januari 2019

archive

Home januari 2019

Exemple

Laat geloof groeien

Dinsdagavond 29 januari organiseert de protestantse gemeente Berltsum
een thema-avond over geloofsopvoeding.
Gert Schouten (specialist geloofsopvoeding bij de Protestantse Kerk
Nederland) zal ons op deze avond meenemen in het thema ‘laat geloof
groeien’. Tijdens de avond zal de boom centraal staan als metafoor.
Opvoeden met geloven is niet alleen een kwestie van ‘weten hoe het
moet’. Het gaat er eigenlijk vooral om, dat u weet wát u wilt delen. Dat
klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat veel mensen het lastig
vinden om te vertellen wat voor hun de waarde van geloven is, hoe zij
Jezus zien en op wat voor manier geloof in hun dagelijks leven hun
keuzes bepaalt. Bovendien is het in de maatschappij van nu niet
gebruikelijk (wenselijk!) meer, om vrijmoedig je geloof met anderen te
delen. ‘Het is prima als je gelooft, zolang je dat maar voor jezelf
houdt’.

Kortom, mensen zijn niet meer gewend om te delen wat hen beweegt in
geloof. De basis van geloofsopvoeding is delen met uw kind wat u beweegt
en waar u voor staat. Dat gaan we oefenen!

U bent vanaf 19.45 uur van harte welkom, de avond zal starten om 20.00
uur. De avond zal plaatsvinden in de Foarútgong.
Na Gert’s bijdrage ontmoeten we u graag onder het genot van een hapje en
een drankje.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze
jongerenwerker, Carlijn Niesink via c.niesink@pgberltsum.nl

Bijlagen
Bijlagen
Read More →
Exemple

De Nashville-verklaring

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring.

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

bron: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nashville-verklaring-is-pastoraal-onverantwoord/

Read More →