Commissies

Home Commissies

Commissie Schwichtenberg

De commissie Schwichtenberg onderhoudt contacten met onze partnergemeente Schwichtenberg en omstreken in Mecklenburg. Uit de jarenlange contacten zijn warme vriendschappen ontstaan.

Doelstellingen van de commissie Schwichtenberg:

o  Het op weg gaan als volgelingen van Jezus Christus vanuit kerkelijke gemeenten in Nederland met christenen in de voormalige D.D.R.

o  Openstaan voor wederzijdse geloofsbeleving, d.w.z. bereid zijn naar elkaar luisteren, van elkaar leren, elkaar tot steun zijn, elkaar begrijpen.

o  Het in stand houden en kweken van verbondenheid en vriendschap, en het in de eigen gemeente stimuleren van het aangaan van nieuwe vriendschappen met mensen in de contactgemeente.

o  Er wordt naar gestreefd eenmaal per jaar een wederzijds  bezoek te brengen en mee te leven met bijzondere gebeurtenissen in elkanders gemeenten

Contactpersoon is Jan Brouwer: telefoon 0518 – 461958.

 

Ochtendontmoetingsgroep

Een aantal keren per jaar is er een ‘koffiemorgen’. De koffie staat klaar om 9.30 uur afwisselend in een lokaal van de Kruiskerk of in ’t Centrum. Er is bij deze bijeenkomst gelegenheid tot gesprek en ontmoeting. Verder is er in de regel iemand uitgenodigd die ons vertelt over zijn/haar werk, hobby, vakantie enz. Soms zijn er ook dia’s over Oud-Berltsum of over andere interessante zaken.

Contactpersonen: R. Bouwma, telefoon 0518 – 840151 en T. Dijkstra, telefoon 0518 – 462291

 

Rondom Gods Woord

Rondom Gods Woord is een gespreksgroep die vanuit de Bijbel bij elkaar komt voor ontmoeting en een goed gesprek.  De groep is aangesloten bij de Protestantse Vrouwen Organisatie en volgt het door dit orgaan uitgegeven studieblad ‘In Gesprek’.

Bijeenkomsten zijn op de donderdagavond. Een tweetal avonden zijn gezamenlijk met Dorcas.

Contactpersonen zijn  M. Bouwma-Lolkema, telefoon 0518 – 840151 en A. Kooistra-Hoogterp, telefoon 0518 – 462014

Vrouwenvereniging Dorcas

Dorcas is een vrouwenvereniging waar onderling contact en samenzijn als christelijke vrouwen centraal staat. De Bijbel is het uitgangspunt voorinvulling voor de bijeenkomsten.

Het programma wordt bij toerbeurt verzorgd door 2 groepsleden.

Verenigingsavonden zijn op de dinsdag. De startavond en de paasviering is gezamenlijk met Rondom Gods Woord.

Contactpersonen zijn M. Vink, telefoon 0518 – 461156 en R. Tempel, telefoon 0518 – 461827.

 

Commissie Bijzondere Diensten (CBD)

De Commissie Bijzondere Diensten (CBD) organiseert  drie/vier keer per jaar creatieve diensten. Origineel en inspirerend voor de hele gemeente. Het gaat om diensten die er vaak net even iets anders uitzien dan de gewone kerkdiensten.

Contactpersoon: Jouke Ynema, telefoon 0518 – 462507, email: j.ynema@chello.nl

Kerstcommissie

De kerstdagen zijn bijzondere dagen, waarbij het samenzijn en het stilstaan bij de geboorte van Jezus een belangrijke rol speelt. De kerstcommissie is verantwoordelijk voor de (muzikale) invulling van de kerkdiensten met Kerstnacht, Eerste en Tweede Kerstdag. Verder kleden ze de kerk mooi aan in de kerstsfeer. Ook organiseren ze een kerst-knutselmiddag voor de kinderen van de basisschool.

Contactpersoon: Etty Hoeksma, telefoon 0518 – 460833, email: ettyhoeksma@gmail.com

 

Stille Week Commissie

De stille week is een bijzondere week. In deze week volgen we Jezus op zijn weg naar Pasen, zijn kruisweg, die Hij ging om ons. Bij dit geheim van ons geloof staan we elke dag stil met een korte vesper in de Koepelkerk.

Alle activiteiten en diensten wordt door de Stille Week commissie geregeld.

Contactpersoon: Simona Joostema, telefoon 06 48791121

Commissie Groene Kerk

De commissie Groene Kerk neemt initiatieven op het gebied van duurzaamheid voor onze gemeente. Met GroeneKerken willen Kerk in Actie en Tear kerken ondersteunen om duurzamer en groener te worden en faciliteren dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Zie www.groenekerken.nl

Contactpersoon: Freerk Algra  tel. 06-20405725|