2020

archive

Home 2020

Zondag 3 januari zal dan de 1e “live stream dienst” gehouden worden. Aan deze dienst werkt o.a. Carlijn Niesink mee. Deze diensten worden live uitgezonden via het YouTube kanaal van de PG Berltsum. Wanneer u deze wil volgen klikt u op de knop Online diensten rechtsboven op deze website (zie afbeelding).

 

Daarna klikt u op de knop Live kerkdiensten via het Youtube kanaal

Aanvang van de diensten is 9.30 uur. U kunt 10 minuten voor aanvang van de uitzending deze al openen, u hoort dan op de achtergrond orgelmuziek.

Read More →
  • De geplande knutselmiddag die morgen, 22 december, zou worden gehouden gaat ivm de corona -situatie NIET door! Jammer maar het is niet anders.

 

  • De kerstnachtdienst  zal op 24 december vanaf 21.30 uur online te zien zijn. Medewerking wordt verleend door Ruben van Koningsveld, enkele leden van “Opmaat” , te weten Lisanne, Doeteke en Elske werken ook mee.

 

  • Vrijdag 25 december vanaf 10.00 uur staat de geplande “gezinsdienst’”  online met medewerking van de Kerstcommissie, Kindernevendienst, vele kinderen en Carlijn Niesink.

 

  • Zondag 27 december is er dan al weer de laatste dienst van 2021.

 

  • Zondag 3 januari zal dan de 1e “live stream dienst” gehouden worden. Aan deze dienst werkt o.a. Carlijn Niesink mee. Gezien de richtlijnen die vanuit de overheid en de landelijke kerk worden gegeven is het nog niet mogelijk om deze dienst(en) bij te wonen. Later meer hierover
Read More →

Op oudejaarsdag, donderdag 31 december 2020, houdt de diaconie de jaarlijkse bijeenkomst ter ere van het Brouwersfonds.

 

Volgens het reglement van het Brouwersfonds kan iedere weduwe uit Berltsum op oudejaarsdag persoonlijk een kerstbrood ophalen. Wie niet zelf kan komen mag het kerstbrood door een familielid laten ophalen.

Bij het kerstbrood wordt tevens de Bijbelse Dagkalender 2021 cadeau gegeven.

 

Wanneer:     donderdag 31 december 2020
Waar:            ’t Centrum

Tijd:                van 10:00 tot 11:30

Read More →
Exemple

Dankstond

Voorgaande jaren werd er tijdens de dankstond viering een inzameling van producten gehouden voor de voedselbank. Helaas kon de viering zoals wij die gewend zijn, niet doorgaan omdat er gedurende de corona periode geen fysieke diensten worden gehouden. Toch hebben we als diaconie gemeend een inzamelingsactie te moeten houden. Op maandag 2 en dinsdag 3 november konden de producten ’s ochtends gebracht worden onder de Kruiskerk. Daar werden ze in ontvangst genomen. We zijn heel erg blij met de vele goederen die wij mochten ontvangen. Maar liefst 17 volle bananendozen konden afgeleverd worden bij de voedselbank. Daarnaast waren er nog vele kistjes met peren en appels uit het Hemmemapark. Heel fijn! We willen dan ook al degenen die iets bijgedragen hebben van harte bedanken en hopen op deze manier mensen die veel minder te besteden hebben, een hart onder de riem te kunnen steken. Voor ons was deze manier van inzamelen nieuw, maar zeker voor herhaling vatbaar.

De diakonie

Read More →
Exemple

De actie voor de Voedselbank op dankdag vindt ook dit jaar weer plaats. Door de onzekere corona tijd, is er een en ander gewijzigd in het meenemen/afgeven van de producten.

De levensmiddelen (liefst houdbare producten) kunnen op maandag 2 november en dinsdag 3 november ’s morgens tussen 9.30 en 11.30 uur gebracht worden onder in de Kruiskerk. Er zal iemand aanwezig zijn om het in ontvangst te nemen.

Ook is er natuurlijk de mogelijkheid om 4 november tijdens de dienst, mocht deze doorgaan, de producten mee te nemen en af te geven.

Namens de diaconie, alvast bedankt voor u medewerking en we hopen op een goede opbrengst.

Read More →
Exemple

Op dit moment van schrijven (medio oktober) is nog onzeker hoe we de diensten de komende tijd kunnen gaan invullen. We gaan er vanuit dat we zeker nog tot eind november de diensten alleen online zullen gaan aanbieden (die zijn van tevoren opgenomen). Wanneer alle techniek etcetera klaar is om te gaan ‘’life-streamen’’, zullen de diensten wel weer rechtstreeks vanaf zondagochtend uitgezonden kunnen worden. We houden je op de hoogte.

Dit betekent ook dat we de dienst van zondag 22 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar) anders moeten gaan invullen. Deze herdenking van allen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, is voor veel mensen een waardevolle gebeurtenis. Achter het noemen van de namen gaat een heel leven schuil, een leven van een kwetsbaar mens, kostbaar is Gods ogen.  Daarom steken wij een kaars aan, want al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden, in geloof en in herinnering.

De wijkouderlingen zijn bezig om aan deze dienst een waardige invulling te geven. De familieleden (contactpersonen) van de overledenen zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

 

Read More →

Op donderdag 12 november komt de regionale oecumenische gesprekskring weer bij elkaar. We beginnen om 14.00 u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole. We zullen dan uiteraard weer rekening houden met de veiligheidsmaatregelingen die door de Overheid en de Landelijke Kerk worden geadviseerd.

Heeft u vragen over deze kring, dan kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317.

De overige data van het seizoen zijn de donderdagen: 10 december 2020, 14 januari 2021, 11 februari 2021, 11 maart 2021 om 14.00 u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.

Read More →