PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Jongeren en Kerk

Kinderoppas

Voor kinderen tot 4 jaar is er in een van de zalen kinderoppas aanwezig.

Kindernevendienst

Kindernevendienst is er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.

Jongerendiensten

Een aantal keren per seizoen is er een dienst speciaal voor de jeugd. Aan de invulling van deze diensten werken de jongeren hard mee. Zij krijgen daarbij hulp van onder andere onze jeugdwerker. De jongerenvieringen worden gehouden op de zondagavond in de Vermaning. Ze beginnen om 19.30 uur. Bij het overzicht kerkdiensten lees je wanneer er een jongerendienst is.

JOP Berlikum

JOP = Jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk. Jongerenwerk vanuit de Bijbel voor jeugd van klas 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs. In Berltsum maken we gebruik van de middelen die JOP aanreikt. We geven daar onze eigen draai aan. Zo combineren we club en catechese.

We werken met 4 leeftijdsgroepen, met dezelfde klasindeling als op school. Elke groep heeft 2 vaste coaches. Gemiddeld is er 1 x in de 2 weken club. De clubleden bereiden bij toerbeurt een JOP avond voor, waarbij ze putten uit diverse thema’s uit het werkboek. De leiding helpt waar nodig. Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten op plaatselijk en regiogebied, al dan niet sportief. Topper is het jaarlijkse clubweekend. Serieus leuk!

clubreisje JOP 2015

Clubreisje JOP 2015

Kindernevendienstleiding:
Wianne Brouwer  –  461958  |   Marjelle Bloem  –  462049  |  Maaike Rondaan  –  460688  | Annemieke van der Kaaij  –  462547  |  Lieuwkje Vrij, 0611349132|Carlijn Niesink 06- 38 32 53 83

Jop:
Leiding:
Jouke Ynema | 463507 | Hilly Posthumus – 06 42 93 25 53| Marijke van der Kaai 0630417051| Frits Bijland 06 53 78 93 16| Carlijn Niesink | 06-38 32 53 83

Coördinatie:  
Carlijn Niesink 06-38325383 |
c.niesink@pgbberltsum.nl

Jeugdraad:
Ds. A.J. Bouwknegt  
419963  –  wereldgezin5@ gmail.com  |
Carlijn Niesink  
jeugdwerker  –  06 38 32 53 83  – c.niesink@pgbberltsum.nl  |
Sybren van Tuinen 
voorzitter  –  462426  – sjvantuinen@hetnet.nl  |
Jouke en Ingrid Ynema jeugdouderling, 462507, j.ynema@chello.nl |
Tjettje Miedema- 06 20 85 02 55| tjettjemiedema@hotmail.com

Ontmoet JOP ook op Facebook