De Protestantse Gemeente Berltsum (Berlikum) is op zoek naar een

Predikant/Proponent (m/v) voor 0,7 Fte

Een vacature in de ‘’12e stad’’ van Fryslân.

 

Een predikant die op eigentijdse wijze, samen met onze jeugdwerker, wil inspireren, verbinden en zoeken naar nieuwe wegen van kerkzijn. Pastoraat en prediking vormen de speerpunten van de profielschets.

 

De volledige profielschets vindt u hieronder. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de beroepingscommissie, Rienk Bouwma, tel. 0518-840151.

In een persoonlijk gesprek kunnen we meer uitleg geven over onze gemeente en elkaar beter leren kennen.

 

Solliciteren kan door een brief te mailen naar

beroepingscommisie@pgberltsum.nl

 

Profielschets predikant/proponent (0,7 FTE)

 

De Protestantse Gemeente Berltsum is op zoek naar een predikant (m/v), die in samenwerking met onze jeugdwerker invulling geeft aan de speerpunten die door de gemeente naar voren zijn gebracht op de inspreekavonden.

 

  • Proactief

Van de nieuwe predikant verwachten wij een proactieve manier van denken en handelen, iemand die nieuwe ideeën initieert en anderen in beweging krijgt. Die zich geroepen weet in een tijd waarin de aanwezigheid van de kerk geen vanzelfsprekendheid is.

 

  • Pastoraat

Onze gemeente ervaart het pastoraat als een van de belangrijkste onderdelen van het gemeente zijn. Het verbinden van verschillende (leeftijds)groepen, waarbij de uitdaging zéker ook bij de middengroep ligt. Wij zoeken een predikant die laagdrempelig en met empathie naast mensen wil staan. Pastoraat zowel binnen als buiten de kerkelijke grenzen. We willen graag een kerkgemeenschap zijn die een thuis biedt aan alle dorpsbewoners.

 

  • Prediking

Het Evangelie op een inspirerende en eigentijdse manier vertalen naar de hedendaagse werkelijkheid, nieuwe/andere liederen mogen ruimte krijgen in de dienst. De gemeente vindt het fijn om regelmatig een gastpredikant/spreker te ontvangen. Voor de predikant is er hierdoor meer tijd/ruimte beschikbaar voor het delen van kennis (b.v. gespreksavonden) en voor pastoraat.

 

Verder verwachten wij van de nieuwe predikant(e) dat hij/zij:

  • leeft en werkt vanuit een persoonlijk, levend geloof in de opgestane Heer

 

Passie vinden wij belangrijker dan ervaring!

 

 

Profiel Protestantse gemeente Berltsum

 

Zichtbaar

In de gemeente willen we omzien naar elkaar. Naar de vaste kerkgangers, maar ook naar hen die op een andere manier met de gemeente verbonden zijn. Ook willen wij als gemeente er ‘’zijn’’ voor onze hele dorpsgemeenschap, in goede maar ook verdrietige omstandigheden.

 

Verbindend

Ook wij zoeken naar wegen welke onze gemeente op moet gaan in het kerk-zijn. Contact zoeken en houden met de jeugd, jongeren en jonge gezinnen is een uitdaging die wij graag willen aangaan. We geloven dat de kerk (God!) iets te bieden heeft. Op zoek ook naar een rol die ons de komende jaren past en de kansen die er voor ons liggen. Wij willen een kerk zijn die open staat voor de omgeving.

 

Vrijwilligers

In de Prot. Gemeente Berltsum zijn veel vrijwilligers actief die met hun passie en betrokkenheid activiteiten in de gemeente mogelijk maken.

 

Kerk in Berltsum.

Ons dorp Berltsum heeft ca. 2500 inwoners, waarvan ongeveer 750 lid zijn van de protestantse gemeente. Berltsum ligt ruim 10 km ten noordwesten van Leeuwarden en kent een rijk verenigingsleven. Alle basisvoorzieningen, van basisschool tot supermarkt, zijn in het dorp aanwezig. Meer informatie over Berltsum kunt u vinden op www.berlikum.com

De protestantse gemeente, in 2011 gevormd uit de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente, beschikt over 2 kerkgebouwen en een moderne, ruime pastorie. De monumentale Koepelkerk dateert uit 1779 en de Kruiskerk is gebouwd in 1966. Er zijn vergevorderde plannen om de Kruiskerk te verbouwen tot multifunctioneel centrum voor het hele dorp.  In het nieuwe MFC zullen ook kerkdiensten en kerkelijke activiteiten plaatsvinden.

In onze gemeente is tevens een jeugdwerker, Carlijn Niesink, werkzaam voor 16 uren per week.

 

Activiteiten

In het jaarlijkse informatieboekje 2021/2022 staan de activiteiten beschreven, die in onze gemeente plaatsvinden in een normaal jaar zonder corona. Ook kunt u eventueel het julinummer van ons kerkblad “Tsjerkelûden” bekijken. Het gedrukte kerkblad verschijnt 5 keer per jaar. Daarnaast is er de tweewekelijkse digitale kerkbrief.

Voor de wat langere termijn en wellicht een completer beeld van onze gemeente kunt u het beleidsplan pgberltsum 2020 – 2025 inzien.

 

Reageren:

We kijken uit naar uw/jouw reactie.

Reageren kan door een mail te sturen naar: beroepingscommissie@pgberltsum.nl