Wijs

Geplaatst op december 19, 2021

Home Columns Wijs

Exemple

Wijs

“Weet je”, zei hij tegen zijn ouders op een familiemoment waarbij verhalen van vroeger werden opgehaald, “Ik had best in jullie tijd willen opgroeien. Jullie gingen na schooltijd naar buiten, het veld in, polsstok springen. Wij hebben alleen dit ding.” Lichtelijk gechargeerd natuurlijk, vroeger was het echt niet allemaal beter, mooier, avontuurlijker; en vandaag de dag turen jongeren heus de hele dag niet naar het beeldscherm. Daar hebben ze ook helemaal geen tijd voor. Ze moeten leren, studeren, presteren in een samenleving die alleen draait om jou. Het individu. Aan slimme mensen geen gebrek. Huzarenstukjes aan uitvindingen moeten de wereld leefbaar houden. Jammer dat die ongelooflijke slimheid niet in staat lijkt de gemeenschap boven het individu uit te tillen. Daarvoor is wijsheid nodig. En laat wijs nu wat anders zijn dan slim.

 

Wat is wijs? Het is de eerste vraag in het boekje ‘Filosoferen aan de keukentafel, recepten voor een goed gesprek’ dat ik een aantal jaren terug aanschafte. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik nog geen gesprekspartners heb gevonden voor het samen in gesprek gaan over al dan niet wezenlijke levens- en/of geloofsvragen. Wat mij er niet van weerhoudt na te denken over de vraag wat wijs is. Verstandig, inzicht, nadenkend en visie zijn woorden die bij me opborrelen.

 

Een wijze uitspraak van ôns mim dringt zich de laatste tijd regelmatig bij mij op. Ze was niet alleen slim, ze was ook wijs. Anders dan dat kan ik haar uitspraak ‘Wij kinne niet allegaar professor worre’ niet uitleggen. Meer dan 40 jaar terug was ze zich al terdege bewust van het belang van het ambacht. Ze had niets tegen doorleren voor ‘hoge’ banen, zeker niet, in onze tijd zou ze iets van arts zijn geworden. Dat ze, als timmermansdochter naar de ULO mocht, was al heel bijzonder. Ze ontstak eens in woede bij het lezen van een artikel in de krant waarin te lezen stond dat paardrijden ook voor een arbeidersmeisje, dat met een krantenwijk haar lessen verdiende, mogelijk was. Laat mij nou dat meisje zijn dat op de manege braaf de vragen van een journalist beantwoord had. Mijn moeder stond voor de arbeidersklasse en wist die op zijn waarde te schatten. Haar podium beperkte zich tot haar gezin en naaste familie. Aan wijdvertakte sociale kanalen om haar mening te ventileren ontbrak het haar.

 

Hoe anders is dat nu met onze uiterst verslavende socials; geniepige splijtzwammen onder onze democratie. Ook corona doet hard zijn best deze kwalificatie te verwerven. Waar gaat dit heen vraag ik mij regelmatig vertwijfeld af. Een oplossing uit deze ingewikkelde crisis vraagt om wijze mensen, om politici met visie en daadkracht. In Trouw lees ik een interview met Tweede Kamerlid Derk Boswijk naar aanleiding van zijn visie op de landbouw. Hij vindt dat de politiek leiding moet geven door het goede voorbeeld te geven, hetgeen hij onderstreept met een Bijbelse spreuk. “Zonder visie verwildert het volk. Als wij niet duidelijk aangeven waar het heen gaat, dan wordt het een grote anarchie en dan vreten we elkaar allemaal op. Ik heb het gevoel dat de omslag er komt. Ik ben een optimistisch mens.” besluit hij in het interview. Staat dat echt zo in de bijbel vraag ik me af. Ik zoek het op met de app ‘de bijbel’. En ja hoor, het is een vrij vertaalde interpretatie naar Spreuken 11: 14 “Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei.” Is dat niet juist wat wij nodig hebben in deze warrige tijden?

 

In een gebedenboekje lees ik een gebed dat ik graag aan onze leiders mee zou willen geven.

Heer, onze God,

Tot U richten we ons.

U bent het begin van alle wijsheid.

Uw woord is een licht op ons pad.

Uw Geest leidt ons door dit leven.

Tot u richten we ons nu we zoeken naar wegen om te gaan.

Daarom, stort uw Geest uit over ons leven.

Zodat ons rusteloos zoeken richting vindt in U.

Help ons om van de mensen om ons heen

De wijze raad te horen

En haar te onderscheiden van dwaas geklets.

Help ons om zoekend door te gaan.

Help ons om wegen van wijsheid en inzicht te gaan.

Amen

 

Ik wens jullie wijze en gezegende Kerstdagen.

RIA