Kerkdiensten PG Berltsum

Home Kerkdiensten PG Berltsum

Zondag 03 september | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Dhr. Johan Helfferich Oude Bildtzijl | Organist: Arjen Nauta |

Collecten: 1e coll. KIA (Werelddiaconaat-Israël) | 2e coll. Kerk

 

Zondag 10 september | 9.30 uur | Dienst in de MFC |

Voorganger: Dhr. Peter Glas Ens | Organist: Arjen Nauta |

Collecten: 1e coll. PK (kinderen en jongeren) | 2e coll. Kerk

 

Zondag 17 september | 10 uur | Dienst in de MFC | Startzondag |

Voorganger: Ds. Rob Bergsma | Organist: Piety van Dijk |

Collecten: 1e coll. Nog in te vullen door CBD | 2e coll. CBD

 

Zondag 24 september | 9.30 uur | Dienst in de MFC |

Voorganger: Ds. Alice Buizer Leeuwarden | Organist: Siegfried Derks |

Collecten: 1e coll. KIA (Zending Vredesweekcollecte-Syrie) | 2e coll. Kerk

 

Zondag 01 oktober | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | H.A. |

Voorganger: Ds. Desiree Scholtens Stiens | Organist: Piety van Dijk |

Collecten: 1e coll. Avondmaalscollecte KIA-werelddiaconaat | 2e coll. NVT

 

Zondag 08 oktober | 9.30 uur | Dienst in de MFC | bevestiging ambtsdragers |

Voorganger: Ds. Rob Bergsma | Organist: Jacob Dijkstra |

Collecten: 1e coll. ? | 2e coll. Kerk

 

Zondag 15 oktober | 11 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds. Joh. Bakker Stiens | Organist: Alef Wiersma |

Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk

 

Zondag 22 oktober | 9.30 uur | Dienst in de MFC |

Voorganger: Drs. Jac. L.de Haan St Annaparochie | Organist: Tjeerd Lautenbach |

Collecten: 1e coll. KIA (Werelddiaconaat-Indonesië) | 2e coll. Eigen jeugdwerk

 

Zondag 29 oktober | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Mevr. Lammie de Vries Dronrijp | Organist: Arjen Nauta |

Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Beeld en geluid