Pastoraat

Pastoraat in onze gemeente omschrijven wij als omzien naar elkaar in Christus’ naam. Een opdracht voor al onze gemeenteleden en meer specifiek voor onze predikant, de wijkouderlingen, de wijkbezoekers  en de wijkcontactpersonen.

De predikant en de wijkouderlingen staan open voor gesprekken over geloofsvragen of gewoon voor informeel contact, even horen hoe het gaat.

Zo proberen we naast elkaar te staan in vreugde en verdriet. Omdat predikant en wijkouderlingen ook niet alles (kunnen) weten, zijn de wijkbezoekers en wijkcontactpersonen hun onmisbare ‘ogen en oren’.

Groothuisbezoeken/Ontmoetingsavonden

Aan de hand van een thema vinden er elk winterseizoen Groothuisbezoeken/ontmoetingsavondenplaats.  Deze vinden bij de mensen thuis plaats. Voor de ouderen in Nij Statelân en Berlinga State wordt een wijkmiddaggeorganiseerd.

Welke bijeenkomst je ook bezoekt, wat ze gemeen hebben is de ongedwongen en huiselijke sfeer met ruimte

o  om elkaar te ontmoeten

o  om met elkaar van gedachten te wisselen over wat ons raakt in ons leven

o  hoe we dat verbinden met ons geloof.

 

Doopgesprekken

Doopgesprekken zijn er om na te denken over de betekenis van de doop en de voorbereiding op de doop van uw kind Zo mogelijk zijn deze gesprekken met meerdere doopouders tegelijk.

Wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de wijkouderling of één van onze contactpersonen:

Anne van Vaals, telefoon 06 53579813 (a.vaals@chello.nl) en Rienk Bouwma, telefoon 0518 840151 (r.bouwma@chello.nl).