september 2022

archive

Home september 2022

Exemple

Op zondag 9 oktober 2022 is weer de eerste wandeling (najaarswandeling) in de serie ‘Stap voor Stap’.

We gaan deze keer wandelen in en rondom Menaam.

We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Dronryp e.o., Bitgum e.o. en Menaam, Berltsum en Ried-Skingen c.a. Ook de gemeenteleden van onze eerdere gastgemeente Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie zijn hiervoor uitgenodigd.

We beginnen om 14.00 uur in kerk van Menaam met een korte viering. Daarna krijgen we een rondleiding door de bezinningstuin. Vervolgens maken we een (korte) wandeling door Menaam.

De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten. Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.

Na de wandeling is er een kopje koffie of thee wederom in de kerk.

Wilt u mee doen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork. Ook als u zich al hebt opgegeven, maar deze keer verhinderd bent kunt u zich bij haar afmelden.

We hopen weer op een mooie en inspirerende wandeling.

Met vriendelijke groet,

 

Ds. Jeroen van Olffen

Ali Stork, kerkelijk werker, 0518 – 462009/06 – 22620317/ alistork67@gmail.com

Read More →
Exemple

Zondag 18 september was het dan zover, de intrede- en bevestigingsdienst van proponent Rob Bergsma als dienaar van het woord en tot predikant van onze Protestantse Gemeente Berltsum.
Veel gasten en gemeenteleden waren aanwezig in deze bijzondere dienst. En muzikale ondersteuning was er o.a. van de Cantorij.

 

 

 

 

 

 

Ds. Yorick Breemes leidde deze bevestigingsdienst en legde prop. Bergsma beide handen op en sprak zijn zegen uit, ook 3 andere ‘’dienaren van het Woord’’ (ds. Bouman, ds. Bart Visser en ds. Froukje de Hoop) gaven hun zegen aan deze bevestiging als dienaar van het Woord. Centraal stonden de woorden uit 2 Koningen 2 vers 11-15 met als “boodschap” dat Gods Geest mensen in beweging wil zetten en dat we daarop mogen vertrouwen. De gemeente bekrachtigde haar instemming met applaus.

Na een korte pauze nam Dominee Bergsma de leiding over. Diaken van dienst, Meinie Strooisma, deed hem een speciale ketting met houten kruis om. Ds Bergsma, ús dûmny nam ons mee naar Efeziërs 1 vers 15-23 met als boodschap dat wij allen “geraakt” mogen worden door Gods Geest in ons als mensen wil doen. Ook in deze tijd mogen wij enthousiast worden over geloven. In dit gedeelte komt duidelijk naar voren hoe Paulus, een mens zoals wij, enthousiast is over het geloof!

Onze koster Wietske v. Assen heeft voor deze speciale dienst een prachtig bloemstuk gemaakt en hierbij een uitleg:

De bloemen in de schikking zijn rood, dit is de kleur van leven, liefde, de Heilige Geest en staat voor geestdrift.

Het groen is de kleur van de hoop en verwijst ons naar de toekomst die we samen hoopvol tegemoed gaan

De bessen en vruchten zijn er as teken van de Geest en het vrucht dragen

De drie steunstokken verwijzen naar de verbondenheid tussen hemel en aarde, hierop steunen de bloemen en de vruchten.

De krans is de kring van de gemeente, bekleed met klimop als teken van trouw

De open bijbel verwijst naar de dienaar van het Woord van God

 

Aan het einde van de dienst begeleidde ds. Bergsma met zijn gitaar Esmée Ynema die het prachtige lied ‘’Familie’’ zong.
            Hoe mooi en hoe heerlijk
            Als wij als familie
            Als broers en als zussen
            Om elkaar geven
            En open en eerlijk
            Met elkaar omgaan
            De Vrede bewaren
            En eensgezind leven

            En het mooiste geschenk
            Wordt ons gegeven
            De Zegen van God
            Een eindeloos leven

 

 

Na afloop stond de koffie klaar en werd er afgesloten met heerlijke soep en een broodje. We kijken terug op een indrukwekkende dienst en bedanken iedereen die hier zijn of haar bijdrage aan geleverd heeft.

 

Klik hier voor meer foto’s van de dienst

Read More →
Exemple

Contact met de kerkenraad

Wij willen als kerkenraad graag korte lijntjes onderhouden met onze gemeenteleden. Op de gemeenteavonden is er gelegenheid om alles wat u bezig houdt onder de aandacht te brengen. Natuurlijk is onze voorzitter Sybren van Tuinen altijd bereid met u in gesprek te gaan. Vóór elke kerkenraadsvergadering is er ook de mogelijkheid om even langs te komen.

Vanaf 19.30 -19.45 uur zitten er een paar kerkenraadsleden in het Centrum die graag luisteren naar opmerkingen of vragen die u op het hart hebt. Kom gerust naar dit inloopmoment; koffie of thee staat klaar!

De eerstvolgende kerkenraadsvergaderingen zijn:
Dinsdag 13 september 2022
Dinsdag 15 november 2022

Read More →