ANBI Status Diaconie

Home Wie wij zijn ANBI Status Diaconie

Algemene Gegevens:

Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse gemeente te Berltsum
RSIN/Fiscaal nummer:824135210
KVK nummer76337634
Website adres:www.pgberltsum.nl
E-mail:diaconie.pgberltsum@gmail.com
Adres:Locatie Kruiskerk, Hofsleane 23
Locatie Koepelkerk, Tsjerkestrjitte 2
Postcode:Locatie Kruiskerk: 9041 AK
Locatie Koepelkerk: 9041 AV
Plaats:Berltsum
Postadres:Anskereed 1
Postcode:9041 VK
Plaats:Berltsum

De Protestantse gemeente te Berltsum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Berltsum.

De volledige gegevens over de ANBI status van de Diaconie van PG Berltsum vindt u in ANBI diaconie 2022 

Beleidsplan van de Diaconie van PG Berltsum vindt u in Beleidsplan PG Berltsum