oktober 2020

archive

Home oktober 2020

Exemple

De actie voor de Voedselbank op dankdag vindt ook dit jaar weer plaats. Door de onzekere corona tijd, is er een en ander gewijzigd in het meenemen/afgeven van de producten.

De levensmiddelen (liefst houdbare producten) kunnen op maandag 2 november en dinsdag 3 november ’s morgens tussen 9.30 en 11.30 uur gebracht worden onder in de Kruiskerk. Er zal iemand aanwezig zijn om het in ontvangst te nemen.

Ook is er natuurlijk de mogelijkheid om 4 november tijdens de dienst, mocht deze doorgaan, de producten mee te nemen en af te geven.

Namens de diaconie, alvast bedankt voor u medewerking en we hopen op een goede opbrengst.

Read More →
Exemple

Op dit moment van schrijven (medio oktober) is nog onzeker hoe we de diensten de komende tijd kunnen gaan invullen. We gaan er vanuit dat we zeker nog tot eind november de diensten alleen online zullen gaan aanbieden (die zijn van tevoren opgenomen). Wanneer alle techniek etcetera klaar is om te gaan ‘’life-streamen’’, zullen de diensten wel weer rechtstreeks vanaf zondagochtend uitgezonden kunnen worden. We houden je op de hoogte.

Dit betekent ook dat we de dienst van zondag 22 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar) anders moeten gaan invullen. Deze herdenking van allen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, is voor veel mensen een waardevolle gebeurtenis. Achter het noemen van de namen gaat een heel leven schuil, een leven van een kwetsbaar mens, kostbaar is Gods ogen.  Daarom steken wij een kaars aan, want al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden, in geloof en in herinnering.

De wijkouderlingen zijn bezig om aan deze dienst een waardige invulling te geven. De familieleden (contactpersonen) van de overledenen zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

 

Read More →

Op donderdag 12 november komt de regionale oecumenische gesprekskring weer bij elkaar. We beginnen om 14.00 u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole. We zullen dan uiteraard weer rekening houden met de veiligheidsmaatregelingen die door de Overheid en de Landelijke Kerk worden geadviseerd.

Heeft u vragen over deze kring, dan kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317.

De overige data van het seizoen zijn de donderdagen: 10 december 2020, 14 januari 2021, 11 februari 2021, 11 maart 2021 om 14.00 u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.

Read More →

Welkom aan onze nieuwe predikant

Rob en Nienke Bergsma met hun zoon Aron 

De pastorie aan de Van der Slikkeleane 8 zal weer bewoond gaan worden. In de komende maanden wordt de pastorie gerenoveerd en klaargemaakt voor onze nieuwe predikant en zijn gezin. Een prachtig vooruitzicht!

Wij zijn heel erg blij en dankbaar dat Rob Bergsma “ ja” heeft gezegd op het beroep dat wij samen, als Protestantse Gemeente Berltsum, op hem hebben uitgebracht. In de komende tijd volgt er meer informatie over verhuizing, bevestiging etc.

Welkom Rob, Nienke en Aron. Op weg naar een nieuwe periode in jullie leven.

 

Uitnodiging gemeenteavond dinsdag 15 maart 2022 a.s.

Betreft het voornemen van de Kerkenraad voor het beroepen van een predikant.

Na een lange en intensieve zoektocht heeft de beroepingscommissie op 24 januari jl. een advies uitgebracht aan de Kerkenraad over het beroepen van een predikant in de vacature ontstaan na het vertrek van ds. Bouwknegt.

De voorzitter van de beroepingscommissie (Rienk Bouwma) heeft dit advies uitvoerig toegelicht tijdens de Kerkenraadsvergadering van dinsdag 1 februari jl. Hierna heeft de Kerkenraad unaniem ingestemd met de kandidaatstelling en zijn er aanvullende gesprekken geweest met de kandidaat.

Als kerkenraad willen wij aan de gemeente voorstellen om Proponent Rob Bergsma uit Leeuwarden te beroepen als predikant van onze Protestantse Gemeente te Berltsum.

Wij nodigen alle gemeenteleden uit voor een extra gemeenteavond op dinsdag 15 maart 2022 a.s. om 19.45 uur in ’t Centrum. Op deze avond licht de beroepingscommissie het advies toe en wordt er gestemd over de kandidaatstelling van bovengenoemde kandidaat.

Als Kerkenraad zijn we dankbaar dat we in dit stadium van het beroepingswerk zijn gekomen.

 

Uitnodiging gemeenteavond woensdag 28 en donderdag 29 oktober 2020 a.s.

Helaas kon door de actuele omstandigheden de geplande gemeenteavond van 29 september j.l. niet doorgaan. Iedereen heeft bij die uitnodiging al wel de profielschets ontvangen die we als handvat willen gebruiken voor de nieuw te beroepen predikant. Omdat we graag voortgang in het beroepingsproces willen maken, hebben we twee nieuwe data gepland om de profielschets te bespreken, en wel op:
woensdag 28 en donderdag 29 oktober om 19.45 uur (inloop 19.30 uur) in de kerkzaal van de Kruiskerk.

Op deze avonden zal ook de beroepingscommissie aanwezig zijn. Per avond mogen max. 30 gemeenteleden (incl. beroepingscss.) aanwezig zijn. We vragen je daarom opnieuw om je van tevoren aan te melden via de scriba, graag voor maandag 26 oktober, via de mail: pgberltsum@gmail.com of telefonisch: 06-41395594, ook graag even doorgeven welke datum de voorkeur heeft. Van harte uitgenodigd!

p.s.: Voor gemeenteleden die door de omstandigheden niet willen of niet kunnen komen, bieden we de gelegenheid om vooraf schriftelijk vragen te stellen. Dit kan via de mail: pgberltsum@gmail.com of per post: De Bodde 5, 9044 LA Bitgum.

Read More →