begraafplaats

De begraafplaats in Berltsum ligt rondom de Koepelkerk. Verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie zijn de kerkrentmeesters van Protestantse Gemeente Berltsum. Voor het beheer maken zij gebruik van het grafreglement. Dit wordt verstrekt bij het kopen van het recht van begraven. Op de begraafplaats is ook plaats ingeruimd voor een sfeervolle urnenmuur.

kerk en begraafplaats

Begraafplaatsbeheerder

Begraafplaatsbeheerder en aanspreekpunt bij vragen is Cor van Dijk, telefoon 0622 56 49 64 en via begraafplaats@pgberltsum.nl Over de aankoop van graven, grafrechten, urnen en dergelijke kun u bij hem terecht.

REGLEMENT VAN DE BEGRAAFPLAATS

Het reglement van de begraafplaats vindt u hier

Aula

aulaDe aanwezige aula valt onder verantwoordelijkheid van Uitvaartvereniging De Laatste Eer, dle.berlikum@gmail.com. Meer informatie vind je op de website van De Laatste Eer.

Historie begraafplaats

Het is niet bekend wanneer de begraafplaats in gebruik is genomen. De oudst bewaarde boeken dateren van 1845.

Doorgaans werd de gegoede burgerij in de kerk begraven, terwijl voor de armen een plaatsje buiten om de kerk restte. Tijdens de grote kerkrestauratie van 1972-1980 werden in de kerk diverse grafkelders aangetroffen.

Door werkzaamheden aan de fundering en tijdens het in kaart brengen van de fundamenten van een vroeger kerkgebouw door het Fries museum, werd duidelijk dat veel mensen tussen de grafkelders in de kerk zijn begraven. Na de restauratie is het geheel met beton afgedekt. Hierop werd de vloerverwarming aangebracht.

Omvang

Op de begraafplaats rondom de kerk is plaats voor ruim 1500 graven, waarvan nu nog ongeveer 10% beschikbaar is. In 2000 is een nieuw gedeelte, grenzend aan de westzijde van de bestaande begraafplaats in gebruik genomen. Hierop is nog plaats voor 300 extra graven.