Kerkblad Tsjerkelûden

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Berltsum, Tsjerkelûden, verschijnt 6 keer per jaar.

Prijs € 15,-. Ook beschikbaar voor belangstellenden buiten onze kerkelijke gemeente.

Stuur een e-mail naar Janneke Alkema, kbpgberltsum@gmail.com om een abonnement af te sluiten.

 

Kerkbrief

De kerkbrief is bedoeld voor leden en andere betrokkenen bij de Protestantse Gemeente Berltsum.

Aanleveren kopij voor kerkblad, website en kerkbrief
Als redactie ontvangen we graag kopij van iedereen binnen onze gemeente. Wij ontvangen echter regelmatig kopij die niet goed bruikbaar is. Daarom geven we hieronder een aantal
richtlijnen.
Als u een artikel met foto’s levert, stuur dan de foto’s los op als fotobestand, samen met een word document met daarin de tekst. Voeg de foto’s niet in het document, dan gaat de kwaliteit van de foto’s achteruit.
De tekstdocumenten graag als Word bestand aanleveren. De foto’s graag als jpg, jpeg of png bestand. Een pdf kan wel als bijlage bij de nieuwsbrief gevoegd worden, maar als de tekst in het kerkblad, in de kerkbrief of op de website geplaatst moet worden is het extra werk voor de redactie om de tekst uit de pdf om te zetten naar bruikbare tekst. 
Voor de kerkbrief moeten posters en andere afbeeldingen altijd in liggend formaat zijn. Een standaard staande poster is niet geschikt. Daar wordt de kerkbrief erg lang en onoverzichtelijk van. Voor het kerkblad moeten de afbeeldingen in hoge resolutie zijn. Een richtlijn is een bestand van minimaal 500 KB.