Opstaan…..!?

Geplaatst op april 21, 2024

Home Meditaties Opstaan…..!?

Exemple

Opstaan…..!?

Voordat ik de eerste woorden en regels van deze bijdrage opschrijf zijn er al heel wat ideeën naar boven komen “borrelen” maar nog niet één waar ik een klik mee had….. ze zakten af in mijn gedachten en ik liet het er maar bij.

Op Goede Vrijdag kwam onze zoon thuis die al een hele tijd in het zuiden van het land zijn stekje heeft; eerst in Nijmegen en nu in Wijchen. Hij woont daar al lang en hij kent deze omgeving zo langzamerhand als zijn broekzak! Mooie omgeving en een stad als Nijmegen is zowaar de oudste stad van Nederland. Oorspronkelijk gebouwd door de Romeinen en van strategisch belang. Veel te zien qua cultuur en historie. Maar a la, dat laten we voor wat het is….

In de avonduren zaten wij ’s avonds even te praten over van alles en nog wat. Hij vroeg ons of wij even wilden luisteren en hij vertelde het volgende: “Een vader en moeder vroegen in de week voorafgaand aan Pasen aan hun kinderen wat zij met Pasen wilden gaan doen. Eén van hen zei: “Ik ga hetzelfde doen als Jezus”.

De ouders waren ietwat verbaasd en vroegen fatsoenlijk wat dat dan was. “Oh, zei één van de kinderen: “Ik ga lekker op bed liggen en op paaszondag sta ik weer op. Net als Jezus”.  De ouders keken elkaar aan en vroegen zich in hemelsnaam af wat zij hierop moesten zeggen. Hoe dit verhaal verder ging is niet bekend en dat hoeft ook niet.

Wij vroegen onze zoon waar dit vandaan kwam en hij vertelde dat hij dit had gelezen op internet. Dit  voorbeeld triggerde mij meteen…….het bleef maar door mijn hoofd spoken….Zou dit dé opmaat zijn voor een bijdrage aan dit kerkblad? Ik liet het even voor wat het was en toen ik op paaszondag in de kerk zat en we samen met velen luisterden naar het verhaal van de opstanding van Jezus (via de beamer, in een andere taal!) viel het bekende kwartje. Dit zou de opmaat zijn.

Opstaan..!? Met een uitroepteken erachter en een vraagteken. Bewust gekozen! Het verhaal van Pasen is het verhaal van Jezus opstaan. Van te voren had Hij verteld dat Hij zou sterven maar ook weer zou opstaan. Tijdens het leven van Jezus waren de mensen er wel achter gekomen dat wat Hij vertelde “echt” was. Zijn verhaal zou uitkomen, zeker weten. Hij vertelde de mensen dat er ook al mensen vóór hem waren geweest die al iets hadden verteld over zijn leven en sterven.  Maar ja, mensen vergeten snel! Daar is tot op de dag van vandaag weinig aan veranderd….en dat geldt ook voor ons, voor mij, voor jou, ja voor ons allemaal. Ook dat wist Jezus wel.

Het verhaal wat ons toen die ochtend werd verteld is een verhaal van verbazing en twijfel enerzijds én anderzijds een appél om onszelf eens in de spiegel te bekijken. Laten we eens voor de spiegel gaan staan en ons zo nu en dan afvragen wat wij zouden doen als de vraag die de ouders stelden aan hun kinderen aan ons zou worden gesteld. Die vraag kunnen we ons elke dag stellen: “Wat doet u, wat doe ik, jij, jullie met het verhaal van het opstaan van Jezus?

Jezus heeft met dit verhaal duidelijk laten zien dat wat Hij zegt van A -Z klopt en ook nog uitkomt. Hij heeft ons ook beloofd dat Hij ons elke dag wil helpen en er wil zijn voor jou, mij en jullie ook als het opstaan moeilijk(er) is door gebeurtenissen in ons leven. Hij wil dat we elkaar oproepen om op te staan. Opstaan! Deze keer met uitroepteken, zonder vraagteken omdat we mogen weten dat Hij ons in alles wil helpen met wat we ook doen en meemaken en dat er altijd mensen zijn die op wat voor manier dan ook ons laten zien en voelen dat “opstaan” een Godsgeschenk is! Voor elke dag tot de dag dat Hij terugkomt.

Ook dat heeft Hij beloofd en we mogen het meezingen met het lied van Elly en Rikkert; op YouTube te vinden.

Het was een week met een bijzondere opmaat én met een prachtige Paaszondag! (kijk de dienst maar eens terug op You Tube via pgberltsum)

 

Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Straks als Jezus terugkomt
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Als Jezus komt

Blijf niet treuren
Zit niet bij de pakken neer
Sikkeneuren
Helpt je toch niet meer
’t Zal gebeuren
Dan komt de Heer

(Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld)

 

Foto

Sybren van Tuinen

Reacties: sjvantuinen@gmail.com