Privacy

Home Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik

van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de

doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk.

Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens

worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een

betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar

persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

De privacyverklaring is in te zien: Privacyverklaring Protestantse Gemeente Berltsum

De scriba is het aanspreekpunt voor vragen en verzoeken, per e-mail via pgberltsum@gmail.com