Kerkdiensten PG Berltsum

Home Kerkdiensten PG Berltsum

Zondag 12 februari | 10.30 uur | Dienst in het centrum |

Voorganger: Ds. Rob Bergsma | Organist: Tjeerd Lautenbach |

Collecten: 1e coll. KIA Noodhulp-Ethiopië | 2e coll. Kerk

 

Zondag 19 februari | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds. Janny van Dijken Hallum | Organist: Alef Wiersma |

Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. eigen jeugdwerk

 

Zondag 26 februari | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | 1e zondag 40-dagentijd |

Voorganger: Ds. J.C. Dondorp Franeker | Organist: Siegfried Derks |

Collecten: 1e coll. KIA 40-dagentijdcollecte Zending-Zambia | 2e coll. Kerk

 

Zondag 05 maart | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds. Marco Roepers uit Achlum | Organist: Piety van Dijk |

Collecten: 1e coll. KIA 40-dagentijdcollecte Voorjaarszending-Palestina | 2e coll. Kerk

 

Woensdag | 08 maart | 19.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | Biddag |

Voorganger: Ds. Rob Bergsma | Organist: Tineke Greydanus |

Collecten: 1e coll. Diaconie Voedselbank | 2e coll. nvt

 

Zondag 12 maart | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds. P. Beintema Dokkum | Organist: Tjeerd Lautenbach |

Collecten: 1e coll. KIA 40-dagentijdcollecte Binnenlands diaconaat | 2e coll. Kerk

 

Zondag 19 maart | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds. A. Bouman Leeuwarden | Organist: Frans Zwart |

Collecten: 1e coll. PK 40-dagentijdcollecte Missionair werk | 2e coll. Beeld en geluid

 

Zondag 26 maart | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds. Joh. Bakker Stiens | Organist: Arjen Nauta |

Collecten: 1e coll. KIA 40-dagentijdcollecte Werelddiaconaat-Bangladesh | 2e coll. Kerk

 

Zondag 02 april | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | Palmpasen KND? |

Voorganger: Ds. Rob Bergsma | Organist: Jacob Dijkstra |

Collecten: 1e coll. PK kinderen en jongeren PaasChallenge | 2e coll. eigen jeugdwerk

 

maandag 03 april | Dienst in de Koepelkerk | Stille week |

Organist: Arjen Nauta | Collecten: 1e coll. nvt | 2e coll. nvt

 

dinsdag 04 april | Dienst in de Koepelkerk | Stille week |

Organist: Siegfried Derks | Collecten: 1e coll. nvt | 2e coll. nvt

 

Woensdag 05 april | Dienst in de Koepelkerk | Stille week |

Organist: Alef Wiersma | Collecten: 1e coll. nvt | 2e coll. nvt

 

donderdag 06 april | Dienst in de Koepelkerk | Witte Donderdag / HA Stille week |

Voorganger: Ds. Rob Bergsma | Organist: Tjeerd Lautenbach |

Collecten: 1e coll. Avondmaalscollecte | 2e coll. nvt

 

vrijdag 07 april | Dienst in de Koepelkerk | Goede Vrijdag / Stille week |

Organist: Piety van Dijk | Collecten: 1e coll. nvt | 2e coll. nvt

 

zaterdag 08 april | Dienst in de Koepelkerk | Stille zaterdag / Stille week |

Organist: Tineke Greydanus | Collecten: 1e coll. nvt | 2e coll. nvt

 

Zondag 09 april | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | Pasen |

Voorganger: Ds. Rob Bergsma | Organist: Piety van Dijk |

Collecten: 1e coll. KIA Paascollecte Werelddiaconaat-Moldavië | 2e coll. Kerk

 

Zondag 16 april | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Dhr. Frits Hartmann Ameland | Organist: Alef Wiersma |

Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk

 

Zondag 23 april | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds. Rob Bergsma | Organist: Tineke Greydanus |

Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk