PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Nieuws

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

In totaal hebben zich 14 mensen aangemeld voor deze gespreksgroep. Een grote groep! In verband met privéomstandigheden mijnerzijds, kon de eerste bijeenkomst op 26 januari niet doorgaan. Wij komen nu bij elkaar op donderdag 9 februari om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.  Wij willen dit seizoen een paar hoofdstukken uit het boekje […]

Lees meer ›
Chris Wassenaar start Kerkbalans in Berltsum

De landelijke actie Kerkbalans van de PKN start op zaterdag 21 januari met een inluidmoment van zoveel mogelijk klokken in Nederland. Er doen meer dan 100 kerken aan mee en de Protestantse Gemeente Berltsum is ook van de partij. De actie start met een gemeenschappelijke lunch voor de 35 vrijwilligers die langs alle gemeenteleden gaan […]

Lees meer ›
Kerstprogramma 2016

Als kerstcommissie  hebben wij geprobeerd er weer een mooi kerstprogramma van te maken. Samen vieren wij dit jaar het kerstfeest in de Kruiskerk. Wij hopen op fijne diensten in verbondenheid met elkaar, waarin wij samen het feest van de geboorte van Jezus vieren. Het programma ziet er als volgt uit: Woensdagmiddag 21 december  14.00-15.30 uur […]

Lees meer ›
40dagenkalender 2017

Beste mensen, Graag wil ik, ook dit jaar, uw aandacht vragen voor de 40dagenkalender. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: ‘Sterk & […]

Lees meer ›
Impressie vergadering classis Leeuwarden

Voor de derde en laatste classisvergadering van dit jaar was de protestantse gemeente Dronrijp e.o op 27 oktober de ontvangende gemeente. De vergadering vond plaats in de kerk zelf, in d’Âlde Wite.  De kerk is echter als vergaderlocatie verre van ideaal, vandaar dat ieder begreep waarom in de presentatie van het gemeenteleven in  Dronryp ook […]

Lees meer ›
Oecumenische gesprekskring
Categorie: Actueel

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Bij een aantal leden van de Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum is het idee ontstaan om weer een oecumenische gesprekskring op te starten. Deze kring is bestemd voor mensen uit onze buurtgemeenten Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Ook onze katholieke broeders en zusters willen wij van […]

Lees meer ›
Ineke Baron gast op de gemeenteavond
Categorie: Actueel

Ineke Baron (Ineke) staat landelijk bekend als de eerste vrouwelijke voorganger op een vrijgemaakte kansel! Zelf ziet ze het anders. Haar missie is om voor te gaan in gevangenisdiensten en waar ze verder maar gevraagd wordt. Soms is dat in een andere kerkdienst, soms in een tafelgesprek voor zwervers. “Ik denk wel eens: God heeft […]

Lees meer ›
Wisseling in de redactie
Categorie: Actueel

Afscheid van Esther Keizer Vanaf het begin was Esther Keizer betrokken bij de public relations van de kerk. Zij speelde een grote rol bij de ontwikkeling van een mooier kerkblad, een nieuwe website, een nieuwsbrief en wat er verder nog nodig zou zijn om de boodschap van de kerk uit te dragen. Zij presenteerde de plannen op […]

Lees meer ›