Zondag 30 okt | 10.00 uur | Dienst in de Koepelkerk | Kinderdienst |

Voorganger: | Organist: | Collecten: 1e coll. KIA (Werelddiaconaat-Pakistan) | 2e coll. eigen jeugdwerk

 

Woensdag 2 nov | 19.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | Dankdag |

Voorganger: Ds Rob Bergsma | Organist: Tineke Greidanus | Collecten: 1e coll. Diaconie (voedselbank) | 2e coll. nvt

 

Zondag 6 nov | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | Zendingsdienst met Diaconie |

Voorganger: Ds P. Dijkstra, Grou | Organist: Jacob Dijkstra | Collecten: 1e coll. KIA (zending-Zambia) |       2e coll. Kerk

 

Zondag 13 nov | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

Voorganger: Ds Mirjam Hulzebos, Britsum | Organist: Tjeerd Lautenbach | Collecten: 1e coll. KIA (Golfstaten) | 2e coll. CBD

 

Zondag 20 nov | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | Laatste zondag kerkelijk jaar / Koffiedrinken |

Voorganger: Ds Rob Bergsma | Organist: Alef Wiersma, m.m.v. de Cantorij | Collecten: 1e coll. PK (Pastoraat-Samen gedenken in dorp of stadswijk) | 2e coll. Kerk

 

Zondag 27 nov | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | 1e advent

Voorganger: Ds E. van Sluis, Joure | Organist: Tineke Greidanus | Collecten: 1e coll. KIA (werelddiaconaat-Colombia) | 2e coll. Beeld en geluid

 

Zondag 4 dec | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | 2e advent

Voorganger: Ds Rob Bergsma | Organist: Arjen Nauta | Collecten: 1e coll. KIA (werekddiaconaat-Libanon/Jordanië/Irak) | 2e coll. Kerk

 

Zondag 11 dec | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | 3e advent

Voorganger: Ds J. van Dijken  | Organist: Piety van Dijk | Collecten: 1e coll. KIA (binnenlandsdiaconaat) | 2e coll. Kerk

 

Zondag 18 dec | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | 4e advent

Voorganger: Ds Joh. Bakker, Stiens | Organist: Tjeerd Lautenbach | Collecten: 1e coll. PK (Jong Protestant) | 2e coll. Kerk