Rondom de Erediensten

Home Rondom de Erediensten

Eredienst

Elke zondagochtend is er een kerkdienst. Doorgaans de ene week in de Koepelkerk en  de andere in MFC It Stedhûs. Drie keer per jaar is er een viering die creatief wordt ingevuld door de Commissie Bijzondere Diensten.

Kinderoppas

Voor de kinderen van 0 – 4 jaar is er elke zondag kinderoppas. De oppassers zijn een kwartier voor de viering aanwezig om je kroost op te vangen. In MFC It Stedhûs is de oppas in een ruimte beneden; bij de Koepelkerk is de oppas in ’t Centrum.

Kindernevendienst

Bij speciale diensten is er in de regel kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8.

Kindernevendienst XL

Elke  maand organiseert de kindernevendienst een speciale ochtend voor de kinderen van de basisschool. Deze ochtend wordt er rond een thema/Bijbelverhaal iets leuks gedaan en geknutseld. Dit wordt gehouden in de lokalen onder in MFC It Stedhûs of in ’t Centrum bij de Koepelkerk. Deze kinderochtend vindt plaats parallel aan de zondagse erediensten.

Kinderhoekje

In beide kerken is een kinderhoekje ingericht. Hier kunnen kinderen tekenen en kleuren en knutselen tijdens de dienst.

Kinderdiensten

Twee tot drie keer per jaar is er een speciale kinderdienst, waaraan de jeugd ook actief meedoet. Ze doen bijvoorbeeld een toneelstukje, ze lezen iets voor, of ze bedenken wat er gezongen gaat worden.

Kinderkerstfeest

Met Kerst zijn de kinderen, heiten en memmen, ooms en tantes, pakes en beppes welkom bij het Kinderkerstfeest.

Projecten

Op verschillende momenten in het jaar neemt de Kindernevendienst het voortouw bij de organisatie en uitvoering van projecten. Zo komen jeugd en leiding aan bod bij bijvoorbeeld 40-dagentijd, Palmpasen en Advent.

Commissie Bijzondere Diensten

De commissie Bijzondere Diensten (CBD) organiseert  drie/vier keer per jaar creatieve diensten. Origineel en inspirerend voor de hele gemeente. Naast deze bijzondere diensten organiseert de Kindernevendienst een aantal kinderdiensten voor de jeugd van 4 – 12 jaar.

Contactpersoon van de CBD is Jouke Ynema, tel. 0518 – 462507, email: j.ynema@chello.nl

Beamteam

Tijdens de diensten zorgt het beamteam voor beeld en geluid. Op deze manier kunnen filmpjes, muziekfragmenten, foto’s van activiteiten etc. worden vertoond. Dit geeft volop mogelijkheden het geloof te ondersteunen. Tevens kan de beamer worden gebruikt bij andere activiteiten, denk aan rouw- en trouwdiensten, concerten etc.

beamteam.pgberltsum@gmail.com
Hielke Visser 06 4460 6078

Kerktaxi

Niet zo mobiel meer, maar toch naar de kerk? Voor die mensen is er de kerktaxi.
Bel dhr. Yge Smits tel 0518 – 462003