november 2022

archive

Home november 2022

Exemple

Deze week valt bij onze leden in de middencategorie (25 tot 50 jaar) een flyer door de brievenbus. Daarop staan de activiteiten van de komende twee maanden. Voortaan zal elke twee maanden zo’n flyer verzonden worden met steeds wisselende activiteiten. Soms is alleen voor de ouders, soms ook voor de kinderen, soms is een activiteit gericht op elkaar ontmoeten en soms heeft het een serieuzer doel. Hier de activiteiten voor de komende tijd:

Samen eten

Een vrijdagmiddagborrel voor gezinnen. Elk gezin neemt wat te eten mee, of hapjes. Dit eten delen we met elkaar. Drinken is aanwezig.

Vrijdag 25 november van 17:00 tot 19:00 uur in het Centrum

Moetsje 30+ en 40+

Een gesprekskring voor 30- en 40-plussers. Het is de bedoeling om met deze groep om de zoveel tijd bij elkaar te komen, bij iemand thuis, om te praten over verschillende levensvragen rondom geloof.

Ds. Rob Bergsma zal dit leiden. De eerste keer komen we samen in het Centrum, om daarna afspraken te maken hoe vaak we elkaar zullen ontmoeten en waar.

Dinsdag 29 november om 19:30 uur in het Centrum

Seldsum

Na een succesvolle editie afgelopen juli, organiseren we voor alle leeftijden weer Seldsum. Seldsum draait om samen vieren, samen ontdekken (lekker actief) en samen eten, dit naar aanleiding van een thema, dat elke Seldsum anders is. Deze keer is het thema ‘Op weg naar Kerst’. Het is voor iedereen,, van 0 tot 100 jaar.

Zondag 11 december van 16:00 tot 18:00 uur in het Centrum

Ouder & kindcafé

Voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar en hun kinderen organiseren we vanaf januari met enige regelmaat een ouder- en kindcafé. Het ouderschap kan in de eerste jaren lastig zijn en wat is het dan fijn als je er even uit kunt en andere ouders kunt ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten. Dit is bedoeld voor álle ouders uit Berltsum, van binnen en buiten de kerk.

Woensdag 4 januari 2023 van 10:00 tot 12:00 uur in het Centrum

 

Heb je vragen? Of heb je een leuk idee? Neem contact op met Petra, jonge gezinnenpionier: 06-22559792 / petrawassenaar@gmail.com

We hopen je bij één van onze activiteiten te mogen ontmoeten! Wees welkom!

 

Het jonge gezinnenteam

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More →
Exemple

Kerstviering 2022

Woensdag 14 december a.s. Voor alleengaanden in Berltsum en Wier en  iedereen vanaf 65 jaar

Thema: Hoop en verlangen

Deze wordt georganiseerd door de vrouwenverenigingen en de diaconie van de Protestantse Gemeente Berltsum. We willen u begroeten in ’t Centrum tussen 15.30 en 16.00 uur voor een ontvangst met koffie/thee.

De kerstviering in de Koepelkerk zal dan rond 16.30 uur beginnen. Er zal een collecte worden gehouden t.b.v. de onkosten. Vervolgens is er na afloop een broodmaaltijd in ’t Centrum, waar u van harte voor wordt uitgenodigd.

Voor de broodmaaltijd en/of u opgehaald wilt worden,  kunt u zich opgeven tot maandag 5 december 2022, bij:

Jeltje Postma, Bûterhoeke 9, tel. 0518-461312 of via de mail: tijsman@hotmail.com

Read More →