PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Commissies

Zendingscommissie

De zendingscommissie zamelt geld in voor binnen- en buitenlandse initiatieven voor verspreiding van het evangelie. Handvat is het projectboek ‘Geloof in Uitvoering’ van Kerk in Actie.

In maart en november is er een zendingszondag, waaraan de zendingscommissie meewerkt.

Ansichtkaarsen en postzegels

Spaar mee voor de zending met ansichtkaarten en postzegels. Het is nog altijd een inkomstenbron voor de zending.

Kaarten die voor dit doel geschikt zijn: alleen ansichtkaarten van dorpsgezichten, kerken of bijzondere gebouwen.

 

Commissie Schwichtenberg

De commissie Schwichtenberg onderhoudt contacten met onze partnergemeente Schwichtenberg en omstreken in Mecklenburg. Uit de jarenlange contacten zijn warme vriendschappen ontstaan.

Doelstellingen van de commissie Schwichtenberg:

  • Op weg gaan als volgelingen van Jezus Christus vanuit verschillende kerkgemeenschappen hier en daar.
  • Openstaan voor wederzijdse geloofsbeleving: naar elkaar luisteren, van elkaar leren, elkaar tot steun zijn, elkaar begrijpen.
  • In stand houden en stimuleren van verbondenheid en vriendschap.
  • Een keer per jaar een wederzijds bezoek brengen.

Contactpersoon is Jan Brouwer: telefoon 461958.

 

Ochtendontmoetingsgroep

Een aantal keren per jaar komt de ochtendontmoetingsgroep samen. Onder het genot van een kopje koffie elkaar ontmoeten. De bijeenkomsten worden opgeluisterd met een spreker die iets interessants te vertellen heeft. Dat kan zijn over een hobby, vakantie, werk enzovoort.

 

Rondom Gods Woord

Rondom Gods Woord is een gespreksgroep die vanuit de Bijbel bij elkaar komt voor ontmoeting en een goed gesprek.  De groep is aangesloten bij de Protestantse Vrouwen Organisatie en volgt het door dit orgaan uitgegeven studieblad ‘In Gesprek’.

Bijeenkomsten zijn op de donderdagavond. Een tweetal avonden is gezamenlijk met Dorcas.

Contactpersonen zijn I. de Koe-Reitsma (462096) en G. Rondaan-Stienstra (461668).

 

Vrouwenvereniging Dorcas

Dorcas is een vrouwenvereniging waar onderling contact en samenzijn als christelijke vrouwen centraal staat. De Bijbel is het uitgangspunt voorinvulling voor de bijeenkomsten.

Het programma wordt bij toerbeurt verzorgd door 2 groepsleden.

Verenigingsavonden zijn op de dinsdag. De startavond en de paasviering is gezamenlijk met Rondom Gods Woord.

Contactpersonen zijn M. Vink (461156) en R. Tempel (461827).