november 2021

archive

Home november 2021

Exemple

Begin september 2021 hebben we contact opgenomen met Theo en Jinke de Jong, een Fries
echtpaar dat woont en werkt in Knysna/Karatara, Zuid Afrika.

Als diaconie liepen we al enige tijd met de gedacht rond om gedurende een heel winterseizoen een goed doel structureel te steunen. Al brainstormend viel daarbij de naam van de organisatie Good news Zuid-Afrika en Theo en Jinke de Jong en het project Lighthouse dat sinds 2018 in het leven is geroepen.

We kregen direct een enthousiaste reactie van Theo en Jinke retour. Met de woorden van Theo:

Wat een mooi nieuws dat jullie als kerk jullie voor een bepaalde tijd willen verbinden aan een van de projecten van Good News ZA. We zijn hier erg dankbaar voor. Wij zijn “in het veld” aan het werk maar zonder donaties kunnen we geen projecten opzetten om de kinderen en jongeren te begeleiden naar een betere toekomst. In het Afrikaans zeggen ze dan: “Saam kan ons die verskil maak”, samen kunnen we het verschil maken. Jullie ondersteunend vanuit Berltsum en wij in Zuid-Afrika.

Tijdens de zendingszondag van 17 oktober 2021 hebben wij als diaconie het een en ander laten zien over het project Lighthouse van Theo en Jinke.

Theo had al eerder aangegeven dat Jinke en hij begin november naar Nederland zouden komen en aangeboden ons dan een bezoek te brengen voor meer uitleg en een presentatie in een dienst. Dat is gelukt. In de dienst van 14 november 2021 heeft Theo vol passie verteld over hun werk en Zuid-Afrika en het Lighthouse project. Het was een prachtige zendingsdienst.

We hopen dat u, met ons als diaconie, Theo en Jinke  een warm hart wilt toedragen door middel van gebed en uw financiële steun gedurende dit winterseizoen.

Meer informatie is te vinden op de website www.goodnewsza.com

Namens de Diaconie,

Akke Zijlstra

Read More →
Exemple

In Afghanistan lopen mensen groot gevaar slachtoffer te worden van de gruweldaden van de Taliban. We maken ons grote zorgen over de situatie in Afghanistan en met name Afghaanse vluchtelingkinderen. De opvangcentra van het COA hebben momenteel een te kort aan kleding en verzorgingsproducten; o.a. ondergoed, sokken, pyjama’s, shampoo. Ons doel is om zo veel van deze producten in te zamelen en deze vervolgens in Groningen te brengen. We vragen u één of twee van bovenstaande producten mee te nemen en deze in te leveren in de daarvoor bestemde dozen in de kerk.

 

U kunt natuurlijk ook een bijdrage geven waar wij vervolgens zelf producten van kopen. Deze (producten) collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Read More →
Exemple

De Protestantse kerk Berltsum heeft ieder jaar op de laatste dag van het kerkelijk jaar een bijzondere dienst . Op deze zondag , voor de Adventsperiode,  worden de overleden broeders en zusters herdacht tijdens de eredienst met de naaste familie. We doen dit op een eervolle en gepaste wijze met het gedenken door het noemen van  naam en datum overlijden,  gevolgd door een muzikaal fragment.  Tijdens de dienst wordt voor degene die we herdenken een kaars aangestoken door een naast familie lid. In de dienst is er een Woord van Troost en Bemoediging .

Dit jaar zal de dienst plaatsvinden op 21 november 2021 om 9.30 uur in de Koepelkerk waar in voorgaat Ds Arend Bouman .

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

Vorig jaar hebben we na de dienst de kerk , dus vanaf 11.00 uur  opengesteld voor iedereen in het dorp en de omgeving  die voor een overledene een kaarsje wil aansteken. Daarnaast is dit jaar de openingstijd van de Koepelkerk uitgebreid met het tijdvak van 16.00 tot 18.00 uur. Een kaars hoeft u niet mee te nemen , deze hebben wij alvast klaargezet .

Carlijn Niesink en dominee Bouman zijn dan ook aanwezig om , zo gewenst , uw gevoelens te delen.  Op deze wijze geven we invulling  aan het zijn  van een gastvrije kerkelijke gemeente

U bent van harte welkom

De wijkouderlingen

Read More →
Exemple

In juli hebben we de restauratie van de lantaarn aangekondigd. In oktober zijn de aannemers gestart met hun werk .

De totale kosten van steigerwerk, bouwkundige werkzaamheden, schilder- en leiwerk komen uit op €180.000. Aan subsidies en bijdragen van fondsen is toegezegd €125.000. Het eigen aandeel van onze gemeente is €36.000 zodat er nog een tekort is van €19.000. Wilt u meehelpen om de laatste 10% bij elkaar te krijgen, dan kan dat met een gift op onze speciale bankrekening NL82 INGB 0000 9577 77 ten name van Protestantse Gemeente Berltsum.

Bijgaande foto geeft een beeld van de lekkage en schimmelvorming

Read More →
Exemple

Oproep aan jou!

Wie schulden heeft komt er zelden op eigen kracht uit. Dan steek je toch een helpende hand uit? Ieder mens verdient een nieuwe kans. Wij noemen dat naastenliefde en baseren dat op Bijbelse waarden. Vanuit een aantal diaconieën in de gemeente Waadhoeke is in 2017 SchuldHulpMaatje Waadhoeke opgericht.  Inmiddels is ons team ‘maatjes’ uitgegroeid tot ruim 10 vrijwilligers die mensen ondersteunen die financiële problemen hebben. Jaarlijks worden tientallen mensen geholpen met het op orde brengen van de financiën.

Om dit mogelijk te maken zijn wij nu op zoek naar twee nieuwe (algemene) bestuursleden.

Als bestuurslid voel je je betrokken bij onze doelgroep. Je denkt mee hoe mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken om hulp te bieden en help je mee voorwaarden de scheppen voor het goed kunnen functioneren van onze maatjes.

Ben je meer thuis in een rol als maatje? Ook dan kun je van grote waarde zijn. Het is dankbaar werk en anno nu heel hard nodig.

Spreekt dit je aan wil je als bestuurslid jouw kennis en kunde met ons delen? Wij komen dan graag met jou in contact!

Neem contact op via tel. 06- 52 52 30 93

Of stuur een berichtje aan voorzitter@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl

 

Met vriendelijke groet,

Foppe Errit de Vries

(voorzitter)

www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/waadhoeke/

Read More →
Exemple

(wy) leauwe yn it Doarp

Leauwe yn it doarp bijeenkomsten verzet

Als organisatie willen we graag zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven om bij de thema avonden rondom ‘Leauwe yn it doarp’ aanwezig te zijn. Aangezien de corona besmettingen momenteel in een hoog tempo oplopen, hebben we er voor gekozen om de avonden met Roelof Lousma te verzetten naar begin 2022. Zodra het weer verantwoord is, zullen de avonden alsnog doorgang vinden. Houdt onze website, facebook en de nieuwsbrief in de gaten voor een update.

wy leawe yn it doarp b

Read More →