2019

archive

Home 2019

Exemple

Kerstnachtdienst m.m.v. gospelkoor “The Lighting Stars” uit Ureterp. Ds. vd Veen uit Oldemarkt gaat voor in deze dienst en iedereen is van harte welkom!

Na afloop van de dienst kunt u een lekker glas glühwein of chocolademelk drinken en even gezellig napraten

Aanvang 21.30 uur

Read More →
Exemple

 Tzummarum – Op zaterdag 14 september a.s. zal het Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats in samenwerking met de bekende sopraan Clara de Vries een concert geven in de Martinuskerk  te Tzummarum. Het programma bevat geliefde liederen van licht klassiek tot populair aangevuld met verrassende instrumentale en vocale solo’s. Natuurlijk is er eveneens ruimte voor samenzang. Dirigent Gerwin van der Plaats bespeelt eveneens het fraaie van Dam-orgel uit 1878.

In 2010 begonnen de zangers van het Urker Mannenkwartet als gelegenheidszanggroep bij een cd-opname. Dat was zo’n bijzondere ervaring dat de jongens besloten om door te gaan als kwartet en vroegen Gerwin van der Plaats, bekend vanwege zijn dirigentschap bij het Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V om hun daarin te begeleiden. Dat bleek een gouden greep te zijn. Zijn enthousiaste aanpak en aanstekelijke muzikaliteit uiten zich in concerten met een lach en een traan. Het publiek ervaart de vriendschappelijke verbondenheid in zang en spel. Zangcoach Clara de Vries weet als geen ander het kwartet aan te vullen met haar prachtige sopraanstem. Het is niet voor niets dat de concerten van het Urker Mannenkwartet een grote populariteit genieten in binnen en buitenland.

Het concert begint om 20.00 uur en de deuren gaan open om 19.30 uur. De toegang bedraagt € 10,00  Kinderen t/m 16 jaar hebben gratis entree. Van harte welkom.

 

Read More →
Exemple

Ook dit seizoen is er weer een oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie. We gaan dit  seizoen onderwerpen bespreken die los van elkaar staan. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit. De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Wilt u graag met ons meedoen? Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

De overige data zijn: de donderdagen 10 oktober 2019, 21 november 2019, 12 december 2019, 9 januari 2020, 13 februari 2020, 12 maart 2020 om 14.00 u.

Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.

Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.

 

Read More →
Exemple

Er kunnen bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden in je /uw eigen leven, gezin of familie waarbij het soms belangrijk kan zijn om steun te ontvangen van de kerk.

Mocht dat gebeuren dat kan er vanaf nu contact op worden genomen met Rienk Bouwma,  Hemmemastate 20, tlf. 0518-840151   en / of Anne van Vaals, de Keats 21, (06.5357.9813).

Zij willen u/jou/ jullie graag in bijzondere omstandigheden helpen.

Read More →
Exemple

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Vanaf 12 september gaat de oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer van start. Dit seizoen gaan we het iets anders doen met de invulling van de middagen. We gaan het hele seizoen niet meer één boek bespreken, maar onderwerpen die los van elkaar staan. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.

Wilt u graag met ons meedoen?

U mag zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

 

Data: de donderdagen 12 september 2019, 10 oktober 2019, 21 november 2019, 12 december 2019, 9 januari 2020, 13 februari 2020, 12 maart 2020 om 14.00 u.

Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.

Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.

 

Stap voor Stap

Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met de gemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Dronryp en Berltsum, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag.

We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.

Data: de najaarswandeling is op zondag 13 oktober 2019 om 14.00 u. (plaats volgt nog)  en de voorjaarswandeling op zondag 29 maart 2020 (plaats volgt nog)

Begeleiding: Ali Stork

Read More →

Vierde editie Kunst in Kerken van start

Van 6 juli t/m 14 september vindt de vierde editie van Kunst in Kerken plaats: de jaarlijks terugkerende, kunstrijke ontdekkingstocht langs verschillende historische kerken in Fryslân. Dit jaar zijn er drie verschillende wandel- en fietsroutes samengesteld langs kerken in Noord- en Zuidwest Fryslân waar je eigentijds werk kunt ontdekken van een eclectisch gezelschap Friese kunstenaars.

Aan de hand van een praktische routekaart word je meegenomen langs bekende en minder bekende kerken in de regio. In elke kerk vind je een expositie van een Friese kunstenaar. Van impressionistische schilderijen tot kleisculpturen en van textielkunst tot houtsneden.

Elien Cusveller, adviseur beeldende kunst bij Keunstwurk: “Kunst in Kerken biedt een geweldige kans om kennis te maken met de grote verscheidenheid aan beeldend kunstenaars die onze provincie rijk is. Door de historische kerken als podium te gebruiken ontstaat er bovendien een interessante wisselwerking tussen het werk van de kunstenaar en de omgeving en staan de prachtige kerken zelf ook extra in de spotlight”.

In Noord Fryslân kun je een oostelijke route volgen van 25 kilometer (met werk van onder meer Han Reeder, Gerda Hulsinga, Ellen Mandemaker, Paula Deutekom, Anne Feddema en Joke Ket) en een westelijke route van 14 kilometer (met werk van Tjabel Klok, Klaas Werumeus Buning, Annemarie Veenstra en Pieter Ploeger).

In gemeente De Fryske Marren is een route uitgezet van 12 kilometer en kun je werk ontdekken van Yt Osinga, Hans Hofman, Margreet Boonstra, Maartje Roos en Saskia Wagenvoort.

Routekaarten
Meer informatie en de routekaarten zijn online te vinden op de website www.keunstwurk.nl/kunst-in-kerken

folder Kunst in Kerken 2019 def

Read More →
Exemple

VAKANTIE KOSTER

Ik ben met vakantie van 4 juli t/m 1 augustus.

Tijdens mijn afwezigheid neemt Jannette Aalberts het van mij over.

Vergaderingen kunnen aan Jannette doorgegeven worden.

telefoon:  461830      0634733094

mail:         janaalberts@kpnmail.nl

Tijdens de schoolvakantie zijn de gebouwen gesloten voor vergaderingen.

Ik wens iedereen een fijne vakantie

 

Groet

Wietske van Assen

Read More →
Exemple

Beste gemeenteleden,

Op 1 September zal ús dûmny, Arjan Bouwknegt,  bevestigd worden als nieuwe dominee van de Pauluskerk te Wezep. Dit betekent dat we hier in Berltsum aan het begin van de zomer afscheid moeten nemen  van dominee en zijn familie. De afscheidsdienst in de Kruiskerk zal plaatsvinden op zondag 7 juli 2019.

Maar natuurlijk willen we dominee en zijn gezin niet zomaar laten vertrekken. Daarom houden we op WOENSDAGAVOND 26 juni vanaf 20.00 uur een speciale bijeenkomst waarbij iedereen persoonlijk afscheid kan nemen. Hierbij wordt jullie  aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld!

Bij een afscheid horen speeches, gelukwensen maar natuurlijk ook een cadeau.

Wilt u hiervoor een financiële bijdrage doen, stort dit dan op rek.nr. NL30RABO0373716265 van de Prot.Gemeente Berltsum onder vermelding van ‘’afscheid ds. Bouwknegt’’ of doe uw bijdrage in de daarvoor bestemde dozen bij de uitgang van één van de kerken. Nadere informatie is ook te lezen in komende nieuwsbrieven en op de website.

Namens de afscheidscommissie, Evelien Vink

 

Read More →