Jeugdwerk

Home Jeugdwerk

Het jeugdwerk vanuit onze gemeente is bedoeld voor alle jongeren in Berltsum en omgeving, lid of geen lid. Voor elke leeftijdscategorie is er iets.

Jeugdwerkcoordinator

Pleuni Wassenaar is momenteel coördinator van het jeugdwerk; bij haar kun je terecht met vragen of opmerkingen: 06 23932297, Pleuniwassenaar@hotmail.com.

Blitz

BLITZ (voorheen Kindernevendienst) is er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Ongeveer 4 keer per jaar organiseert de commissie een speciale ochtend voor de kinderen van de basisschool. Deze ochtend wordt er rond een thema/Bijbelverhaal iets leuks gedaan en geknutseld. Dit vindt plaats in het Centrum of in het MFC, afhankelijk van de locatie van de kerkdienst van die ochtend. Deze kinderochtend vindt plaats parallel aan de zondagse erediensten. Voor elke BLITZ wordt er op school flyers uitgedeeld.
Contactpersoon: Annemieke van der Kaaij; blitz.berltsum@gmail.com

JOP

JOP staat voor de Jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk. Onder JOP valt het jeugdwerk dat aangeboden wordt voor jongeren van de Middelbare schoolleeftijd. De kern hiervan is een donderdagavond eens in de 3 weken, waar gezelligheid en een goed gesprek samen komen. Hiernaast worden soms andere activiteiten georganiseerd.
Contactpersoon: Ilse Hoogterp; ilsenoor@hotmail.com.

Kids corner

Tijdens de zondagse kerkdienst is er elke zondag oppas voor de kleine kinderen. Als de dienst plaatsvindt in de Koepelkerk, is het oppassen in ’t Centrum. Als de dienst in het MFC plaatsvindt, is het oppassen in het consultatiebureau, beneden halverwege de lange gang.