januari 2017

archive

Home januari 2017

Exemple

In totaal hebben zich 14 mensen aangemeld voor deze gespreksgroep. Een grote groep! In verband met privéomstandigheden mijnerzijds, kon de eerste bijeenkomst op 26 januari niet doorgaan. Wij komen nu bij elkaar op donderdag 9 februari om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. 

Wij willen dit seizoen een paar hoofdstukken uit het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’,behandelen. Tijdens de eerste bijeenkomst staat het hoofdstuk over Bileam centraal.

Wilt u alsnog graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp.

Datum eerste bijeenkomst: 9 februari 2017

Tijd: 14.00 u.

Plaats: Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole

Begeleiding: Ali Stork

Opgave: alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317

Read More →

De landelijke actie Kerkbalans van de PKN start op zaterdag 21 januari met een inluidmoment van zoveel mogelijk klokken in Nederland. Er doen meer dan 100 kerken aan mee en de Protestantse Gemeente Berltsum is ook van de partij. De actie start met een gemeenschappelijke lunch voor de 35 vrijwilligers die langs alle gemeenteleden gaan met het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk. Maar ook alle belangstellende gemeenteleden zijn welkom. Daarna zal de topkaatser uit Minnertsga op spectaculaire wijze de klok luiden in de Koepelkerk. Vooraf aan het inluidmoment zal Chris Wassenaar geïnterviewd worden over zijn relatie met de kerk als (voormalig) topkaatser.

Daarna krijgt de aanwezige pers de ruimte om Chris Wassenaar te interviewen.

Het programma is als volgt:

  • 12.00 uur: lunch met soep en broodjes in de Kruiskerk met alle bezorgers, kerkenraadsleden en andere belangstellende gemeenteleden, zowel jongeren als ouderen
  • 12.45 uur: allen naar de kerkzaal. Daar zal de actie gestart worden door Chris Wassenaar, de topkaatser uit Minnertsga. De pers is hierbij ook uitgenodigd en Chris zal geïnterviewd worden over zijn relatie met de kerk als (voormalig) topkaatser.
  • 13.00 uur: Chris zal spectaculair de klok luiden.

Waar:    lunch in het zalencentrum van de Kruiskerk, Hôfsleane 23,  Berltsum

Inluiden in de kerkzaal.

De aanwezige pers krijgt volop de gelegenheid Chris te interviewen na het inluiden.

kerkdienstenNadere informatie bij:

Durk Osinga (voorzitter college van kerkrentmeesters)

Kleasterdyk 3a

9041 VH Berltsum

Tel: 0518-462345/06-17146134

e-mail: durkosinga@upcmail.nl

Read More →