2017

archive

Home 2017

Exemple

Aankondiging Bijbelquiz

de bijbelquiz op  vrijdag 19 januari 2018 wordt georganiseerd door de plaatselijke afdeling van het  NBG van Menaam
Het is altijd een gezellige avond. Meedoen is natuurlijker belangrijker dan winnen.
Ds. Jeroen van Olffen en Christa Akkerboom presenteren de quiz.

AankondigingBijbelquiz

Read More →
Exemple

Luidklok

Woensdag werd de luidklok teruggeplaatst in de lantaarn van de Koepelkerk. Na de restauratie klinkt hij weer mooi en ziet er glanzend uit. Mevrouw Herrema uit de Tsjerkestrjitte had het juiste gewicht geraden. Als prijs mocht ze mee in het bakje naar boven om samen met iemand van het restauratieteam de klepel boven af te leveren. Zij vond dit zo mooi dat ze nog een tweede keer mee naar boven ging om gereedschappen te brengen.

Read More →
Exemple

Bij het uittakelen van de luidklok konden de aanwezigen raden wat het gewicht is van de klok. Dat was bij niemand bekend. Na het herstel van de luidklok, die dreigde te scheuren, is de klok gewogen en is het exacte gewicht bekend geworden. U kunt op de foto zien, dat de klok met de klepel 1074 kg weegt. De prijswinnaars zijn als volgt:

1e prijs mw. A. Herrema Tsjerkestrjitte 1 Berltsum, 1120 kg, verschil 46 kg

2e prijs mw. J. Postma  Bûterhoeke 9, Berltsum, 1025 kg, verschil 49 kg

3e prijs Hessel Groeneveld, Bildtdyk 21, Berltsum, 1005 kg, verschil 69 kg

4e prijs mw. S. Brouwer – de Jong, It Achtepaad 9, Berltsum, 1150 kg, verschil 76 kg

5e prijs H. Terpstra, Gratemawei 8, Berltsum, 995 kg, verschil 79 kg.

De 5 winnaars hebben elk een taart gewonnen, beschikbaar geteld door Bakkerij Wijnsma, die altijd de Koepelkerk in het logo voert. De 1e prijswinnares gaat met de mannenbak aan de kraan mee naar boven om de klok daar weer op te hangen, uiteraard geheel beveiligd. Dat zal gebeuren rond 9 uur, uiteraard ‘ijs en weder dienende’. De prijswinnaars kunnen dan ook hun prijs in ontvangst nemen.

Read More →
Exemple

Op woensdagmorgen 13 december wordt de luidklok uit 1593 van de Koepelkerk weer teruggeplaatst met een hijskraan. De luidklok dreigde te scheuren en is hersteld bij een specialistisch bedrijf in Nördlingen (Duitsland). Hij ziet er nu piekfijn uit.

Deze klok speelt een hoofdrol in het muziekspektakel Klokken fan Berltsum. Het maakt deel uit van Ûnder de Toer, een project van LF2018, het Culturele Hoofdstad gebeuren in 2018. De beide klokken uit de voormalige kerktoren vertellen een zeer bijzonder verhaal, dat zich laat lezen als een love story van 400 jaar. In mei wordt het muziekspektakel uitgevoerd op verschillende locaties in Berltsum. Naast Albert Bonnema is de hele mienskip is erbij betrokken evenals professionele zangers en musici. Daarbij komen fanfare Opmaat en het Berltsumer projectkoor.

Albert Bonnema zal een welkomsconcert voor de luidklok geven op 13 december 2017
’s avonds om 19.30 uur in de Koepelkerk. Alef Wiersma zal daarbij op het gerestaureerde Mitterreither orgel spelen. De toegang is gratis.

De prijsvraag van het raden van het gewicht is nu gesloten. De winnaars worden het komende weekend bekend gemaakt.

Read More →
Exemple

Aankondiging Kerstviering

Namens alle vrouwenverenigingen en de diaconie van de protestantse gemeente Berltsum nodigen we alle vrouwen en alleengaanden vanaf 60 jaar uit Berltsum uit voor een kerstviering op donderdag 14 december 2017.

De avond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Hierna zal rond 19.45 de kerstviering in de Koepelkerk beginnen. Na deze viering zal een collecte worden gehouden t.b.v. de onkosten van de viering en de kerstcampagne van Kerk In Actie voor kinderen op de vlucht.

Waar: ’t Centrum

Wanneer: Donderdag 14 december 2017

Tijd: 18.00 uur

Muzikale begeleiding tijdens de kerstviering zal worden verzorgd door:

Cantorij Belcanto en Alef Wiersma

U kunt zich opgeven tot dinsdag 5 december 2017 bij:

  1. Tolsma, Buorren 46, tel. 0518 461321

(opgave alleen nodig bij deelname broodmaaltijd)

 

 

Read More →
Exemple

Steun MFC Berltsum

Provinsje Fryslân steunt MFC Berltsum met € 125.000
De provinsje Fryslân geeft een bijdrage van € 125.000 om het MFC in Berltsum te realiseren.

In dit dorpscentrum worden niet alleen de dorpsvoorzieningen bij elkaar gebracht, maar ook regionale voorzieningen. Deze regionale voorzieningen zijn nu gevestigd in het Groene Kruisgebouw. Deze verouderde huisvesting voldoet niet meer aan de huidige eisen en de huurders gaan graag over naar het nieuwe MFC. Deze voorzieningen zijn het consultatiebureau van de GGD, de Trombosedienst, de praktijken voor verloskunde en fysiotherapie, de welzijnsorganisatie De Skûle (voorheen Middelsee) en het regiokantoor van thuiszorg Het Friese Land.

De provinsje heeft de aanvraag echter zeer strikt uitgelegd en zich beperkt tot de maximale subsidie van € 75.000 voor een dorpshuis voor een dorp met minder dan 3000 inwoners. De regionale functie, die Berltsum heeft op het punt van de hiervoor genoemde zorgvoorzieningen werd niet met een verdubbeling van de dorpshuissubsidie ondersteund, eenvoudigweg omdat Berltsum niet groter is dan 3000 inwoners. Ook speelde een rol, dat niet alle dorpsbelangen van naburige dorpen deze aanvraag ondersteunden. Wel heeft de provincie gewezen op een aantal andere subsidiemogelijkheden. Deze mogelijkheden worden op dit moment nader onderzocht.

Vanwege de investeringen in een duurzaam gebouw is ook een subsidie toegekend van € 50.000.

Read More →
Exemple

UITNODIGING GEMEENTEAVOND

Graag heten we u en jou welkom op deze avond.

Datum: donderdag 23 november 2017

Plaats: Kruiskerk

Aanvang: 19.45 uur met een inloop vanaf 19.30 uur

AGENDA

 

  1. Opening en mededelingen

-huisavondmaal bij mensen in hun stervensfase

 

  1. Notulen gemeenteavond 18 april 2017………………………………………… 1 – 3

 

  1. Begroting 2018 Protestantse Gemeente Berltsum …………………………………. 4

-Wilt u/wil jij de volledige begroting ontvangen neem dan even contact op met Harry de Koe,

tel. 460833 of mail naar krm.pgberltsum@gmail.com

 

  1. Begroting 2018 diaconie en zending………………………………………………… 5

5.   Kerkenraad nieuwe stijl

-De kerkenraad zal er in 2018 anders uitzien, dat willen we u/jullie graag laten zien tijdens deze avond

 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting
Read More →
Exemple

Running Dinner

Voor het allereerste Running Dinner van zaterdag 7 oktober a.s. hebben zich maar liefst 49 mensen opgegeven!

Inmiddels zijn we druk bezig om de indelingen te maken en de brieven te versturen naar iedereen die zich opgegeven heeft.

Helaas is het daarom vanaf vandaag niet meer mogelijk om je op te geven. Maar wie weet wordt dit een activiteit die voor herhaling vatbaar is!! Als organisatie hebben we er enorm veel zin in. En natuurlijk laten we nog even weten hoe het verlopen is, we houden contact!

 

DirkJan, Etty en Evelien

Read More →