december 2021

archive

Home december 2021

Exemple

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zaterdag 18 december 2021 heeft het demissionaire kabinet verregaande maatregelen getroffen om het coronavirus verder in te dammen. Helaas zijn ook wij als PG Berltsum hierdoor getroffen. Het was voor ons ook een moeilijke beslissing de doopdienst van zondag 19 december 2021 te moeten annuleren.

Afgelopen maandag hebben we overleg gevoerd over het vervolg van onze kerkdiensten en speciaal de diensten met Kerst. Deze diensten zullen online worden uitgevoerd. Helaas hebben we moeten besluiten dat omwille van de veiligheid van eenieder dat er geen gemeenteleden in levenden lijve aanwezig kunnen zijn.

In overleg met de kerstcommissie is besloten dat het kerstprogramma online doorgang zal vinden, maar wel in gewijzigde vorm.

De diensten zoals vermeld in het kerkblad, gaan door! Wel online. Via onze site www.pgberltsum.nl zijn al deze diensten te volgen.

Kort samengevat gaat het rond het Kerstfeest en Oud- en nieuw om de volgende diensten die online te volgen zullen zijn:

  • Kerstnachtdienst, 24 december                              21.30 uur
  • 1e Kerstdag, 25 december (gezinskerstdienst)      10.30 uur
  • 2e Kerstdag, 26 december                                      09.30 uur
  • Oudjaarsavond, 31 december                                19.30 uur
  • Nieuwjaarsdienst, 02 januari                                  09.30 uur.

Tijdens de kerstnachtdienst zal niet “Opmaat” de muziek verzorgen maar het koperkwartet “Nota Feliz”( Elske Eijzenga, Doeteke Vrieswijk, Lisanne Terpstra en Jantine Stoffers).

Op 1e kerstdag zijn er in de dienst filmpjes te zien van de kinderen van groep 1-8 van de Fûgelsang.

De collecte voor Afghaanse vluchtelingkinderen en het inzamelen van kleding, verzorgingsproducten en schrijf/schoolspullen is bij de ingang van ‘t Centrum op 24 december van 17-18 uur en 19-20 uur.  Ook op 1e kerstdag mogelijk van 09.30 – 10.30 uur.

De knutselmiddag op 29 december gaat NIET door.

Dank voor iedereen die op zo’n korte termijn zoveel werk hebben willen en kunnen verzetten.

Namens de kerkenraad,
Sybren van Tuinen

Read More →
Exemple

Bagatelliseer hun problemen niet

Terwijl ik naar de persconferentie kijk, hoor ik Mark Rutte zeggen: ,,Weer een domper voor alle jongeren voor wie het leven ineens weer een stuk saaier wordt.’’ Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een meelevende uitspraak, maar alles in mij wordt hier onpasselijk van. Nee Mark, jongeren krijgen het niet saaier, ze krijgen het zwaarder.

Als jongerenwerker en politica maak ik mij grote zorgen om de huidige generatie tieners en jongeren. Ik hoor veel verhalen van jongeren die te kampen hebben met angststoornissen. ,,Als ik in de rij sta van de supermarkt, dan overvalt de angst mij. Ik weet dan gewoon niet meer wat ik moet doen en ik wil dan maar één ding: weg uit de situatie.’’ Zulke geluiden.

Mijn hart breekt als ik dit soort verhalen hoor. En wat doen wij? Vertellen we ze dat ze gewoon even moeten doorbijten en bagatelliseren we hun problemen? Als het aan mij ligt niet. Juist in deze tijd is het belangrijk om te kijken naar wat wel kan. Hoe blijven we met de tieners en jongeren in verbinding, signaleren we het tijdig wanneer ze vast dreigen te lopen en zorgen we voor passende hulp?

En daar zit de volgende uitdaging: passende hulp in tijden van lange wachtlijsten. Gemiddeld moeten jongeren tien maanden wachten op hulp, tien veel te lange maanden. Een snelle en simpele oplossing is hier niet voor. Het gaat om een combinatie van geld, voldoende hulpverleners en een vernieuwing van het jeugdzorgstelsel.

Hier speelt de politiek een belangrijke rol in. Mijn oproep is dan ook aan alle politici, landelijk en lokaal, om verantwoordelijkheid te nemen. Om niet te blijven hangen in wetten en regels, maar om te kijken naar maatwerk, om te durven, om te staan voor wat rechtvaardig is.

Door te stellen dat hun leven wat saaier wordt, gaat Rutte voorbij aan de grote problemen waarmee onze jongeren kampen. Gaat hij voorbij aan de groeiende groep jongeren die een beroep moet doen op de hulpverlening omdat ze het zelf niet meer redden.

Toch ligt niet alles bij Den Haag. Ook wij hebben een verantwoordelijkheid. Ook binnen de coronamaatregelen zijn er mogelijkheden, laten we juist daarnaar kijken. Misschien vraagt dat net even om die stap extra, om iets meer flexibiliteit, maar dat zijn we deze generatie verplicht. Laten we het verhaal van de tieners en de jongeren serieus nemen, ruimte geven aan het gevoel van onmacht dat er heerst.

Voordat een jongere hulp zoekt, probeert hij of zij vaak al een luisterend oor te vinden in zijn of haar omgeving. Wees dat luisterende oor. Bagatelliseer hun problemen niet maar sta naast ze, loop met ze op en help waar mogelijk. We hebben geen superhelden nodig maar gewone mensen die er voor een ander zijn.

Laten we gaan staan voor deze generatie, laten we gaan staan voor onze jongeren

CARLIJN NIESINK

Jongerenwerker PG-Berltsum

Fractievoorzitter ChristenUnie Leeuwarden

 

Met dank aan de Leeuwarder courant. Foto: Shutterstock

Read More →
Exemple

Oproep

De groep Beeld & Geluid is op zoek naar uitbreiding. Ben jij wat handig met een computer, Powerpoint etc. en wil je ons ondersteunen bij de zondagse diensten? Graag! Wat ga je doen? Je maakt een presentatie in Powerpoint om de dienst met beeld te ondersteunen en je laat deze presentatie tijdens de zondagse dienst zien. Ook bedien je het geluid. Lijkt je dat wat? Neem graag contact met me op.

Je kunt ook nog meehelpen om de camera’s tijdens de dienst te bedienen. Ook hiervoor kun je je bij me aanmelden.

Met een hartelijke groet,

Hielke Visser

beamteam.pgberltsum@gmail.com

06-44606078

Read More →
Exemple

Naar aanleiding van de vanavond gehouden persconferentie is besloten om zowel de opnames die morgenochtend zouden plaatsvinden voor de kerstnachtdienst, alsook de kerkdienst van morgenmiddag (19 december om 14.00 uur) in zijn geheel te laten vervallen.

 

Dit betekent dus ook dat er morgen geen online dienst te zien zal zijn.  Maandag gaat de kerkenraad overleggen wat de evt. mogelijkheden zijn voor de komende tijd.

 

We hopen dat we iedereen die betrokken is tijdig kunnen informeren. Heel jammer, maar denk dat we in deze omstandigheden eerst geen andere keus hebben.

 

Namens de Protestantse Gemeente Berltsum

Evelien Vink

Read More →
Exemple

Kerstprogramma 2021

Kerst 2021

Ook dit jaar hebben we ons kerstprogramma aan moeten passen aan de huidige situatie rond corona.

Dit betekent dat de kerstnachtdienst niet live in de Koepelkerk is. De dienst wordt vooraf opgenomen en om 21.30 uitgezonden via You Tube.

Opmaat zorgt voor de muziek en de voorganger is Tsjikke Bloem.

 

Het thema van deze kerstdagen is: Elke vogel zingt zijn lied.

Op 1e Kerstdag is er een kerstgezinsdienst om 10.30 uur.  De Fûgelsang kan hierbij natuurlijk niet ontbreken en elke basisschoolgroep levert een muzikale bijdrage, wat via de beamer wordt uitgezonden. Er zullen ook een aantal bijzondere vogels in de kerk langskomen… De kinderen die aan de vossenjacht hebben meegedaan kunnen na afloop de ontbrekende letters ophalen, om zo de zin compleet te maken en een presentje in ontvangst te nemen.

Op 2e Kerstdag begint de dienst om 9.30 uur. Voorganger is ds. Hartmann. Helaas kunnen de Bliid Boadskip Sjongers niet optreden vanwege de coronamaatregelen.

De diensten zijn in de Koepelkerk en ook te volgen via You Tube, zoek op PG Berltsum.

Dit jaar collecteren we voor Afghaanse vluchtelingenkinderen. Er kan geld gegeven worden maar ook spullen kunnen worden ingeleverd. Men heeft behoefte aan kleding en verzorgingsproducten, o.a. sokken, ondergoed, pyjama’s, shampoo. We willen zoveel mogelijk producten verzamelen en deze naar een opvangcentrum van COA in de regio brengen.  Het inleveren van spullen kan bij ’t Centrum,  vooraf aan de dienst op 1e kerstdag en op 24 december van 17.00 – 18.00 uur en van 19.00 – 20.00 uur.

Voor de kinderen van 6-12 jaar is er een knutselmiddag op 29 december  van 14-15.30 uur in ’t Centrum.

Graag van tevoren opgeven: bij Mulder 0518461499 of jannekealje@hotmail.com

 

Wij wensen u/jullie gezegende kerstdagen toe.

Read More →
Exemple

Heeft u daar ook wel eens last van? Er is al weer een jaar voorbij en de tijd glipt je door de vingers. En dan komen beelden op van vroeger van je familie of het dorp. Niet voor niets is de facebookpagina IkbininBerltsumer heel populair.  En je wilt dan wel weten: hoe zat het ook al weer? De oude fotoboeken geven vaak geen uitsluitsel meer. En als je meer wilt weten dan kom je al gauw uit op archieven. Over je voorouders kun je met de computer al veel vinden op www.allefriezen.nl . Wil je meer weten, dan kom je terecht in andere archieven, zoals in Tresoar in Leeuwarden.

In de plaatselijke archieven kan je veel gedetailleerder informatie vinden en het kerkelijk archief is dan een rijke bron. De verbouw van de Kruiskerk naar het Multi Functioneel Centrum was voor de kerkrentmeesters aanleiding om het archief van de Gereformeerde Kerk te verplaatsen naar ’t Centrum. Dit archief is tegelijk met dat van de Hervormde Gemeente geïnventariseerd en in een boekje vastgelegd over de periode 1757 – 2010. Het bevat 549 boeken en dossiers variërend van doop- en trouwboeken tot kerkbladen. De inventaris is digitaal te bekijken op onze website https://www.pgberltsum.nl/wp-content/uploads/2021/11/Inventaris-NHKGKN-Berlikum.pdfwww.pgberltsum.nl .

Op de foto is het eerste blad te zien van de lidmaten van de Gereformeerde Gemeente te Berlicum in 1772. De nog oudere boeken zijn helaas verdwenen. De schoolmeester en dorpsrechter was toen Sijtse Annes Ypeij. De meeste mensen hadden toen nog geen achternaam. De datum van overlijden (‘obiit’) is ook vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het inventariseren van de beide archieven is een monnikenwerk geweest en Jacob van Sluis en Jan Metzlar zijn als deskundigen hier enkele maanden mee zoet geweest. Engele Bouwma heeft 4 archiefkasten gemaakt om het goed op te bergen. En het resultaat mag er zijn.

Het archief ouder dan 50 jaar heeft de Protestantse Gemeente opengesteld voor belangstellenden. Jacob van Sluis is bereid om bepaalde gegevens op te zoeken en digitaal te versturen. Uiteraard lenen de kerkrentmeesters geen boeken of dossiers uit. De inventaris kun je bekijken op de website van de kerk. Het emailadres is jvansluis53@gmail.com .

Zo is een ontoegankelijk archief een bron geworden om antwoorden te vinden op: hoe zat dat eigenlijk en waarom is dit eigenlijk zo.

Read More →
Exemple

Lantaarn Koepelkerk Berltsum in de steigers

De imposante lantaarn van de Koepelkerk in Berltsum staat in de steigers. De Protestantse Gemeente Berltsum voert actie om het resterende geldbedrag van 21.000 euro voor de restauratie in te zamelen.

BERLTSUM „In 2019 is begonnen met voorbereidende werkzaamheden toen duidelijk werd dat er lekkage was”, vertelt Durk Osinga, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Berltsum. „In 2020 is de subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed toegezegd waarna de fondsenwerving kon starten. Dat kost veel tijd. Pas bij definitieve offertes weet je wat het tekort is.”

Ondanks een tekort van 21.000 euro, werd toch besloten om te starten met de restauratiewerkzaamheden. „Er is dus wel een zeker risico, maar de kerkrentmeesters vonden dit een acceptabel risico. Immers, hoe langer je wacht des te meer schade”, verklaart Osinga.

Voor de restauratie is twee ton nodig, legt de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters uit: „De totale kosten komen uit op 203.000 euro en aan subsidies en andere fondsen is 146.000 euro toegezegd, zodat er nog 57.000 euro moet worden opgebracht. De Protestantse Gemeente Berltsum draagt 36.000 euro bij zodat een tekort overblijft van 21.000 euro.”

Vleermuizen

In oktober zijn de aannemers gestart met hun werkzaamheden. De restauratie kon toen pas aanvangen vanwege de aanwezigheid van vleermuizen in de kerk. „Na 1 oktober verhuizen de zeldzame meervleermuizen weer naar de mergelgrotten in Limburg”, verklaart hij.

Volgens Osinga gaat de restauratie voorspoedig. „Het timmer- en schilderwerk is afgerond. De leidekker heeft de goten vernieuwd en is nu bezig om de leien op de lantaarn te spijkeren. Hij doet zijn uiterste best om de werkzaamheden voor de kerst af te ronden. Maar hij is uiteraard afhankelijk van werkbaar weer. De mannen zijn 30 meter hoog bezig. Ze zijn wel wat gewend, maar het moet wel veilig zijn.”

Restauratie in 1998

De huidige actie doet sterk denken aan een eerdere inzamelingsactie eind jaren ‘90. Osinga: „In 1998 was een heel ingrijpende restauratie nodig van het dak en de lantaarn van de Koepelkerk. De bonte knaagkever had veel schade toegebracht aan het bindwerk van de kerk. Dat was toen een nieuw fenomeen en had al een aantal jaren daarvoor tot veel publiciteit geleid.”

„De lantaarn is met een kraan van de kerk getild en dat heeft tot drie maal toe Omrop Fryslân gehaald. Het was de eerste keer dat dit in Fryslân gebeurde”, zegt Osinga. Volgens hem heeft dat ook bijgedragen tot het welslagen van die actie. „De huis-aan-huis actie heeft toen in totaal 40.000 gulden opgebracht (omgerekend zo’n 18.000 euro), een geweldig resultaat.”

„Dat is nu heel anders”, zegt hij. Een huis-aan-huis actie is vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. „Met een artikel in de dorpskrant Op ‘e Roaster, de website berlikum.com en de regionale kranten is de bewoners van Berltsum gevraagd om een financiële bijdrage op de restauratierekening  NL82 INGB 0000 957777. ” Inmiddels heeft de Protestantse Gemeente Berltsum al al ruim 1.000 euro binnengekregen.

Met dank aan de Franeker courant

Referentie: https://krant.franekercourant.nl/reader/?epub=https://krant.franekercourant.nl/ndc-ws/franekercourant/issues/3418/#/pages/6

Read More →
Exemple

Bloeien in de nacht

Deze viering wordt georganiseerd door de vrouwenverenigingen en de diaconie van de Protestantse Gemeente Berltsum.

I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen wordt de viering aangepast en vervalt de broodmaaltijd.

De kerstviering in de Koepelkerk zal wel doorgaan en zal om 15.30 uur beginnen. Na de viering zal een collecte worden gehouden t.b.v. de onkosten van de viering.

 

Van harte welkom!                                    

Read More →