PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

december 2019

Verwacht: Een “menselijke brief”
Door: Cees Mollema
dec 20, 2019

“U/ je bent zelf een brief van Christus……” 2 Korintiërs 3 vers 3 Deze uitgave van Tsjerkelûden is alweer de laatste editie van 2019. Het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Berltsum. Niet alleen voor de leden maar ook voor een ieder in ons dorp en daarbuiten. Zo op het einde van een jaar kijk […]

Lees meer ›
Kindersterfte door pokkenepidemie
Ant dec 20, 2019
Door: Cees Mollema

In de Koepelkerk liggen twee grafsteentjes van kinderen van dominee Petrus Nota, die predikant was in Berltsum van 1775 tot 1808. De tekst op de stenen is in het Latijn en deze tekst is kort geleden vertaald door Jacob van Sluis. En daaruit blijkt, dat de beide kinderen in 1775 aan de zeer besmettelijke ziekte […]

Lees meer ›
We deugen
Ant dec 15, 2019
Door: Cees Mollema

We deugen Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Here, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht.   Wie groeide niet op met deze veelzeggende eenvoud. Het zit erin gebakken. Eén keer klonk het heel bijzonder. Mijn moeder was pas gestorven en dominee Joop Visser bad dit gebed met […]

Lees meer ›