PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Kerkdiensten

Zondag 01 september | 9.30 uur | Dienst in de Kruiskerk |  

Voorganger:  Mevr. Lammie de Vries, Dronrijp | Organist: Alef Wiersma | Collecten: 1e coll.: Diaconie | 2e coll.: PKN Missionair Werk 

 

Zondag 08 september | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |  

Voorganger:  Ds. A Wiebenga, Sneek | Organist: Tjeerd Lautenbach | Collecten: 1e coll.: KIA Werelddiaconaat sept. | 2e coll.: Kerk 

 

Zondag 15 september | 9.30 uur | Dienst in de Kruiskerk |  

Voorganger:  Mevr. Christa Akkerboom, Harlingen | Organist: Tineke Greidanus | Collecten: 1e coll.: Kerk | 2e coll.: KIA zending 

 

Zondag 22 september | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |  

Voorganger:  Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar | Organist: Siegfried Derks | Collecten: 1e coll.: Kerk | 2e coll.: PKN vredesweek 

 

Zondag 29 september | 9.30 uur | Dienst in de Kruiskerk | Fryske tsjinst 

Voorganger:  Dhr. Johan Helfferich, Oude Bildtzijl | Organist: Jacob Dijkstra | Collecten: 1e coll.: Kerk | 2e coll.: PKN kerk en Israël 

 

Zondag 06 oktober | 9.30 uur | Dienst in de Kruiskerk | CBD startzondag / koffiedrinken 

Voorganger:  Mevr. Christa Akkerboom, Harlingen | Organist: Alef Wiersma | Collecten: 1e coll.: Kerk | 2e coll.: CBD 

 

Zondag 13 oktober | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | Uitz Radio Eenhoorn 

Voorganger:  Ds. A. Bouman, Leeuwarden | Organist: Tjeerd Lautenbach | Collecten: 1e coll.: Diaconie | 2e coll.: Eigen jeugdwerk 

 

Zondag 20 oktober | 9.30 uur | Dienst in de Kruiskerk | HA en koffiedrinken 

Voorganger:  Ds. E.P. van Muilwijk van Huis, St Annaparochie | Organist: Tineke Greidanus | Collecten: 1e coll.: Avondmaalscollecte | 2e coll.: nvt 

 

Zondag 27 oktober | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |  

Voorganger:  Ds. J. van Dijken, Hallum | Organist: Arjen Nauta | Collecten: 1e coll.: Kerk | 2e coll.: KIA werelddiaconaat okt. 

 

Zondag 03-nov|9.30 uur | Dienst in de Kruiskerk | CBD zendingszondag 

Voorganger:  Ds. Alice Buizer, Leeuwarden | Organist: Tjeerd Lautenbach | Collecten: 1e coll.: KIA najaarszending | 2e coll.: Kerk