PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Rondom de Erediensten

Eredienst

Elke zondagochtend is er een kerkdienst. Doorgaans de ene week in de Koepelkerk en  de andere in de Kruiskerk. Elke eerste zondag van de maand is er een viering die creatief wordt ingevuld door de Commissie Bijzondere Diensten.

Kinderoppas

Voor de kinderen van 0 – 4 jaar is er elke zondag kinderoppas. De oppassers zijn een kwartier voor de viering aanwezig om je kroost op te vangen. In de Kruiskerk is de oppas in een zaal beneden; bij de Koepelkerk is de oppas in ’t Centrum.

Kindernevendienst

Elke zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. Voor de preek gaan ze naar hun eigen ruimte, waar ze knutselen, luisteren en spelen. Allemaal rond een thema dat gebaseerd is op een verhaal uit de Bijbel.

Kinderdiensten

2/3 keer per jaar is er een speciale kinderdienst, waaraan de jeugd ook actief meedoet. Ze doen bijvoorbeeld een toneelstukje, ze lezen iets voor, of ze bedenken wat er gezongen gaat worden.

Kinderkerstfeest

Met Kerst zijn de kinderen, heiten en memmen, ooms en tantes, pakes en beppes welkom bij het Kinderkerstfeest.

Projecten

Op verschillende momenten in het jaar neemt de Kindernevendienst het voortouw bij de organisatie en uitvoering van projecten. Zo komen jeugd en leiding aan bod bij bijvoorbeeld 40-dagentijd, Palmpasen en Advent.

palmpasen

Kinderen in optocht door de kerk met hun Palmpasen stokken.

Commissie Bijzondere Diensten

De commissie Bijzondere Diensten (CBD) organiseert per jaar een zestal creatieve diensten. Origineel en inspirerend voor de hele gemeente. Naast deze bijzondere diensten organiseert de Kindernevendienst een drietal kinderdiensten voor de jeugd van 4 – 12 jaar.

Contactpersoon van de CBD is Rinske van der Meulen (pieter-rinske@online.nl).

 

Beamteam

Een aantal jongeren zorgt ervoor dat je de liturgie van kerkdiensten in de Kruiskerk op een groot scherm volgt. Naast de verbeelding van de liederen komen regelmatig zegeningen van internet voorbij in de vorm van mooie foto’s of veelzeggende filmpjes.

Hielke Visser- Hôfsleane 50- 0518-41295/06 44606078beamteam.pgberltsum@gmail.com

 

Webradio

Gemeenteleden, voor wie kerkgang niet meer mogelijk is, kunnen een aansluiting voor de webradio aanvragen. Zo kunnen zij de dienst thuis meevieren en zijn ze er toch nog een beetje bij.

Contactpersoon: de wijkouderling of kerkrentmeester Jan Aalberts (461830).

 

Kerktaxi

Niet zo mobiel meer, maar toch naar de kerk? Voor die mensen is er de kerktaxi.
Bel Dhr. Yge Smits tel 462003