PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Kerkbestuur

Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Hierin zitten ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Ouderlingen

Samen met de predikant en de wijkcontactpersonen zijn de ouderlingen gericht op aandacht voor de medemens in goede, maar vooral slechte tijden. In eerste instantie voor onze gemeenteleden, maar ook mensen die niet lid zijn van onze kerk, mogen gerust de kerk aanklampen voor pastorale hulp.

Diakenen

De diaconie ondersteunt mensen in nood, ver van en dichtbij huis.

Ver van huis  gebeurt dit door giften aan goede doelen, onder andere via Oiko credit, landelijke en regionale acties of het werelddiaconaat van de Protestantse Kerk Nederland.

Dichtbij huis gaat financiële ondersteuning vaak vergezeld van praktische hulp. Een greep hieruit:

  • Kerktaxi voor het vervoer van minder validen van huis naar de kerk en vice versa.
  • Begeleiden van ouderen naar huisarts of ziekenhuis.
  • Boodschappen doen.
  • Vervoer van huis naar vakantieadres en vice versa.

Kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters beheren het huishoudboekje van de gemeente.