februari 2020

archive

Home februari 2020

Exemple

Onze tweede Stap voor Stap wandeling zal plaatsvinden op zondag 29 maart a.s. We zijn dan te gast bij de protestantse gemeente van Sint Jacobiparochie. We beginnen weer om 14.00 u. met een middaggebed (of in de Groate Kerk of in MFC ‘T Beerdhuus, dit wordt t.z.t. nog bekend gemaakt). Daarna maken we in de prachtige omgeving van St. Jabik een wandeling. Al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.

We wandelen weer samen met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Dronryp e.o., Berltsum en Ried-Skingen c.a. Ook de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente van St. Jabik zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Wilt u graag mee wandelen, dan bent u van harte welkom. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp e.o. en Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a., alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Read More →