2023

archive

Home 2023

Exemple

De dienst van zondag 8 oktober a.s. staat in het teken van afscheid en welkom van enkele kerkenraadsleden. In deze dienst, waarin onze eigen predikant voor zal gaan, nemen we afscheid van Willem en Jolanda Hamersma als wijkouderling en Evelien Vink als scriba.

Ook mogen we blij en dankbaar zijn dat we Jan Brouwer als wijkouderling en Etty Hoeksma als scriba welkom mogen heten als nieuwe ambtsdragers. Altijd weer een bijzonder moment!

Samen zijn we kerk. Samen proberen we handen en voeten te geven aan het uitdragen van Zijn naam in deze wereld. Dat we daar in deze dienst weer extra bij stil mogen staan!

Read More →
Exemple

Godslamp
Afgelopen bijna vijf jaar bezocht ik de meeste van uw kerkenraden en uw voorgangers. In de gesprekken ben ik onder de indruk geraakt van de wijze waarop u de Godslamp brandend houdt in de steden en de dorpen waar u leeft en met elkaar kerk bent. Met kerkdiensten die u week in week uit viert, soms met een ruim aantal gemeenteleden, soms met een kleine, trouwe groep gelovigen. Met Bijbelverhalen die u leest, liederen die u zingt, gebeden die u opzendt, en met de gemeenschap die u samen beleeft. U vertelde mij altijd over de vreugden van uw gemeente. Dat waren er veel, en ze waren groot. Deze inspireren u gemeente te zijn en te blijven. Weliswaar niet zonder zorgen over de toekomst, daarover vertelde u mij ook.

Tijdens de gesprekken getuigde u altijd, ieder op uw eigen manier, van uw geloof in de kerk: ,,Of en hoe de kerk in stand blijft, hangt ten diepste niet af van onszelf, maar van God en van onze Heer Jezus Christus.” Dan dacht ik: U vertelt van het geloof dat de Heilige Geest ons geeft. En ik zag hoe u in al de mooie en de moeilijke dingen van het kerkzijn bezield werd door de Geest van God, hoe u geïnspireerd was om de vlam van God brandend te houden in uw midden.

Pinksteren vieren is niet alleen wachten op de Heilige Geest en uitzien naar Jezus’ Geest. Pinksteren is ook de zegeningen van de Geest tellen, één voor één. Er zijn vlammetjes van Gods Geest die zich op ieder van ons gezet hebben, en ons in vuur en vlam zetten. Van harte wens ik u allen deze Pinkstergeest toe. Moge de Heilige Geest u bemoedigen, troosten en op z’n tijd vermanen om in het dorp of de stadswijk waar u woont het leven ook
heilig te maken. Daartoe heeft God ons geroepen. Houdt de Godslamp brandend!

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 687:2

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

Read More →
Exemple

Al meer dan een halve eeuw bezoeken honderden mensen Veenklooster om samen Pinksteren te vieren. Net als andere jaren biedt het christelijke evenement ook dit pinksterweekend een
veelzijdig programma.

Met op zaterdag een mannenontbijt en speciaal event voor vrouwen. ’s Middags een ontmoeting voor jong en oud, met muziek. En ‘s avonds het Lemster Mannenkoor en dominee Jelle de Kok. Op zondagmiddag een Sing-in met gospelband Lighthouse en spreker Theun van der Velde. En ’s avonds een uniek black gospel concert met onder andere Elvis E., Muriël Blijd en dominee Orlando Bottenbley. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via www.pinksterfeest.com/gospelcelebration

Op maandag is de traditionele openluchtdienst in het Veenkloosterbos. Dit keer gaat Bernard Terlouw uit De Westereen voor. Op het evenemententerrein is er voor de kinderen een theatervoorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek. Verder zijn er de hele middag diverse workshops, een beleefroute door het bos, een markt, en volop eten, drinken en muziek. Jazz- en gospelgroep Johnny & the Jazzuits sluiten het evenement rond de klok van 16.00 uur af.

Het belooft een prachtige editie te worden. Met als thema Amazing Grace. Kijk voor meer informatie op: www.pinksterfeest.com

Read More →
Exemple

Deelstation Berltsum.

In de afgelopen maanden is er veel gesproken over de deelkast. Overleg met buurdorpen die al een station hebben staan en IDO Waadhoeke. Voordat zoiets in werking gesteld kan worden, doe je er goed aan om voorbereid aan de slag te gaan.

En dan eindelijk is het zover, we kunnen los! Er zijn al een aantal mannen druk aan het bouwen. De locatie is inmiddels bekend. Kruising de Hoven achter de Opslach. Een project voor het hele dorp.

Verdere informatie volgt, wanneer de opening kan plaatsvinden.

Read More →
Exemple

Paasgroet

Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.

En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld (Mattheüs 28: 20b)

Dit is de laatste paasgroet van mij als classisdominee aan u allen. In september zal mijn opvolger het stokje van mij overnemen, dus wil ik u graag wat nalaten. Deze Pasen het gedicht van Jan Willem Schulte Nordholt Totdat Hij komt. Omdat in dit gedicht het gewone en het bijzondere bij elkaar komen: de melkboer en het leven van alledag raken aan de hoge dromen in je leven. De kleine zorgen die je bezoeken in de nacht, ontmoeten overdag de grote uit de krant. En dan de mooiste regel: Zo zal het eindeloos zich hier herhalen: liefelijkheid van huiselijke aard, kinderen, zorgen en de angst rondom.

Zo ervaar ik mijn leven: Het kleine en het grote dat met elkaar verweven is, het donker en het licht. Wat klein is, wordt niet onbelangrijk omdat er zoveel grotere dingen spelen. De grote buitenwereld valt niet weg naast de eigen vreugden, zaken en zorgen. De dichter brengt het samen. Totdat ik eindelijk met het vege lijf de koorts des levens betalen zal (…) wachten en luisteren totdat Hij komt. Hier komen het paasfeest van Jezus sterven en opstanding en mijn eigen leven en dood bij elkaar.

Met het verstand niet te begrijpen, maar het kan zomaar je ziel tot rust brengen. Onze kerkelijke ziel eveneens, hoop ik. Daar woelt het soms ook, heeft u mij de afgelopen jaren verteld bij mijn bezoeken als classisdominee aan uw kerkenraden en voorgangers. De mooiste verhalen over uw gemeenten, uw vreugden in het dagelijkse kerkenwerk, uw betrokkenheid en uw roeping om de Godslamp brandend te houden. En ook uw eerlijke zorgen over de toekomst die ons als kerken wacht.

Vaak ben ik zingend naar huis gereden, soms lag ik wakker van onze zorgen, bij tijden was beide het geval. Ook daarom wil ik het gedicht Totdat Hij komt aan u meegeven.

Aan het eind van Pasen spreekt Jezus zijn wankelmoedige leerlingen toe: En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Daar kan ik niets meer aan toevoegen.

Totdat Hij komt, zal het hier zo gebeuren:
’s morgens de melkboer tweemaal bellen, dan
gordijnen open en met grauwe kleuren
breekt ’t eerste licht de nachtelijke ban.

Het heldere ontbijt iedere morgen
dan naar de stad, de tram zingt langs de rand
heen van je dromen en je kleine zorgen
en ’s avonds staan de grote in de krant.

Zo zal het eindeloos zich hier herhalen:
liefelijkheid van huiselijke haard,
kinderen, zorgen en de angst rondom.

En eindelijk met het vege lijf betalen
de koorts des levens en diep in de aard
wachten en luisteren totdat Hij komt.

Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995)

Ik wens u een gezegende Pasen toe.

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

Read More →
Exemple

Blitz!

Aanstaande (Paas)zondag 9 april, de dag van het nieuwe begin, is de aftrap van een nieuwe kinderactiviteit! BLITZ staat voor Bijbel, Leren, Interactie, Toepassing en Zingen. We gaan lekker actief aan de slag. Het thema is deze keer ‘uit liefde voor jou’.

Alle basisschoolkinderen zijn van harte welkom om 9:30 uur in het Centrum! Kom je ook? En neem gerust een vriendje mee! Tot zondag!

Read More →