PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Laatste Nieuws

Kofjemoarn 55+

Op tongersdeitemoarn  11 jannewaris sille Freerk en Ria Algra
fertelle oer harren reis nei Súd

25
0

Aankondiging Bijbelquiz

de bijbelquiz op  vrijdag 19 januari 2018 wordt georganiseerd door de plaatselijke afdeling van

31
0

Kerkdiensten

Overzicht erediensten Lees meer

Kerkelijk bureau

Overzicht kerkelijk bureau Lees meer

Activiteiten

Wat is er te doen? Lees meer

Nieuws

Al het nieuws Lees meer

Agenda

Lees meer

Laatste Nieuws

Kofjemoarn 55+

Op tongersdeitemoarn  11 jannewaris sille Freerk en Ria Algra
fertelle oer harren reis nei Súd

25
0

Aankondiging Bijbelquiz

de bijbelquiz op  vrijdag 19 januari 2018 wordt georganiseerd door de plaatselijke afdeling van

31
0
Meer nieuws

Over ons

Wij zijn de protestantse gemeente te Berltsum en heten u en jou van harte welkom op onze site. Een plek om rond te struinen, informatie en/of inspiratie op te doen. Een plek om te ontdekken waar wij voor staan en hoe we proberen vorm te geven aan ons geloof. Een plek die uitnodigt om mee te doen, mee te werken en zo samen onderweg te zijn naar de toekomst van God.

Kerk in Beeld