april 2022

archive

Home april 2022

Exemple

Dienst a.s. zondag 1 mei om 9.30 uur in de Koepelkerk met Ds. Ruilof van Putten uit ’t Harde.

 -Ondernemer, parttime predikant en boer-

Die deze bijzonder combinatie toepast met de woorden van Franciscus van Assisi: Overal waar je bent, is je preekstoel.

Meer dan welkom ook bij deze dienst. Met na afloop koffie, zodat we met elkaar, en met de voorganger, in gesprek kunnen gaan.

Zie ook de website van ds. Ruilof van Putten: www.ruilof.nl

Try not to become a man of success.

Try to become a man of value.

Read More →
Exemple

Op WOENSDAG 18 MEI a.s. is onze gemeenteavond! In de afgelopen 2 jaar was het niet mogelijk om samen bij elkaar te komen ivm corona.

De avond begint om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en naast het zakelijke aspect is er ook ruimte voor “kijken naar de toekomst” en op deze avond kunnen we ook nader kennismaken met onze a.s. nieuwe predikant Rob Bergsma en zijn vrouw Nienke!

Zet deze datum in de agenda! De persoonlijke uitnodiging volgt nog.

Read More →
Exemple

Paasboodschap 2022

Alles komt goed

“De themaboekjes op weg naar Pasen 2022 waren gedrukt, en lagen klaar om in het dorp te verspreiden. Met dit boekje wilde de kerk onze dorpsgemeenschap bemoedigen met hoop en goede moed”, vertelt de dominee ter plaatse.

“En toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Toen we de boekjes deur aan deur overhandigden, wekten de woorden Alles komt goed! op de omslag ook bevreemding en onbegrip in het dorp. Het thema voelde ongemakkelijk, en ik had als dominee soms heel wat uit te leggen.”

Pasen is dit jaar geen overmaat van licht en leven. Deze Pasen is er één die we vieren met een knoop in onze maag en met een bedrukt hart. We vieren de opstanding van onze Heer, maar zijn dood zit ons nog onder de huid. Het geweld dat ons dagelijks onder ogen komt, en de mensen die lijden in Oekraïne, en ook elders, zullen ons bij het zingen van paasliederen op het netvlies blijven staan. De vrees voor het virus dat nog niet weg is, vermengt zich met de angst voor groter geweld.

De paasverhalen komen in een nieuw licht te staan. De leerlingen die vluchten van het open graf, en niemand iets zeggen; Maria die de tuinman in tranen vraagt “waar ze hem gelegd hebben?”; de Emmaüsgangers die verzuchten “wij hoopten dat hij Israël zou verlossen”. Zou dit Pasen zijn zoals Pasen bedoeld is? Opstanding op de rafelrand van de dood. Niet Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Maar behoedzaam de nieuwe paaskaars binnendragen en met je hand het vlammetje behoeden voor uitgaan.

Ik blader in het themaboekje op weg naar Pasen 2022 waar de collega boven over spreekt. En zie dat dorpsgenoten in het boekje teksten hebben aangeleverd om andere dorpsgenoten te bemoedigen. Nog voordat de oorlog uitbrak. Het valt open bij een collage van woorden:
Alles komt goed
En zo niet, dan toch

Ik wens u, juist voor deze tijd, een gezegend Paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan!
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

Read More →
Exemple

De energieprijzen rijzen de pan uit. Voor veel gezinnen met een laag nkomen heeft dit ingrijpende gevolgen. Wees solidair met deze  gezinnen en doneer een gedeelte van uw belastingvoordeel.

Iedereen ontvangt dit jaar € 290,96 energiebelastingvoordeel. Ook mensen die weinig merken van de gestegen energieprijzen. Kunt u  de compensatie via de energiebelasting wel missen? Wees dan solidair en doneer (een deel van) uw belastingvoordeel aan gezinnen voor wie afsluiting van gas en elektriciteit dreigt.

Kijk op de flyer voor meer informatie

Hoe komt mijn donatie terecht? IDO Waadhoeke verzamelt de donaties en zorgt voor de herverdeling. 100% van uw donatie komt terecht bij de mensen die de hulp nodig hebben. Inwoners met een bijstandsuitkering worden door de gemeente niet gekort als ze een tegemoetkoming krijgen.

Neem voor meer informatie over deze actie contact op met IDO Waadhoeke via het mailadres: info@idowaadhoeke.nl of bel met Adriaan Stap via telefoonnummer: 06-28232190

Read More →