juli 2022

archive

Home juli 2022

Exemple

Koudum, 8 juli 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Zorgen van boeren

In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij. Zullen boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op. Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken.

Zorgen voor boeren

Met de werkgroep ‘Kerken en Landbouw’, die mede uitgaat van onze classis, roept het breed moderamen van onze classis u op pastoraal voor de boeren en hun families te zorgen. Ga bij boeren en hun gezinnen langs, of nodig hen uit voor een gesprek, ook degenen die geen lid zijn van de gemeente. Zoek niet zozeer naar oplossingen, maar luister allereerst, en deel in de zorgen.

Zorgen om de schepping

In de kerk hebben we ook zorgen om Gods schepping, om natuur en milieu. Hoe houdbaar is ons voedselsysteem en welke keuzes maken we als boeren én burgers? God roept ons om Zijn rentmeesters te zijn in de manier waarop we het voedsel verbouwen. Maar wij zijn als consument evenzeer geroepen tot goed rentmeesterschap in de eerlijke prijs die we willen geven voor duurzaam geproduceerde landbouw- en veeteeltproducten.

Zorgen in gebeden

Voor alles roepen wij u in deze bewogen tijden op elkaar te dragen in uw gebed. Onze gezamenlijke gebeden helpen ons naast elkaar te staan, niet tegenover elkaar. De preses van onze generale synode, ds. Marco Batenburg, gaat ons voor in het gebed voor boer en schepping:

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft,
elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien,
tot Uw eer.
Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde
en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.
U weet van de zorgen die er zijn.
Zorgen over hoe het verder moet,
zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.
U weet hoe belangen, meningen, mensen
lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit
en de ruimte om die aan te wenden,
in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
Bronnen:
http://www.kerkenenlandbouw.nl/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/ieder-mens-is-geroepen-om-boer-te-zijn/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/preek-niet-over-stikstof-en-nog-vier-adviezen-voorgemeenten/

Netwerken die hulp bieden aan agrariërs:
https://www.zorgomboerentuinder.nl/
https://agrozorgwijzer.nl

Read More →
Exemple

Facebook, WhatsApp, Instagram; de wereld van nu staat bol van de sociale media. We zijn constant ‘online’. Deze middelen zouden onze communicatie moeten verdiepen maar is dit wel zo? En waar is God in deze digitale wereld? Waar is God in een wereld die beheerst wordt door verschillen? Is God online?

Joy for People zoekt met u in de themadienst naar antwoorden op deze vragen. Een zoektocht met een kleurrijk karakter, net als de groep zelf. En net zo divers als uw leefwereld. De dienst is een eigentijds programma met interactieve elementen en wordt volledig verzorgd door de groep. Muziek op hoog niveau aangevuld met het juiste licht en geluid zorgen er voor dat de themadienst een afgerond geheel is.

Dokkum – Joy for People Gospel Choir is een groep mensen die gedreven en gepassioneerd muziek maakt. Al 50 jaar, het koor jubileert namelijk dit jaar,  wil Joy for People Gospel Choir het geloof in Jezus Christus op deze manier delen met anderen. In al die jaren is Joy for People Gospel Choir uitgegroeid tot een hecht en ambitieus koor, dat zich weet te onderscheiden door te streven naar muziek van hoge kwaliteit.

Met een koor van ongeveer twintig zangers, begeleid door een eigen band, kan Joy for People Gospel Choir grote diversiteit in het repertoire brengen: van ingetogen ballads tot uitbundige gospelrock, van a capella tot stevig begeleide gospel met groovy ritmes. Deskundige licht- en geluidstechnici zorgen voor de ‘finishing touch’. Dit alles onder leiding van dirigent Roelf Postma.

 

Read More →
Exemple

Seldsum!

Een gloednieuwe viering in Berltsum. van jong tot oud, uitgenodigd om samen aan de slag te gaan.

SELDSUM is: samen spelletjes doen, samen opdrachten maken, samen koken, samen eten, samen een bijbelverhaal beluisteren. Alle leeftijden door elkaar, samen. Het is een moment van verbinden en gezelligheid.

We starten met het thema ‘Schepping’, een beter begin is er niet. We sluiten de viering af met een heerlijk en zelfgemaakt hapje en drankje.

We hopen jullie zondag 10 juli allemaal te zien in ’t Centrum!

Read More →