Bericht van Jezus en Jules Deelder

Geplaatst op december 17, 2023

Home Meditaties Bericht van Jezus en Jules Deelder

Exemple

Bericht van Jezus en Jules Deelder

Deze keer een bijdrage in dit kerkblad van mijn kant.  In 2022, toen Rob Bergsma dominee werd in de Protestantse Gemeente van ons dorp, hebben we afgesproken dat we om en om een bijdrage zullen schrijven voor Tsjerkelûden (het kerkblad). Vandaar! Een leuke en altijd weer uitdagende opdracht iets te schrijven.

Altijd is daar weer die deadline van het inleveren van kopy, weken daarvoor komen er soms ideeën naar boven waarvan ik denk dat het wel iets zou zijn, soms verdwijnen ze ook als sneeuw voor de zon uit mijn gedachten. Kortom, het duurt even voordat een idee echt begint te “ leven” om daar iets over te schrijven.

De eerste contouren van deze bijdrage vormen zich in de week van verkiezingen en de komst van Sinterklaas naar ons dorp. Kinderen zijn vol verwachting en ook de onstuimigheid van het weer maken dat kinderen in rep en roep zijn. Tegelijkertijd staan we in de kerk(en) stil bij de “laatste zondag” van het kerkelijk jaar (26 november).  Deze zondag markeert een periode van afsluiten en tegelijkertijd begint er een nieuwe periode in de kerk. Op deze zondag staan we stil bij mensen die er niet meer zijn, die zijn overleden. Er is voldoende “ruimte” om samen met anderen dit verdriet te delen, herinneringen op te halen en ook tegelijkertijd vooruit te kijken naar een nieuwe periode.

Die nieuwe periode wordt Adventstijd genoemd, op weg naar kerst!  In de volksmond wordt veelvuldig gesproken over “kersttijd”.   Een drukke tijd zou je bijna kunnen zeggen. Op weg met Sinterklaas, “laatste zondag van het kerkelijk jaar”, “adventstijd”. Poeh, dan gebeurt er wel het één en ander in het leven van mensen zoals u, jij, jullie en mijn persoon. En dan nog ons eigen drukke leven met soms een meer dan volle agenda, het organiseren van een (familie-) kerstmaal, het werk met de nodige verplichtingen en noem het maar op.

Daarnaast worden we dagelijks geconfronteerd met de berichten in en uit de media over de “omgeving rondom ons”.  Het nieuws rolt als het ware dagelijks, van uur tot uur, van minuut tot minuut over ons heen. Via IPad, telefoon, televisie en andere media!

In de afgelopen periode zag ik op internet een filmpje voorbij komen over teksten op kunstwerken. Er kwamen vele teksten voorbij maar één filmpje bleef hangen. Het was een kunstwerk van Jules Deelder (1944-2019). Hij leefde in Rotterdam en was een bijzondere verschijning. Hij was jarenlang “nachtburgemeester” in deze stad, vaak in het zwart gekleed en met een eigenzinnige (zonne-)bril.  De tekst luidde: “De omgeving van de mens is de medemens”.  Intrigerend (althans voor mij!)

Zoals ik zei, als kerk zitten we nu in de periode van advent (kerst). Dan staan we stil bij het geboortefeest van Jezus, zoon van Jozef en Maria. Sinds zijn geboorte (ca. 2000 jaar terug) is Hij veelvuldig beschreven in vele Bijbelverhalen. Hij leefde ca. 33 jaar en in die jaren had Hij volop aandacht voor de mensen om zich heen. Het maakte Hem niets uit met wie Hij sprak of wie Hij tegenkwam. Een mensenmens zou je kunnen zeggen.  Jezus heeft in zijn leven richtlijnen gegeven hoe je in het leven van alledag zou moeten staan. Lees maar eens de verhalen in de Bijbel er op na. Die zijn klip en klaar. Voor ons als kerkgemeenschap zijn dat richtlijnen die we willen uitdragen naar de mensen om ons heen. Mensen die lid van de kerkgemeenschap zijn maar ook die dat niet of niet meer zijn. In de tijd van Jezus riep Hij de mensen op om samen dingen te doen, om over grenzen heen te stappen, om naar elkaar te luisteren, om elkaar te helpen daar waar nodig is.

Een hele kluif voor ons als mensen! Toch is dat de boodschap die ik u, jou en jullie wil meegeven voor de komende tijd en voor het nieuwe jaar. De boodschap van Jules Deelder en Jezus vallen, hoe wonderlijk ook, samen en vormen de basis voor een mens-tot-mens-leven. Deze boodschap in de praktijk brengen is misschien de mooiste opdracht om mee aan de slag te gaan in het nieuwe jaar!Dank Jules voor je boodschap,

Dank Jezus voor Uw (je) boodschap!

Ga jij er mee aan de slag in de komende tijd, in het komende jaar?  Jezus inspireert nog steeds mensen, ook in deze tijd!  Ga gerust met deze boodschap een nieuwe periode in!

Ook in het nieuwe jaar geldt diezelfde boodschap van Jules Deelder en Jezus voor ons allemaal!

Voor jou, jullie, mij, ja voor een ieder. Een gezegend nieuw “mensenmens-jaar” toegewenst.

Sybren van Tuinen