Wat wij geloven

Home Wat wij geloven

Onze gemeente

De protestantse gemeente van Berltsum is een geloofsgemeenschap, waarin mensen in het licht van de bijbel de zin van hun leven kunnen ontdekken.

Ons streven

Wij leven in relatie met God, met elkaar, en met een open oog voor de noden in de wereld. Wij leven uit Zijn Woord en dat in het leven van alledag in praktijk te brengen.
In onze gemeente is plaats voor een ieder die gelooft of op zoek is naar God. Wij zijn een gastvrije gemeenschap. Een ieder, ongeacht zijn geloofsachtergrond of geaardheid, mag zich een kind van God weten en kan zich zodoende thuis voelen in onze gemeente.

Ons geloof

Wij geloven dat God mensen vraagt om Hem te eren en te dienen. Daarom heeft Hij een verbond gesloten met zijn volk Israël. Uit dit volk is Jezus Christus geboren, onze Redder. Zijn leven op aarde, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding zijn het fundament van ons geloof.

Wat Hij deed en wat Hij zei bepaalt ons leven. Zijn dood aan het kruis is onze redding.
Zijn opstanding maakt ons leven nieuw. Hij geeft ons eeuwig leven.

Door de kracht van Zijn Geest heeft het evangelie zich verspreid over de wereld. Overal op aarde hebben zich gemeenten gevormd. Zo ook in Berltsum, waar wij als Protestantse Gemeente samen Hem willen navolgen.

Zo zijn we met elkaar onderweg naar de toekomst van God. Hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand brengen.

Wij willen samen gemeente zijn, door:

  • het houden van erediensten;
  • ons te verdiepen in Gods Woord, de bijbel;
  • om te zien naar elkaar in pastoraat en diaconaat;
  • elkaar te stimuleren in het geloof, bijvoorbeeld in jeugdclubs, verenigingen en andere activiteiten;
  • het evangelie uit te dragen in zending en werelddiaconaat, maar ook in onze eigen
    omgeving;
  • in het bijzonder aandacht te geven aan het bereiken van de jongere leden van onze gemeente en ons meer te richten op het gebruik van eigentijdse media.