt uit: Woensdagmiddag 21 december  14.00-15.30 uur […]

Lees meer ›
40dagenkalender 2017

Beste mensen, Graag wil ik, ook dit jaar, uw aandacht vragen voor de 40dagenkalender. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: ‘Sterk & […]

Lees meer ›
Impressie vergadering classis Leeuwarden

Voor de derde en laatste classisvergadering van dit jaar was de protestantse gemeente Dronrijp e.o op 27 oktober de ontvangende gemeente. De vergadering vond plaats in de kerk zelf, in d’Âlde Wite.  De kerk is echter als vergaderlocatie verre van ideaal, vandaar dat ieder begreep waarom in de presentatie van het gemeenteleven in  Dronryp ook […]

Lees meer ›
Oecumenische gesprekskring
Categorie: Actueel

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Bij een aantal leden van de Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum is het idee ontstaan om weer een oecumenische gesprekskring op te starten. Deze kring is bestemd voor mensen uit onze buurtgemeenten Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Ook onze katholieke broeders en zusters willen wij van […]

Lees meer ›