Exemple

Friesland heeft de grootste kerkendichtheid van Europa. Vooral in het terpengebied, waar op elke dorpsterp een kerkgebouw staat. In Noordwest Friesland is dat niet anders, van vroeg middeleeuwse kerken tot Jugendstil uit de 20ste eeuw. En dat allemaal op fietsafstand.

In deze folder zijn drie fietsroutes uitgezet waarin de meeste kerken in de regio zijn opgenomen. En dat in evenzoveel verschillende cultuurlandschappen, die ook afzonderlijk worden beschreven bij de vermelde websites. De routes kunnen, met een paar kleine aanpassingen, ook gemakkelijk per auto worden gereden. Ter navigatie staan de adressen van de kerken alle vermeld.

Fietsroutes Kerken 2022

Wij wensen u veel plezier in deze nog niet door het massatoerisme ontdekte streek.

Durk Osinga
voorzitter Stichting Keunst yn Tsjerke

Lees meer →
Exemple

Van ‘Ga met God’ tot ‘U zij de glorie’: voor tv-programma ‘Petrus in het land’ werden inmiddels tientallen liederen uit het Liedboek van een nieuw muzikaal jasje voorzien. Op veler verzoek zijn de meest geliefde liederen nu gebundeld op een cd. Je kunt de cd tijdelijk gratis aanvragen (op=op)!

Bestel gratis: cd met de mooiste liederen uit Petrus in het land | Petrus – Protestantse Kerk

De volgende liederen zijn op de cd te beluisteren:

 1.  Ga met God en Hij zal met je zijn
 2.  Abba, Vader, U alleen
 3.  Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
 4.  ’k Stel mijn vertrouwen
 5.  De steppe zal bloeien
 6.  Aan U behoort, o Heer der heren
 7.  Tienduizend redenen
 8.  Licht dat ons aanstoot in de morgen
 9.  Wat de toekomst brengen moge
 10.  U zij de glorie, opgestane Heer
 11.  De zon daalt in de zee
 12.  Licht in onze ogen
 13.  De wijze woorden en het groot vertoon
 14.  God zij nabij (Psalm 20)
 15.  Zal er ooit een dag van vrede
 16.  Onze Vader verborgen

 

Lees meer →
Exemple

Vier gemeenten organiseren op donderdag 26 mei gezamenlijk de Hemelvaart-viering. Na een onderbreking van twee jaar pakken we de organisatie weer op. We zijn welkom in de boerderijwinkel bij de Dykstrastate,  Bitgumerdyk 24, 9036 VS te Menaam.

De organiserende gemeenten zijn Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Dronrijp, Ingelum, Marsum en Menaam. Ook mensen uit andere plaatsen zijn uiteraard welkom bij deze bovenplaatselijke kerkelijke activiteit.

Het thema is Hemels Feest. We beginnen de dag voor vroege vogels om 08.00 uur. We gaan dauwtrappen. Vertrek vanaf de genoemde locatie. Bent u geen vroege vogel, maar wel uitgeslapen, kom dan voor het ontbijt vanaf 09.00 uur. De viering begint om 10.00 uur. De dienst wordt muzikaal ondersteund door de heer Peter van der Zwaag.

De heer Peter van der Zwaag studeerde orgel bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en behaalde in 2015 zijn diploma Master of Music. Peter is organist van de Salviuskerk in Dronrijp en daarmee de vaste bespeler van het Bader-orgel (1657), het oudste in de provincie Friesland.

Aansluitend op de viering is er vanaf 11.00 uur koffie drinken.

U kunt de locatie aan de Bitgumerdyk goed bereiken met de auto. Wanneer mogelijk komt u dan vooral met de fiets. Of misschien bent u wel een hele vroege vogel… en is te voet komen geen moeite?

Aanmelding van tevoren is niet noodzakelijk. We rekenen op mooi weer, maar voor het geval dat, de viering vindt plaats in een overdekte ruimte. We vinden het fijn dat u komt.

Op deze plaats wil ik alvast de familie Jelmar en Grietje Lautenbach bedanken voor het beschikbaar stellen van de locatie op de Dykstra State.

We kijken uit naar een “HEMELS FEEST”.

 

Namens de collega’s en de kerkenraden van bovengenoemde gemeenten,

Ds Jeroen van Olffen.

22-05-26 hemelvaartsdienst 2022 Groot pdf 02

Lees meer →
Exemple

Hallo allemaal, op zaterdag 7 mei gaan we weer met een groep mensen uit onze gemeente naar het vluchtelingenkamp in Warschau toe om daar hulpgoederen te brengen en vluchtelingen uit Oekraïne mee terug te nemen naar Nederland.

Deze keer is er vooral behoefte aan houdbaar voedsel en medische goederen.  Een lijst van de goederen staat onderaan het bericht. Wie kan ons aan deze spullen helpen? De spullen mogen worden ingeleverd op de Nijebuorren 17 in Berltsum. Als we niet thuis zijn, dan mag het ook onder het afdakje van ons hok worden neergezet.

Het is ook mogelijk deze actie financieel te ondersteunen. Bij dit bericht zit ook een bijlage voor het registreren van de gift. U kunt een zelfgekozen bedrag overmaken op bankrekening: NL56 RABO 0362 7059 09 t.n.v. City Life Church Leeuwarden ovv Gift Oekraine.

Alvast bedankt!

We hebben de volgende spullen nodig:

 

Voedsel

Rijst

Nasimix

Bonen

Vlees/vis in blik

Macaroni/pasta’s

Saus voor bij de pasta

Olie (olijf/zonnebloem)

Noten/gedroogd fruit/rozijnen

Kruiden (zout/peper) Chocoladepasta

Vacuum verpakte worstjes

Zaden voor groenten

 

Medisch 

Insuline

Aspirine

Verband

Desinfectiemiddel

 

Alvast bedankt voor jullie hulp!

 

Groeten Marieke en Dirk Jan Holwerda

Lees meer →
Exemple

Dienst a.s. zondag 1 mei om 9.30 uur in de Koepelkerk met Ds. Ruilof van Putten uit ’t Harde.

 -Ondernemer, parttime predikant en boer-

Die deze bijzonder combinatie toepast met de woorden van Franciscus van Assisi: Overal waar je bent, is je preekstoel.

Meer dan welkom ook bij deze dienst. Met na afloop koffie, zodat we met elkaar, en met de voorganger, in gesprek kunnen gaan.

Zie ook de website van ds. Ruilof van Putten: www.ruilof.nl

Try not to become a man of success.

Try to become a man of value.

Lees meer →