PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

2017

In een ander Licht
Door: Cees Mollema
dec 23, 2017

In een ander Licht In de maand december ervaren we vaak duidelijk de tegenstelling tussen licht en donker. De dagen zijn kort en de nachten duren lang. Voor velen is deze tijd van het jaar niet de gemakkelijkste. De meeste mensen zijn niet zo op het donker gesteld. We verlangen naar licht, naar warmte en […]

Lees meer ›
Liefdadigheid is van alle eeuwen 
Ant dec 23, 2017
Door: Cees Mollema

Op oudejaarsdag wordt volgens een oude traditie brood en boter uitgedeeld aan ’behoeftige weduwen’ uit Berltsum vanuit het Brouwersfonds, dat beheerd wordt door de diaconie.  Waarom is dit zo? De koopman Lammert IJsbrands Brouwers overleed in 1903 en hij heeft in zijn testament bepaald, dat de Hervormde diaconieën van Berlikum en Minnertsga elk f 2.000, […]

Lees meer ›
VERLICHTING
Ant dec 19, 2017
Door: Cees Mollema
In: Column

 Op zondagavond loop ik vaak even een rondje door het dorp met als eindbestemming broer Adam, dit om de samenvattingen van het voetbal te bekijken. Met dat rondje krijg je een aardig beeld van mensen die op de route wonen. De een heeft zijn huis als een vesting hermetisch afgesloten, welhaast zonder een reepje licht […]

Lees meer ›
Een open huis
Ant nov 3, 2017
Door: Cees Mollema

Jezus houdt open huis. En de vier vrienden van een verlamde man hebben het ook gehoord. U kent het verhaal vast. Zij willen hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Deze man heeft in ieder geval vier vrienden, die hem niet vergeten. Jezus is in Kapernaüm. Hij was thuis, vertelt het verhaal. Of Jezus een eigen […]

Lees meer ›
Muziek is emotie
Ant okt 27, 2017
Door: Cees Mollema

Korter kan ik het niet samenvatten wat muziek kan doen met mensen. Het brengt allerlei emoties bij mensen naar boven: blijdschap, verdriet, ingetogenheid en uitbundigheid. Vanouds worden daar naast de menselijke stem muziekinstrumenten bij gebruikt. Soms een enkel instrument maar vaak ook een veelheid van instrumenten. En de oude en nieuwe muziekstukken zijn daarbij van onschatbare […]

Lees meer ›
OVERWINTEREN
Ant okt 27, 2017
Door: Cees Mollema
In: Column

Omdat het bijna Sinterklaastijd is en ik het niet meer  in tastbare cadeaus zoek,  zou ik als wens zo graag  eens een volle kerk willen zien. Ik zou zo graag bij een reguliere dienst weer eens meer dan 10 kinderen naar voren zien komen voor de kindernevendienst. Ik zou zo graag weer eens een avondmaal […]

Lees meer ›
De wynwizer op de Koepeltsjerke 
Ant aug 30, 2017
Door: Cees Mollema

Op de wynwizer is in troanjend figuer te sjen mei yn syn rjochterhân in hoedersstêf en mei op de holle de pontifikale pauslike tiara mei dêroan twa ôfhingjende siden linten (dus gjin biskoplike miter). Boppe op de wynwizer stiet in do ôfbylde.    Allinne in krekt ta Paus keazen biskop mocht sa’n kopdeksel drage en dat barde foaral yn it earste jier fan syn pauslik amt (sa no en dan en by bepaalde feestlike tsjerklike gelegenheden). Dizze Paus kin hast net oars wêze as paus Gregorius I (de Grutte). Hy allinne wurdt mei in do ôfbylde dy’t him de hillige wurden fan God it ear ynflustert. De do yn de stalte fan de Hillige Geast.    Wat hat no dizze Gregorius I as opfolger fan de op 7-2-590 oan de pest ferstoarne Paus Pelagius II mei de oan de eardere Berltsumer krústsjerke wijde aartsingel te krijen? Yn ien fan de leginden komt foar, de ferskining op 25-4-590 fan de aartsingel Michaël boppe it Keizerlik Mausoleum yn Rome, mei in flamjend swurd yn de hân, om nei de prosesjes en boetedwaaning dêr, de pestepidemy wei te nimmen, dy’t Rome yn dy tiid taheister hie. Dat wie yn 590, it kroanjier fan […]

Lees meer ›
De zomer voorbij …  
Ant aug 30, 2017
Door: Cees Mollema

De vakanties zitten er weer op. Net als veel anderen hebben we genoten van twee weken ontspannen zomersfeer op een camping in Frankrijk. Maar als je aan de praat komt met de mensen om je heen dan is er voor mij elk jaar toch weer een lastig moment.  Als mensen vragen: ‘Wat doe jij voor werk?’ Dan heb ik vaak de neiging […]

Lees meer ›
KOMKOMMERTIJD
Ant aug 30, 2017
Door: Cees Mollema
In: Column

 U kent ongetwijfeld, die o zo vrolijk  klinkende zomerhit van Gerard Cox, “Het is weer voorbij die mooie zomer.”  In een nostalgische gemoedstoestand gaan we dan weer even terug in de tijd. Naast al het spektakel dat de zomer een ieder kan brengen op vakantiegebied en als periode van ontspanning,  is het tegelijkertijd ook een tijdsspanne dat op ander gebied […]

Lees meer ›
LEGO blokjes en Pinksteren
Ant jun 22, 2017
Door: Cees Mollema

Voor veel mensen blijft het vaag en ongrijpbaar: Pinksteren. Daarom heb ik op de Pinkstermogen n de kerk een LEGO-filmpje laten zien. In dat filmpje wordt het heel helder zo gezegd: De Heilige Geest is een Helper, en Hij heeft heel veel helpers. God gebeurt in mensen, dat is Pinksteren. Zo werkt God het liefst, […]

Lees meer ›