Zondag 03 juli | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Carlijn Niesink | Organist: Alef Wiersma | Collecten: 1e coll. KIA Werelddiaconaat India | 2e coll. Kerk

 

Zondag 10 juli | 16.00 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Seldsum, thema Schepping  | Organist: Tineke Greidanus | Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk

 

Zondag 17 juli | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | (zomervakantie 16 juli / 28 aug) |

Voorganger: Ds. J.C. Dondorp Franeker | Organist: Arjen Nauta | Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk

 

Zondag 24 juli | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds. Joh. Bakker Stiens | Organist: Piety van Dijk | Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk

 

Zondag 31 juli | 11.00 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Mw. Crista Akkerboom Harlingen | Organist: Alef Wiersma | Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk

 

Zondag 07 aug | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Dhr. F. Hartmann Ameland | Organist: Piety van Dijk | Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk

 

Zondag 14 aug | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds. Janny van Dijken Hallum | Organist: Tineke Greidanus | Collecten: 1e coll. KIA Zending Egypte | 2e coll. Beeld en geluid

 

Zondag 21 aug | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Mevr. Lammie de Vries Dronrijp | Organist: Jacob Dijkstra | Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk

 

Zondag 28 aug | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds. J.D. Kraan Burgum | Organist: Tjeerd Lautenbach | Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk

 

Zondag 04 sep | uur | Dienst in de tent | Tentdienst ivm dorpsfeest verzorgd door Joy for People

Voorganger: Organist    | Collecten: 1e coll. | 2e coll. CBD