I-movies

Home I-movies

Gezocht nieuwe gezichten in de kerkenraad!

 Op zondag 01 april (Paaszondag!) gaan we als kerkelijke gemeente Berltsum van start met een geheel eigentijdse campagne om mensen te “bewegen” om een een periode mee te draaien als kerken-raadslid.

Binnen de kerkenraad hebben is er een rooster, waarop de ambtstermijn van kerkenraadsleden wordt bijgehouden. Als die periode erop zit, kiest een categorie om door te gaan en de andere categorie besluit om te stoppen. Dan is het  moment dat je “ruimte” moet gaan maken voor nieuwe mensen, nieuwe gezichten!

In de afgelopen tijd hebben we nagedacht hoe we dit gaan aanpakken en vanaf Paaszondag “sil it heve”!   Vanaf die dag zijn er ook een 2-tal zg I-movies in de lucht die dit ondersteunen, alle leden van onze kerk krijgen de nodige informatie! Met het formulier onder tabblad stemformulier kunt u ook online uw stem uitbrengen!

Tevens komt er op 03 april a.s. een extra  nieuwsbrief met daarin de nodige informatie!  We gaan ervan uit dat we nieuwe mensen, nieuwe gezichten zullen vinden!  In april gaan we dan een zg “kennismakingsavond” organiseren en in de dienst van 27 mei a.s. gaan we dan de vertrekkende kerkenraadsleden uitzwaaien en heten we de nieuwe gezichten van harte welkom!