PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Kerkdiensten

Zondag 24 februari | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |  KND XL

Voorganger: Ds. J. van Dijken Hallum | Organist: Jacob Dijkstra |  

Collecten: 1e Coll.: PKN ( missionair)  | 2e Coll.: Diaconie

Zondag 03 maart | 9.30 uur | Dienst in de Kruiskerk |  Tienerdienst|

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt | Organist: Jacob Dijkstra | Collecten: 1e coll.: Diaconie| 2e coll.: Kerk 

 Zondag 10 maart | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |  

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt | Organist: Tjeerd Lautenbach | Collecten: 1e coll.: Ka 40 dagen voorjaarszending | 2e coll.: Kerk 

  Woensdag 13 maart | 19.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | Biddag|

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt | Organist: Tineke Greidanus | Collecten: 1e coll.: Diaconie | 2e coll.: nvt

 Zondag 17 maart | 9.30 uur | Dienst in de Kruiskerk | KND XL

Voorganger: Johan Helfferich Oude Bildtzijl| | Organist: Alef Wiersma | Collecten: 1e coll.: kerk | 2e coll.: Kia 40 dagen binnenlands diaconaat

 Zondag 24 maart | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk|  

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt | Organist: Tjeerd Lautenbach | Collecten: 1e coll.: kerk | 2e coll.: Kia 40 dagen 

 Zondag 31 maart | 9.30 uur | Dienst in de Kruiskerk | CBD  

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt | Organist: Tineke Greidanus | Collecten: 1e coll.: kerk | 2e coll.: PKN

 Zondag 07 april | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk| Tienerdienst 

Voorganger: Mw. L. de Vries Dronrijp| Organist: Arjen Nauta | Collecten: 1e coll.: Kia 40 dagen zending | 2e coll.: PKN

 Zondag 14 april| 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk| KND XL/Palmpasen Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt | Organist: Sigfried Derks| Collecten: 1e coll.: PKN jeugdwerk (JOP Palmpasen)| 2e collecte Kerk