december 2015

archive

Home december 2015

Exemple

De meeste mensen kennen hen wel, Napoléon en Solange. Vluchtelingen…..mensen met een verhaal. Ik kende hen van gezicht en als ze bij ons huis langs liepen zwaaiden we naar elkaar. Een mooie reden om eens nader met hen kennis te maken.

Ze vertellen dat ze in 2012 gevlucht zijn vanuit Congo en met hun 5 kinderen in Berltsum op de Groenewoldwei 15 kwamen wonen. Inmiddels is in 2013 het gezin uitgebreid met een dochter. Ze hebben nu 3 meisjes en 3 jongens: Laurian, Cécile, Exaucée en Sirdite, Don en Brian. De kinderen zitten in Berltsum op school en op de crèche en hebben het goed naar de zin. Ze passen zich makkelijk aan en hebben vriendjes en vriendinnetjes. Voor hen is de taal dan ook geen probleem. Dat is moeilijker voor Napoleon en Solange maar ze maken vorderingen. Solange gaat momenteel twee keer naar Leeuwarden om de Nederlandse taal te leren. Napoleon is helaas, ondanks de geweldige hulp van Janneke, twee keer gezakt voor het inburgeringsexamen. Als er weer geld voor is wil hij het weer proberen. Het is duur en ze moeten het zelf betalen.

Twee ochtenden per week doet hij vrijwilligerswerk in Nij Statelân in Menaam. Prachtig werk vindt hij het. In Congo was hij werkzaam als tbc-verpleegkundige.

Ze vinden het heel fijn om hier te wonen en zijn geweldig opgevangen door veel lieve mensen. Vooral na de geboorte van hun jongste dochtertje Exaucée. Ze had een moeilijke start en moest in ziekenhuis opgenomen worden.  Door steun van onze gemeenschap konden ze in het Ronald mc Donaldhuis verblijven en zo dicht bij hun kindje zijn. Ze zijn daar heel dankbaar voor. Gelukkig gaat het nu heel goed met haar.

Maar toch hebben ze wel eens heimwee. Heimwee naar de saamhorigheid die in Congo hoorde bij het leven en de kerkgang. Op minstens twee dagen per week kwam men na het werk bijeen en werd er met- en voor elkaar gebeden. Na eerst de persoonlijke zorgen en problemen met de dominee te bespreken. Deze heeft daar een speciale rol namelijk: vertrouwenspersoon, huwelijksbemiddelaar, psycholoog en nog veel meer.

Kerst en Oud en Nieuw werd samen met de hele kerkgemeenschap gevierd met zang en dans, in tegenstelling tot hier. Onze kerkdiensten zijn wat ingetogener en kerst is bij ons toch meer een familie- en gezinsgebeuren. Daarom voelen ze zich meer aangetrokken tot de Baptistengemeente in Leeuwarden waar ze zo nu en dan een dienst meebeleven.

Over een poosje komt de kerstboom weer in de kamer. Daar hebben ze zin in. Kerst is vooral een feest van het Licht. Het Licht van God ontvangen en het doorgeven.

Ze willen dit Licht doorgeven aan alle mensen die hen geholpen hebben en nog helpen om zich in Berltsum thuis te voelen.

Hilly Stellingwerf

Read More →
Exemple

In de afgelopen jaren is de ledenregistratie van de PKN
gewijzigd . De PKN heeft een landelijke ledenregistratie, die verdeeld is over alle aangesloten kerkgemeenten. De meeste wijzigingen, zoals verhuizingen, huwelijk, overlijden, worden verkregen via de burgerlijke gemeenten. Men kan als volgt
als lid zijn geregistreerd: als dooplid of belijdend lid. Daarnaast kunnen partners worden geregistreerd en de zo genoemde “register verbondenen” (voorheen geboorteleden). Deze twee groepen zijn geen lid van de kerk.

Anno 2015 geldt: als je als persoon niet staat ingeschreven bij een lokale kerkgemeente, dan ben je ook niet bekend in de landelijke registratie. Dat geldt dus ook voor kinderen die geboren worden en waarvan de geboorte niet door de ouder(s) wordt doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau (kbpgberltsum@gmail.com). In het geval, dat mensen zichzelf of hun kinderen niet aanmelden als lid, krijgen zij ook geen informatie van de kerk.

We willen de komende tijd proberen de ledenadministratie zo volledig mogelijk te maken en wel op de volgende manieren:

  • duidelijke informatie verstrekken via website, Tsjerkelûden en nieuwsbrief over het doel van deze actie.
  • als wijkouderling en wijk-contactpersoon in de wijk ouders benaderen met de vraag of zij het goed vinden dat hun niet gedoopte kind(eren) als register verbonden lid worden ingeschreven. Dat geldt ook voor niet geregistreerde partners.

De namen van ingeschreven personen, dus zowel leden als
niet-leden, worden dan bij verhuizing doorgegeven aan de plaatselijke kerk.

Ook kunnen de kinderen dan benaderd worden met informatie over het Jeugdwerk van onze kerk.

Dus als u binnenkort iemand van de PG Berltsum aan de deur krijgt met de vraag of uw kind, en/of partner, mag worden ingeschreven in onze administratie, is het voor dit doel.

Read More →
Exemple

Ring gevonden

Er is zondag 20 december voor aanvang van het kerstconcert een zilveren kinderring gevonden bij de Kruiskerk.

Mocht iemand de ring kwijt zijn dan kan deze contact opnemen met Esther Keizer: websitepgberltsum@gmail.com.

 

Read More →
Exemple

Bethlehem in 2015

Uit het Lucasevangelie (maar ook uit Mattheus en Johannes) weten van Jezus’ geboorte in Bethlehem, maar een verdere aanduiding ontbreekt behalve dat hij in een kribbe of voerbak werd gelegd.

Wij denken daarbij vaak aan een stal, maar dat staat niet in de Bijbel.

Als we in Bethlehem komen zien we iets anders.

Er is daar door de Russisch Orthodoxe – en Rooms Katholieke Kerk een zg geboortekerk gebouwd, die daardoor uit twee delen bestaat.

De eerste bouw op die plaats dateert al uit de 4e eeuw en is later herbouwd .

Men heeft toen vastgesteld dat Jezus op die plaats in de grot zou zijn geboren en daarom is op die rots de kerk gebouwd.

Bijgaande foto’s maakte ik in oktober j.l. toen ik deze kerk bezocht, die op dit moment wordt gerestaureerd nu hij is aangemerkt als werelderfgoed.

Vanuit het plein voor de kerk kom je in de grote Russische Orthodoxe Basiliek met een prachtig altaar, iconen en kroonluchters.

Een trap voert je naar beneden en achter een deur is een klein ruimte, die als geboorteplek is aangeduid.

In een nis licht een zilverkleurige ster, de plaats van de geboorte met daarnaast de plaats voor de kribbe.

Honderden mensen gaan dagelijks naar Bethlehem, dat nu in Palestijns gebied ligt, om deze kerk te bezoek en deze ster aan te raken.

Op dit onderdeel wordt het kerstverhaal daar dus anders verteld dan bij ons.

Wim Kuikman

Read More →